Dr. sc. Hrvoje Kalem

Dr. sc. Hrvoje Kalem

Hrvoje Kalem

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


1982. -
Rođen u Travniku.
 1989. - 1997. - Osnovna škola u G. Vakufu-Uskoplju.
 1997. - 2001. - Srednja škola u KŠC-u »Petar Barbarić« u Travniku.
 2001. - 2007. - Bogoslovno sjemenište i filozofsko-teološki studij na Teologiji u Sarajevu.
2007. - Diplomirani teolog (3.3.); naslov diplomskog rada: »Nadbiskup Stadler i njegovo socijalno djelovanje« (mentor: prof. 
dr. sc. Ante Brajko).
2007. - Zaređen za đakona (2.12.).
2007. - 2008. - Đakonski praktikum u Župi Presvetog Srca Isusova u Sarajevu.
2008. - Zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije (29.9.).
2008. - 2010. - Župni vikar u Župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru i vjeroučitelj u osnovnoj i srednjoj školi.
2009. - Državni stručni ispit za zanimanje vjeroučitelja.
2010. - 2011. - Župni vikar u Župi Uznesenja BDM, Stup, Sarajevo.
2011. - 2017. - Doktorski studij fundamentalne teologije na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu; pitomac 
Papinskog
hrvatskog zavoda sv. Jeronima.
2013. - Magistar znanosti na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (20 6.); naslov magistarskog rada: »La fragilità della fede:
il silenzio di Dio nella riflessione di J. Ratzinger/Benedetto XVI e il buio della fede di Teresa di Lisieux« (mentor: prof. dr. sc. Michael Paul
Gallagher).
2016. - Asistent na Katedri dogmatske teologije u sastavu Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu (2.3.).
2017. - Doktor znanosti na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu (20.2.); naslov doktorske radnje: »La correlazione tra Vangelo,
cultura e persona umana nella riflessione di Paul Tillich e Karol Wojtyła per un cristianesimo rilevante oggi« (mentor: prof. dr. sc. Carmelo
Dotolo, relatori: prof. dr. sc. Giuseppe Bonfrate i prof. dr. sc. Gabriel Mmassi).
2017. - 2019. - Župnik u župi svetoga Roka - Prud (19.8.).
2018. - 2019. - Vanjski suradnik na Katedri fundamentalne teologije KBF-a u Sarajevu (23.2.).
2018. - Poslijedoktorand (viši asistent) na Katedri dogmatske teologije u sastavu Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu (15.3.).
2018. - Tajnik Konferencije profesora fundamentalne, dogmatske, otačke i ekumenske teologije hrvatskog govornog područja (3.4.).
2018. - Član Hrvatske sekcije Europskog društva za katoličku teologiju (3.4.).
2018. - Član Uredništva Međunarodnog katoličkog časopisa Communio (hrvatsko izdanje).
2019. - Docent na Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu (1.10.).
2019. - Vanjski suradnik na Katedri dogmatske teologije u Sastavu Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu (1.10.).


Popis radova


Knjiga
1. La correlazione tra Vangelo, cultura e persona umana nella riflessione di Paul Tillich e Karol
Wojtyła per un cristianesimo rilevante oggi,
izvadak iz doktorske disertacije (II. poglavlje), Roma, 2017., 149 str.
 
 
Prijevod
1. Paglia, Vincenzo, A un amico che non crede, Milano, 2013. [Prijatelju koji ne vjeruje, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila,
Sarajevo – Zagreb, 2015., 271 str.]
 

Članci
1. Kontemplativna evangelizacija. Ljudsko lice svijeta koje odražava lice Sina usmjereno Ocu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i 
Srijemske biskupije
, 142 (2014.) 7-8, str. 7-13.
2. Papa Franjo: milosrđe, poslanje, svjedočenje... u: Katolički tjednik, 9/2014., str. 10-11.
3. Ne diktaturi komunikacijâ! Komunikacijska idolatrija u postmodernom vremenu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske 
biskupije
, 143 (2015.) 5, str. 4-9.
4. Čovjek – okoliš – hrana, u: Katolički tjednik, 28/2015., str. 30-31.
5. Izvor i kanali milosrđa, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 144 (2016.) 11, str. 3-6.
6. Teologija laika - polazeći od prenošenja i priopćavanja vjere, u: Vrhbosnensia, 21 (2017.) 2, str. 439-465.
7. O nekim vidovima poimanja vjere u Hansa Ursa von Balthasara i Paula Tillicha, u: Diacovensia, 26 (2018.) 3, str. 383-404.
8. Iuvenescit Ecclesia. Pismo biskupima Katoličke Crkve o odnosu između hijerarhijskih i karizmatskih darova za život i poslanje Crkve, u:
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 146 (2018.) 12, str. 4-8.
9. Isus Krist - Početnik i Dovršitelj vjere, u: Diacovensia, 26 (2018.) 4, str. 553-567.
10. Doprinos evangelizacije humanizaciji naših odnosa, u: Diacovensia, 27 (2019.) 1, str. 105-123.
11. Zbroj naše dobi, u: Communio, hrv. izdanje 45 (2019.) 135, str. 2-4.
12. Nadahnuće i istina Svetoga pisma, u: Diacovensia, 27 (2019.) 3, str. 493-513.

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima
1. Dies Facultatis, organizator: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Đakovo, 6. studenog 2017. Naslov izlaganja: Krajnja
zaokupljenost ili ono što nas se bezuvjetno tiče u obzorju Tillichove teologije kulture.
2. Znanstveni skup: Kolokvij prigodom 30. obljetnice smrti Hansa Ursa von Balthasara; organizator: KBF u Đakovu
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; Đakovo, 11. travnja 2018. Naslov izlaganja: O nekim vidovima poimanje vjere u Hansa Ursa
von Balthsara i Paula Tillicha.
3. Međunarodni znanstveni simpozij: Radost naviještanja Krista - evangelizacija u postkršćanskoj eri; organizatori: Sveučilište u Zadru i
Zadarska nadbiskupija; Zadar, 19.-20. travnja 2018. Naslov izlaganja: Doprinos evangelizacije humanizaciji naših odnosa.
4. Nacionalni kongres: 13. nacionalni mariološko-marijanski kongres Hrvatskog mariološkog instituta "Gospina Bosna - pod okriljem Rajske
Djeve
"; organizatori: Hrvatski mariološki institut KBF-a Sveučilišta u Zagrebu; suorganizatori: KŠC "Petar Barbarić", KBF Sveučilišta u
Sarajevu, Franjevačka teologija u Sarajevu; Travnik, 10.-13. svibnja 2018. Naslov izlaganja: Blažena Djevica Marija u pjesmama
nadbiskupa Ivana Šarića.
5. Znanstveno-stručni skup: Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije s temom Sveto pismo u životu Crkve;
organizator: KBF u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; Đakovo, 18.-20. rujna 2018. Naslov izlaganja: Nadahnuće i istina
Svetoga pisma.
6. Stručni skup: Katehetska zimska škola za vjeroučitelje u osnovnim školama; organizatori: Nacionalni katehetski ured HBK-a i Agencija za
odgoj i obrazovanje MZO-a; Zagreb, 10.-11. siječnja 2019. Naslov izlaganja: Vjersko znanje kao nadahnuće rasta u vjeri.
7. Znanstveni simpozij: Trebinjsko-mrkanska biskupija za vrijeme posljednjeg biskupa ordinarija Nikole Ferića (1792.-1819.) i nakon njega;
organizator: Trebinjsko-mrkanska biskupija; suorganizatori: KBF Sveučilišta u Sarajevu i Teološko-katehetski institut Mostar;
Stolac, 13. svibnja 2019. Naslov izlaganja: Biskup - vidljivi princip i temelj jedinstva u svojoj mjesnoj Crkvi.
8. Dan Fakulteta; organizator: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Sarajevu, Sarajevo, 18. listopad 2019. Naslov izlaganja: Misijska
narav Crkve ukorijenjena u trojstvenom dinamizmu.

Prikazi knjiga
1. Pavo Jurišić (prir.), Povijest poziva na odgovornost. Mučenici i svjedoci vjere, Sarajevo, 2007., u: Hrvatska Misao, Sarajevo, 
12 (2008.) 2-3, str. 217-224.
2. Milo Jukić: Etnološki i povijesni prilozi iz kreševskog kraja 1, Kreševo, 2008., u: Hrvatska Misao, Sarajevo, 12 (2008.) 4, str. 248-252.
3. A. Brka, M. Jukić, D. Marijanović, S. Tontić (prir.), Godišnjak književne zaklade/fondacije »Fra Grgo Martić«, Kreševo, 2008., u:
Hrvatska Misao, Sarajevo, 12 (2008.) 4, str. 252-253.
4. Vincenzo Paglia,  A un amico che non crede, Milano, 2013., u: Vrhbosnensia, 17 (2013.) 2, str. 444-456.
5. Mirko Galić, Drugo čitanje – Razgovori, Zagreb, 2007., u: Hrvatska Misao, Sarajevo, 17 (2013.) 4, str. 109-115.
6. Ivica Raguž, Sretni u nadi. Teološka razmatranja o sreći, Zagreb, 2013., u: Vrhbosnensia, 18 (2014.) 2, str. 476-484.
7. Michele Zanzucchi (prir.), L’islam spiegato a chi ha paura dei musulmani, Roma, 2015., u: Vrhbosnensia, 19 (2015.) 2, str. 491-497.
8. Carmelo Dotolo, L'annuncio del Vangelo. Dal Nuovo Testamento alla "Evangelii Gaudium", Assisi, 2015., u: Vrhbosnensia, 20 (2016.) 1,
str. 216-222.
9. Tiziano Tosolini, L'uomo oltre l'uomo. Per una critica teologica a transumanesimo e post-umano, Bologna, 2015., u: Diacovensia,
24 (2016.) 2, str. 333-337.
10. Peter Neuner, Per una teologia del popolo di Dio, Brescia, 2016., u: Diacovensia, 26 (2018.) 1, str. 173-178.
11. Ivica Raguž, Teološki fragmenti III., Đakovo, 2017., u: Diacovensia, 26 (2018.) 2, str. 338-344.
12. Leo Scheffczyk, Marija Kristova i naša majka, Split, 2017., u: Vrhbosnensia 22 (2018.) 1, str. 191-198.
13. Armando Matteo, Un Dio mite. Una teologia per il nostro tempo, Milano, 2017., u: Diacovensia 26 (2018.) 3, str. 531-536.
14. Ivica Raguž, Katolicizam, Đakovo, 2017., u: Diacovensia, 26 (2018.) 4, str. 728-732.
15. Michael Paul Gallagher, Gabriele Palasciano, Credere e non credere. La fragilità della fede nel mondo di oggi, Bologna, 2017.,
u: Diacovensia, 27 (2019.) 2, str. 363-367.

Poveznica 1
Poveznica 2

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 • Petra Preradovića 17, p. p. 54
  HR - 31400 Đakovo
 • Porta: (++385) 031/802-400
  Tajništvo: (++385) 031/802-402
  Fax: (++385) 031/802-403
 • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.