Druga godina

Raspored predavanja - Druga godina

Zimski semestar 2021./2022.

Napomene:

  • Redovita predavanja počinju 1. X. a predavanja iz seminara i izbornih kolegija od 11. X. 2021. prema navedenom rasporedu.
  • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 2 (dva), a oni koji ne moraju slušati kolegij Osnove grčkog jezika 3 (tri).
  • Engleski jezik je obavezan za sve studente druge godine. O predavanjima, bit će te obavješteni naknadno.
  • Izv. prof.  dr. sc. Vesna Bjedov će predavanja iz izbornog kolegija Kreativno jezično izražavanje u nastavi održavati svaki drugi tjedan, prema naknadnom dogovoru.

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Osnove grčkoga jezika Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
09:10 - 09:55 h 2. sat Osnove grčkoga jezika Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod i egzegeza NZ, I.: Sinoptici i Djela apostolska Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
11.10 - 11.55 h 4. sat Uvod i egzegeza NZ, I.: Sinoptici i Djela apostolska Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Uvod i egzegeza NZ, I.: Sinoptici i Djela apostolska Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
09:10 - 09:55 h 2. sat Uvod i egzegeza NZ, I.: Sinoptici i Djela apostolska Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
10.15 - 11.00 h 3. sat Opća crkvena povijest: nova i moderna Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
11.10 - 11.55 h 4. sat Izabrane teme iz nove i moderne opće crkvene povijesti (izborni) Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
12.00 - 12.45 h 5. sat TERMIN ZA LITURGIJSKE I FORMATIVNE SUSRETE I IZVANNASTAVNE TEMATSKE SADRŽAJE Predavaonica br. 2 N. N.
13:00 h Utjecaj papinstva na europska i svjetska povijesna zbivanja (od V. do XVI. stoljeća) (izborni) Predavaonica br. 2 Dr. sc. Ivan Zubac
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Dr. sc. Ivan Zubac
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Uvod i egzegeza SZ, I.: Petoknjižje i povijesne knjige Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
09:10 - 09:55 h 2. sat Uvod i egzegeza SZ, I.: Petoknjižje i povijesne knjige Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod i egzegeza SZ, I.: Petoknjižje i povijesne knjige Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
11.10 - 11.55 h 4. sat Etika Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
12.00 - 12.45 h 5. sat Etika Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Uvod u filozofiju odgoja (izborni) Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
09:10 - 09:55 h 2. sat Ontologija Predavaonica br. 2 Dr. sc. Suzana Maslać
10.15 - 11.00 h 3. sat Ontologija Predavaonica br. 2 Dr. sc. Suzana Maslać
11.10 - 11.55 h 4. sat Povijest filozofije, III.: od humanizma do Hegela Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
12.00 - 12.45 h 5. sat Povijest filozofije, III.: od humanizma do Hegela Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Dr. sc. Suzana Maslać
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Dr. sc. s. Finka Tomas
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Drago Tukara
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Opća crkvena povijest: nova i moderna Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
09:10 - 09:55 h 2. sat Opća crkvena povijest: nova i moderna Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
11.10 - 11.55 h 4. sat Kreativno jezično izražavanje u nastavi Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov
12.00 - 12.45 h 5. sat Kreativno jezično izražavanje u nastavi Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov
12:20 - 13:50 h Tjelesna i zdravstvena kultura, II. Sportska dvorana Rolanda Lončarić-Takač, prof.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.