Prva godina

Raspored predavanja - Prva godina

Zimski semestar 2017./2018.

Napomene:

 • Redovita predavanja počinju 2. X. a predavanja iz proseminara i izbornih kolegija od 9. X. 2017. prema navedenom rasporedu
 • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 1 (jedan), a oni koji ne moraju slušati kolegij Osnove latinskog jezika 2 (dva).
 • Predavanja iz kolegija Hebrejski jezik i izbornog kolegija Razvojna psihologija će biti realizirana prema posebnom rasporedu u turnusima prilikom 2-3 dolaska nastavnika vanjskih suradnika. Kada njih nema te sate će preuzimati netko od kolega nastavnika

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
09:10 - 09:55 h 2. sat Logika i spoznajna teorija Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Šimo Šokčević
10.15 - 11.00 h 3. sat Logika i spoznajna teorija Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Šimo Šokčević
11.10 - 11.55 h 4. sat Povijest opće Crkve: stari i srednji vijek Predavaonica br. 2 N. N.
12.00 - 12.45 h 5. sat Povijest opće Crkve: stari i srednji vijek Predavaonica br. 2 N. N.
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Razvojna psihologija (izborni) Predavaonica br. 2 Dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski
09:10 - 09:55 h 2. sat Osnove latinskog jezika Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
10.15 - 11.00 h 3. sat Osnove latinskog jezika Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
11.10 - 11.55 h 4. sat Skupni rad u pastoralu i katehezi (izborni) Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
14:00 h Seminari Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
15:00 h Seminari Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Sakralne forme u povijesti glazbe (izborni) Predavaonica br. 2 Mr. sc. Vinko Sitarić / Mr. sc. Ivan Andrić
09:10 - 09:55 h 2. sat Uvod u misterij Krista i povijest spasenja Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Drago Tukara
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod u misterij Krista i povijest spasenja Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Drago Tukara
11.10 - 11.55 h 4. sat Povijest opće Crkve: stari i srednji vijek Predavaonica br. 2 N. N.
12.00 - 12.45 h 5. sat Starokršćanska arheologija (izborni) Predavaonica br. 2 N. N.
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Hebrejski jezik Predavaonica br. 2 N. N.
09:10 - 09:55 h 2. sat Hebrejski jezik Predavaonica br. 2 N. N.
10.15 - 11.00 h 3. sat Logika i spoznajna teorija Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Šimo Šokčević
11.10 - 11.55 h 4. sat Povijest filozofije, I.: Stari vijek Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
12.00 - 12.45 h 5. sat Povijest filozofije, I.: Stari vijek Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Opća metodologija Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
09:10 - 09:55 h 2. sat Osnove gregorijanskog pjevanja I. Dvorana biskupa J. J. Strossmayera Mr. sc. Vinko Sitarić / Mr. sc. Ivan Andrić
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod u psihologiju Predavaonica br. 2 Dr. sc. Josip Bošnjaković
11.10 - 11.55 h 4. sat Uvod u psihologiju Predavaonica br. 2 Dr. sc. Josip Bošnjaković
12:20 - 13:50 h Tjelesna i zdravstvena kultura Sportska dvorana Rolanda Lončarić-Takač, prof.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 • Petra Preradovića 17, p. p. 54
  HR - 31400 Đakovo
 • Porta: (++385) 031/802-400
  Tajništvo: (++385) 031/802-402
  Fax: (++385) 031/802-403
 • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316