Treća godina

Raspored predavanja - Treća godina

Ljetni semestar 2018./2019.

Napomene:

 • Redovita predavanja počinju 1. X. a predavanja iz seminara i izbornih kolegija od 9. X. 2018. prema navedenom rasporedu.
 • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 3 (tri).

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Biblijska teologija SZ Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Karlo Višaticki
09:10 - 09:55 h 2. sat Biblijska teologija SZ Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Karlo Višaticki
10.15 - 11.00 h 3. sat Župna administracija (izborni) Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
11.10 - 11.55 h 4. sat Povijest dogmi (izborni) Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Drago Tukara
14:00 h Seminari Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Drago Tukara
14:00 h Seminari Predavaonica br. 3 Suzana Maslać, mag. theol.
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
09:10 - 09:55 h 2. sat Duhovnost kršćanskog Istoka (izborni) Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Antun Japundžić
10.15 - 11.00 h 3. sat Osnovna moralna teologija, I.: uvod i opća načela Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
11.10 - 11.55 h 4. sat Osnovna moralna teologija, I.: uvod i opća načela Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
14:00 h Seminari Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
14:00 h Seminari Predavaonica br. 3 Mr. sc. Ivan Andrić
14:00 h Seminari Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Antun Japundžić
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Teološka epistemologija Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Davor Vuković
09:10 - 09:55 h 2. sat Kršćanska Objava Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Davor Vuković
10.15 - 11.00 h 3. sat Kršćanska Objava Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Davor Vuković
11.10 - 11.55 h 4. sat Uvod u filozofiju kulture (izborni) Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
12.00 - 12.45 h 5. sat Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Karlo Višaticki / N. N.
14:00 h Seminari Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Osnovna moralna teologija, I.: uvod i opća načela Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
09:10 - 09:55 h 2. sat Kristologija Predavaonica br. 3 Dr. sc. Hrvoje Kalem
10.15 - 11.00 h 3. sat Kristologija Predavaonica br. 3 Dr. sc. Hrvoje Kalem
11.10 - 11.55 h 4. sat Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Karlo Višaticki / N. N.
12.00 - 12.45 h 5. sat Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Karlo Višaticki / N. N.
14:00 h Seminari Predavaonica br. 3 Dr. sc. s. Finka Tomas
14:00 h Seminari Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Teološka epistemologija Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Davor Vuković
09:10 - 09:55 h 2. sat Kršćanska Objava Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Davor Vuković
10.15 - 11.00 h 3. sat Kršćanska Objava Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Davor Vuković
11.10 - 11.55 h 4. sat Kristologija Predavaonica br. 3 Dr. sc. Hrvoje Kalem
12.00 - 12.45 h 5. sat Kristologija Predavaonica br. 3 Dr. sc. Hrvoje Kalem

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 • Petra Preradovića 17, p. p. 54
  HR - 31400 Đakovo
 • Porta: (++385) 031/802-400
  Tajništvo: (++385) 031/802-402
  Fax: (++385) 031/802-403
 • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316