Treća godina

Raspored predavanja - Treća godina

Zimski semestar 2020./2021.

Napomene:

  • Redovita predavanja počinju 2. X. 2020. godine, a predavanja iz seminara i izbornih kolegija od 5. X. 2020. godine prema navedenom rasporedu.
  • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 3 (tri).
  • Mr. sc. I. Benaković će predavanja iz kolegija Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice imati prema naknadnom dogovoru i kombinirano (kada je u Rimu nastava će biti on-line; a kada bude u mogućnosti doći u Đakovo – nastava će biti kontaktna).

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Kršćanska objava Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Davor Vuković
09:10 - 09:55 h 2. sat Kršćanska objava Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Davor Vuković
10.15 - 11.00 h 3. sat Teološka epistemologija Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Davor Vuković
11.10 - 11.55 h 4. sat Osnovna moralna teologija, I. Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Davor Vuković
12.00 - 12.45 h 5. sat Duhovnost kršćanskog Istoka (izborni) Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Antun Japundžić
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Antun Japundžić
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Kristologija Predavaonica br. 2 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
09:10 - 09:55 h 2. sat Kristologija Predavaonica br. 2 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
10.15 - 11.00 h 3. sat Biblijska teologija SZ Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Dubravko Turalija
11.10 - 11.55 h 4. sat Biblijska teologija SZ Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Dubravko Turalija
12.00 - 12.45 h 5. sat TERMIN ZA LITURGIJSKE I FORMATIVNE SUSRETE I IZVANNASTAVNE TEMATSKE SADRŽAJE Predavaonica br. 2 N. N.
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
10.15 - 11.00 h 3. sat Filozofija medija (izborni) Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
11.10 - 11.55 h 4. sat Kristologija Predavaonica br. 2 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
12.00 - 12.45 h 5. sat Kristologija Predavaonica br. 2 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Mr. sc. Ivan Andrić
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Osnovna moralna teologija, I. Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
09:10 - 09:55 h 2. sat Osnovna moralna teologija, I. Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice Predavaonica br. 2 Mr. sc. Ivan Benaković
11.10 - 11.55 h 4. sat Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice Predavaonica br. 2 Mr. sc. Ivan Benaković
12.00 - 12.45 h 5. sat Povijest dogmi (izborni) Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Drago Tukara
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Dr. sc. s. Finka Tomas
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Drago Tukara
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
14:00 h Seminar Predavaonica br. 2 Suzana Maslać, mag. theol.
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Kršćanska objava Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Davor Vuković
09:10 - 09:55 h 2. sat Kršćanska objava Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Davor Vuković
10.15 - 11.00 h 3. sat Teološka epistemologija Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Davor Vuković
11.10 - 11.55 h 4. sat Župna administracija (izborni) Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
12.00 - 12.45 h 5. sat Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice Predavaonica br. 2 Mr. sc. Ivan Benaković

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.