Peta godina

Raspored predavanja - Peta godina

Ljetni semestar 2016./2017.

Napomene:

 • Redovita predavanja počinju 27. II., a predavanja iz seminara i izbornih kolegija od 6. III. 2017. prema navedenom rasporedu.
 • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste svi upisati/izabrati najmanje 1 (jedan), ukoliko ste kao student svećenički kandidat upisali kolegij Penitencija. Preporučuje se i studentima laicima da upišu taj kolegij, ali oni slušaju samo prvi dio, tj. 50% materije kolegija. Studenti laici koji eventualno baš ne žele upistati/izabrati kolegij Penitencija dužni su upisati/izabrati 2 (dva) izborna kolegija od ostalih ponuđenih.

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
09:10 - 09:55 h 2. sat Penitencija Predavaonica br. 5 Tomislav Karavidović, mag. theol.
10.15 - 11.00 h 3. sat Penitencija Predavaonica br. 5 Tomislav Karavidović, mag. theol.
11.10 - 11.55 h 4. sat Moralno-bioetička dijagnoza suvremene biomedicine (izborni) Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Suzana Vuletić
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat V., VI. i VII. knjiga Zakonika Predavaonica br. 5 Mr. sc. Mato Mićan
09:10 - 09:55 h 2. sat V., VI. i VII. knjiga Zakonika Predavaonica br. 5 Mr. sc. Mato Mićan
10.15 - 11.00 h 3. sat Liturgijska sakramentologija Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
11.10 - 11.55 h 4. sat Liturgijska sakramentologija Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Posebna pastoralna teologija Predavaonica br. 5 Dr. sc. Stanislav Šota
09:10 - 09:55 h 2. sat Posebna pastoralna teologija Predavaonica br. 5 Dr. sc. Stanislav Šota
10.15 - 11.00 h 3. sat Teološka socijalna etika Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
11.10 - 11.55 h 4. sat Teološka socijalna etika Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
12.00 - 12.45 h 5. sat Izabrane teme eshatologije (izborni) Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Boris Vulić
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
09:10 - 09:55 h 2. sat Sakramenti posebno Predavaonica br. 5 Dr. sc. Hrvoje Kalem
10.15 - 11.00 h 3. sat Sakramenti posebno Predavaonica br. 5 Dr. sc. Hrvoje Kalem
11.10 - 11.55 h 4. sat V., VI. i VII. knjiga Zakonika Predavaonica br. 5 Mr. sc. Mato Mićan
12.00 - 12.45 h 5. sat Liturgijska sakramentologija Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Izabrane teme pneumatologije (izborni) Predavaonica br. 5 Dr. sc. Hrvoje Kalem
09:10 - 09:55 h 2. sat Sakramenti posebno Predavaonica br. 5 Dr. sc. Hrvoje Kalem
10.15 - 11.00 h 3. sat Posebna pastoralna teologija Predavaonica br. 5 Dr. sc. Stanislav Šota
11.10 - 11.55 h 4. sat Posebna pastoralna teologija Predavaonica br. 5 Dr. sc. Stanislav Šota
12.00 - 12.45 h 5. sat Mistagoške kateheze Ćirila Jeruzalemskog (izborni) Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Drago Tukara

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 • Petra Preradovića 17, p. p. 54
  HR - 31400 Đakovo
 • Porta: (++385) 031/802-400
  Tajništvo: (++385) 031/802-402
  Fax: (++385) 031/802-403
 • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586