Raspored predavanja

Raspored predavanja

I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina Pastoralna godina

 

Nastavni kalendar

Na temelju članka 65. i 159. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 45. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 8. sjednici u akademskoj godini 2015./2016. održanoj 28. lipnja 2016. godine pod točkom 6. dnevnog reda donio je sljedeću

ODLUKU
O NASTAVNOM KALENDARU ZA
AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

1. Nastava na preddiplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim  studijma te na stručnim studijima, koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2016./2017. godini započinje 3. listopada 2016. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 3. listopada do 23. prosinca 2016., te od 9. siječnja do 27. siječnja 2017. godine.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 26. prosinca 2016. do 6. siječnja 2017. godine.

4. Zimski ispitni rok traje od 30. siječnja do 24. veljače 2017. godine.

5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 27. veljače do 9. lipnja 2017. godine.

6. Ljetni ispitni rok traje od 12. lipnja do 14. srpnja 2017. godine.

7. Jesenski ispitni rok traje od 28. kolovoza do 29. rujna 2017. godine.

8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2016./2017. izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu od utvrđenog u točkama 2. i 5. ove Odluke.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
    HR - 31400 Đakovo
  • Porta: (++385) 031/802-400
    Tajništvo: (++385) 031/802-402
    Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586