Raspored predavanja

Raspored predavanja

I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina Pastoralna godina

 

Nastavni kalendar

Na temelju članka 65. i 159. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 45. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 9. sjednici u akademskoj godini 2016./2017. održanoj 19. lipnja 2017. godine pod točkom 15. dnevnog reda donio je sljedeću

ODLUKU
O NASTAVNOM KALENDARU ZA
AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

1. Nastava na preddiplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim  studijma te na stručnim studijima, koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2017./2018. godini započinje 2. listopada 2017. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 2. listopada do 22. prosinca 2017., te od 8. siječnja do 26. siječnja 2018. godine.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 27. prosinca 2017. do 5. siječnja 2018. godine.

4. Zimski ispitni rok traje od 29. siječnja do 23. veljače 2018. godine.

5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 26. veljače do 8. lipnja 2018. godine.

6. Ljetni ispitni rok traje od 11. lipnja do 13. srpnja 2018. godine.

7. Jesenski ispitni rok traje od 27. kolovoza do 28. rujna 2018. godine.

8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2017./2018. izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu od utvrđenog u točkama 2. i 5. ove Odluke.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
    HR - 31400 Đakovo
  • Porta: (++385) 031/802-400
    Tajništvo: (++385) 031/802-402
    Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316