Druga godina

Raspored predavanja - Druga godina

Zimski semestar 2017./2018.

Napomene:

 • Redovita predavanja počinju 2. X. a predavanja iz seminara i izbornih kolegija od 9. X. 2017. prema navedenom rasporedu.
 • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 2 (dva), a oni koji ne moraju slušati kolegij Osnove grčkog jezika 3 (tri).

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Uvod u filozofiju sv. Tome Akvinskoga (izborni) Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Šimo Šokčević
09:10 - 09:55 h 2. sat Uvod i egzegeza SZ, I.: Petoknjižje i povijesne knjige Predavaonica br. 1 Prof. dr. sc. Karlo Višaticki
10.15 - 11.00 h 3. sat Osnove grčkog jezika Predavaonica br. 1 Dr. sc. s. Silvana Fužinato
11.10 - 11.55 h 4. sat Osnove grčkog jezika Predavaonica br. 1 Dr. sc. s. Silvana Fužinato
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Povijest opće Crkve: nova i moderna Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
09:10 - 09:55 h 2. sat Povijest opće Crkve: nova i moderna Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod i egzegeza NZ, I.: Sinoptici i Djela apostolska Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
11.10 - 11.55 h 4. sat Uvod i egzegeza NZ, I.: Sinoptici i Djela apostolska Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Uvod i egzegeza NZ, I.: Sinoptici i Djela apostolska Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
09:10 - 09:55 h 2. sat Uvod i egzegeza NZ, I.: Sinoptici i Djela apostolska Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
10.15 - 11.00 h 3. sat Etika Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
11.10 - 11.55 h 4. sat Utjecaj papinstva na europska i svjetska povijesna zbivanja od V. do XVI. stoljeća (izborni) Predavaonica br. 1 Mr. sc. Tadija Crnjak
12.00 - 12.45 h 5. sat Etika Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
14:00 h Seminari Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Drago Tukara
14:00 h Seminari Predavaonica br. 1 Dr. sc. s. Finka Tomas
14:00 h Seminari Predavaonica br. 1 Mr. sc. Tadija Crnjak
14:00 h Seminari Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Znanost, filozofija i vjera - razlikovanje i poveznice (izborni) Predavaonica br. 1 Suzana Maslać, mag. theol.
09:10 - 09:55 h 2. sat Ontologija Predavaonica br. 1 Suzana Maslać, mag. theol.
10.15 - 11.00 h 3. sat Ontologija Predavaonica br. 1 Suzana Maslać, mag. theol.
11.10 - 11.55 h 4. sat Povijest filozofije, III.: Od humanizma do Hegela Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Šimo Šokčević
12.00 - 12.45 h 5. sat Povijest filozofije, III.: Od humanizma do Hegela Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Šimo Šokčević
14:00 h Seminari Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Šimo Šokčević
14:00 h Seminari Predavaonica br. 1 Suzana Maslać, mag. theol.
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Izabrane teme iz nove i moderne opće crkvene povijesti (izborni) Predavaonica br. 1 Mr. sc. Tadija Crnjak
09:10 - 09:55 h 2. sat Povijest opće Crkve: nova i moderna Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod i egzegeza SZ, I.: Petoknjižje i povijesne knjige Predavaonica br. 1 Prof. dr. sc. Karlo Višaticki
11.10 - 11.55 h 4. sat Uvod i egzegeza SZ, I.: Petoknjižje i povijesne knjige Predavaonica br. 1 Prof. dr. sc. Karlo Višaticki
12:20 - 13:50 h Tjelesna i zdravstvena kultura Sportska dvorana Rolanda Lončarić-Takač, prof.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 • Petra Preradovića 17, p. p. 54
  HR - 31400 Đakovo
 • Porta: (++385) 031/802-400
  Tajništvo: (++385) 031/802-402
  Fax: (++385) 031/802-403
 • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316