Peta godina

Raspored predavanja - Peta godina

Zimski semestar 2016./2017.

Napomene:

 • Redovita predavanja počinju 3. X., a predavanja iz seminara i izbornih kolegija od 10. X. 2016. prema navedenom rasporedu.
 • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 1 (jedan), a oni koji ne moraju slušati kolegij Propovijedništvo 2 (dva).
 • Izborni kolegij Izabrane teme ekleziologije u ovom semestru neće biti ponuđen za izbor u ISVU sustavu.
 • Predavanja iz kolegija Sakrametni općenito (Mr. sc. Hrvoje Kalem) će biti realizirana prema posebnom rasporedu u turnusima prilikom 2-3 njegova dolaska. Kada njega nema te sate će preuzeti netko od kolega nastavnika.

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Pedagoška misao: Povijest i sadašnjost Predavaonica br. 5 Prof. dr. sc. Ivica Pažin
09:10 - 09:55 h 2. sat Pedagoška misao: Povijest i sadašnjost Predavaonica br. 5 Prof. dr. sc. Ivica Pažin
10.15 - 11.00 h 3. sat IV. knjiga Zakonika Predavaonica br. 5 Dr. sc. Zdenko Ilić
11.10 - 11.55 h 4. sat Didaktika i metodika Predavaonica br. 5 Prof. dr. sc. Ivica Pažin
12.00 - 12.45 h 5. sat Didaktika i metodika Predavaonica br. 5 Prof. dr. sc. Ivica Pažin
14:00 h Didaktika i metodika - vježbe Predavaonica br. 5 Prof. dr. sc. Ivica Pažin
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Svetost života i odgovorno roditeljstvo (izborni) Predavaonica br. 5 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
09:10 - 09:55 h 2. sat Spolni i ženidbeni moral Predavaonica br. 5 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
10.15 - 11.00 h 3. sat Pedagoška misao: Povijest i sadašnjost Predavaonica br. 5 Prof. dr. sc. Ivica Pažin
11.10 - 11.55 h 4. sat Didaktika i metodika Predavaonica br. 5 Prof. dr. sc. Ivica Pažin
14:00 h Propovjedništvo (izborni) Predavaonica br. 5 Dr. sc. Stanislav Šota
15:00 h Propovjedništvo (izborni) Predavaonica br. 5 Dr. sc. Stanislav Šota
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Temeljna pastoralna teologije Predavaonica br. 5 Dr. sc. Stanislav Šota
09:10 - 09:55 h 2. sat Temeljna pastoralna teologije Predavaonica br. 5 Dr. sc. Stanislav Šota
10.15 - 11.00 h 3. sat Izabrane teme teološke antropologije (izborni) Predavaonica br. 5 Doc. dr. sc. Boris Vulić
11.10 - 11.55 h 4. sat Spolni i ženidbeni moral Predavaonica br. 5 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
12.00 - 12.45 h 5. sat Spolni i ženidbeni moral Predavaonica br. 5 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Temeljna pastoralna teologije Predavaonica br. 5 Dr. sc. Stanislav Šota
09:10 - 09:55 h 2. sat Temeljna pastoralna teologije Predavaonica br. 5 Dr. sc. Stanislav Šota
10.15 - 11.00 h 3. sat Istočno bogoslovlje Predavaonica br. 5 Dr. sc. Antun Japundžić
11.10 - 11.55 h 4. sat Istočno bogoslovlje Predavaonica br. 5 Dr. sc. Antun Japundžić
12.00 - 12.45 h 5. sat Sakramenti općenito Predavaonica br. 5 Mr. sc. Hrvoje Kalem
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat IV. knjiga Zakonika Predavaonica br. 5 Dr. sc. Zdenko Ilić
09:10 - 09:55 h 2. sat IV. knjiga Zakonika Predavaonica br. 5 Dr. sc. Zdenko Ilić
10.15 - 11.00 h 3. sat Biblijska antropologija NZ (izborni) Predavaonica br. 5 Dr. sc. s. Silvana Fužinato
11.10 - 11.55 h 4. sat Sakramenti općenito Predavaonica br. 5 Mr. sc. Hrvoje Kalem
12.00 - 12.45 h 5. sat Sakramenti općenito Predavaonica br. 5 Mr. sc. Hrvoje Kalem

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 • Petra Preradovića 17, p. p. 54
  HR - 31400 Đakovo
 • Porta: (++385) 031/802-400
  Tajništvo: (++385) 031/802-402
  Fax: (++385) 031/802-403
 • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586