Četvrta godina

Raspored predavanja - Četvrta godina

Zimski semestar 2017./2018.

Napomene:

 • Redovita predavanja počinju 2. X. a predavanja iz seminara i izbornih kolegija od 9. X. 2017. prema navedenom rasporedu.
 • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 2 (dva), a oni koji ne moraju slušati kolegij Svećenička pjevačka služba 3 (tri).
 • Predavanja iz kolegija Uvod, I. i III. knjiga Zakonika će biti realizirana prema posebnom rasporedu u turnusima prilikom 2-3 dolaska budućeg predavača. Kada njega nema te sate će preuzimati netko od kolega nastavnika.

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
09:10 - 09:55 h 2. sat Katehetika Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin
10.15 - 11.00 h 3. sat Katehetika Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin
11.10 - 11.55 h 4. sat Crkvena glazbena kultura Dvorana biskupa J. J. Strossmayera Mr. sc. Vinko Sitarić / Mr. sc. Ivan Andrić
12.00 - 12.45 h 5. sat Bioetika Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić
14:00 h Seminari Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Katehetika Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin
09:10 - 09:55 h 2. sat Katehetika Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin
10.15 - 11.00 h 3. sat Bioetika Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić
11.10 - 11.55 h 4. sat Bioetika Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić
14:00 h Seminari Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat II. knjiga Zakonika Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
09:10 - 09:55 h 2. sat II. knjiga Zakonika Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
10.15 - 11.00 h 3. sat Crkvena glazbena kultura Dvorana biskupa J. J. Strossmayera Mr. sc. Vinko Sitarić / Mr. sc. Ivan Andrić
11.10 - 11.55 h 4. sat Glazbeno oblikovanje liturgijskih slavlja (izborni) Dvorana biskupa J. J. Strossmayera Mr. sc. Vinko Sitarić / Mr. sc. Ivan Andrić
12.00 - 12.45 h 5. sat Misiologija (izborni) Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Davor Vuković
14:00 h Seminari Predavaonica br. 5 Tomislav Đukez, dipl. teol.
14:00 h Seminari Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Antun Japundžić
14:00 h Seminari Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Davor Vuković
14:00 h Seminari Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Boris Vulić
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Socijalni nauk Crkve, II. Predavaonica br. 5 N. N.
09:10 - 09:55 h 2. sat Socijalni nauk Crkve, II. Predavaonica br. 5 N. N.
10.15 - 11.00 h 3. sat Liturgijsko vrijeme i prostor Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
11.10 - 11.55 h 4. sat Liturgijsko vrijeme i prostor Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
14:00 h Seminari Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
14:00 h Seminari Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Stanislav Šota
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Redovništvo (izborni) Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
09:10 - 09:55 h 2. sat II. knjiga Zakonika Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
10.15 - 11.00 h 3. sat Teološka antropologija, II. Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Boris Vulić
11.10 - 11.55 h 4. sat Teološka antropologija, II. Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Boris Vulić

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 • Petra Preradovića 17, p. p. 54
  HR - 31400 Đakovo
 • Porta: (++385) 031/802-400
  Tajništvo: (++385) 031/802-402
  Fax: (++385) 031/802-403
 • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316