Filozofska antropologija, I. i II.

Godina studija: II.
Semestar: zimski + ljetni
Tjedno sati: 2 + 2
ECTS bodovi: 3 + 3

Sadržaj: Povijesni razvoj naziva i objekt filozofske antropologije. Osobitosti filozofijskoga pitanja o čovjeku. Poimanje života - mehanicizam, vitalizam; filozofijsko tumačenje i definicija života. Pitanje porijekla života: spontani nastanak (rađanje) ili kreacionizam. Biološka evolucija: alternativa fiksizma i evolucionizma, evolucionističke teorije, evolucija ljudske vrste. Antropološka obrada pitanja: ljudska spoznaja, volja, egzistencija i sloboda, metafizičko tumačenje odnosa ljudske i apsolutne, božanske slobode. Pitanje tjelesnosti i problem dualizma. Spolnost kao konstitutivno određenje: dualnost ljudskoga bića kao muškarca i žene. Antropologija povijesnosti i vremenitosti. Intersubjektivnost kao bitno određenje ljudskoga bića. Čovjek - osoba: povijesni razvoj, terminološka određenja, osnovne postavke klasičnoga i suvremenoga poimanja osobe. Elementi transcendencije ljudskoga bića: problem materijalizma i pitanje nastajanja ljudskoga duha, filozofski principi i interpretacija stvaranja ljudske duše. Pitanje smrti. Čovjek i besmrtnost: poimanje stvarne i osobne besmrtnosti, granice filozofskoga govora. Metafizička refleksija o uskrsnuću.

Kompetencija: Sustavno shvaćanje bogatstva i dinamičnosti konstitucije svakoga ljudskoga bića kao polazišta u (samo)vrednovanju njegova dostojanstva i mogućnosti.
Oblici provođenja: Predavanja i diskusija.
Ispiti: Usmeno, pismeno.
Praćenje kvalitete i uspješnosti: Anketa i analiza ispitnih rezultata.
Obvezatna literatura:
G. HAEFFNER, Filozofska antropologija, Zagreb, 2003.;
M. SCHELER, Ideja čovjeka i antropologija, Zagreb, Globus, 1996.
Pomoćna literatura:
M. BELIĆ, Metafizička antropologija, FTI, Zagreb, 1993.;
H. BURGER, Filozofska antropologija, Zagreb, 1993.;
ARISTOTEL, O duši, Nagovor na filozofiju, Zagreb, 1996.;
H. PLESSNER, Condicio humana. Filozofijske rasprave o antropologiji, Zagreb, 1994.;
o teoriji evolucije posebno u: V. BAJSIĆ, Granična pitanja religije i znanosti. Studije i članci, Zagreb, 1998., str. 9.-160.