Upisi u 1. godinu studija

Upisi u 1. godinu studija

INFORMACIJE O UPISIMA U 1. GODINU STUDIJA
NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U ĐAKOVU
za akademsku godinu 2019./2020.

 • SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI FILOZOFSKO-TEOLOŠKI STUDIJ

Broj upisnih mjesta: 45

U redovitim slučajevima uvjet za upis na studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu uspješno je položena državna matura (obvezni i izborni dio), prema uvjetima i načinu vrednovanja  koji se nalaze u bazi Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i Središnjeg prijavnog ureda (SPU).

 

Preduvjet za upis:
N a z i v
T r a j n o s t
Liječnička potvrda o zdravstvenim sposobnostima za studij
ljetni i jesenski rok

 

Ocjene iz srednje škole:
N a z i v
V r e d n o v a n j e
Prosjek svih zaključenih ocjena iz srednje škole
35% (350 bodova)

 

Obvezni dio državne mature:
P r e d m e t
R a z i n a
V r e d n o v a n j e
Hrvatski jezik
B
30% (300 bodova)
Matematika
B
5% ( 50 bodova)
Strani ili klasični jezik
B
20% (200 bodova)
Izborni dio državne mature:
P r e d m e t
O b v e z a n
V r e d n o v a n j e
/
NE
/

 

Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti:
N a z i v
O b v e z a n
V r e d n o v a n j e
Motivacijski razgovor
DA
10% (100 bodova)
Razredbeni prag – min. 50 bodova

 

Druga posebna postignuća (odnosi se samo na svećeničke kandidate):

    Pristupnici, kandidati za svećeničko ili redovničko zvanje stječu prednost pri upisu temeljem preporuke mjerodavnoga ordinarijata, odnosno, od njega za to određenih osoba, bez obzira na ukupan broj bodova.

Na studijski program se mogu prijaviti i kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, no u tom slučaju ne dobivaju bodove  koji se odnose na taj dio vrjednovanja (njima se broje samo bodovi stečeni na temelju prosjeka ocjena iz srednje škole i motivacijskog razgovora). Detaljne informacije o načinu prijave u sustav NISpVU-a i cijelom postupku nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr ili www.studij.hr

Kandidati koji srednje obrazovanje završili izvan RH a koje je usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u RH, mogu se prijaviti na visoka učilišta u RH, pri čemu se rezultati njihova završnog ispita priznaju kao rezultati ispita državne mature, no, i ti kandidati su dužni pristupiti motivacijskom razgovoru i prijaviti se sustav NISpVU.. Detaljne informacije o načinu prijave u sustav NISpVU-a i cijelom postupku nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr ili www.studij.hr

Takvi kandidati uz sve priložene originalne dokumente za prijavu i upis, ako su izdani na stranome jeziku, dužni priložiti i prijevod istih ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Isto tako, svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći proces priznavanja u Agenciji za odgoj o obrazovanje. Informacije o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija mogu se pronaći na mrežnim stranicama www.azoo.hr

_______________________________________________________________________________

DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI
(MOTIVACIJSKI RAZGOVOR)

Dodatna provjera obuhvaća: Motivacijski razgovor pristupnika s mjerodavnim članovima Komisije, te se vrednuje sa 10% bodova, odnosno student može dobiti najviše 100 bodova. Razredbeni prag je 50 bodova. Motivacijski razgovor je eliminatorni uvjet. Oni koji ne pristupe motivacijskom razgovoru neće moći upotpuniti prijavu i neće se naći na rang listi za upis.


a) PRIJAVE ZA MOTIVACIJSKE RAZGOVORE

Zadnji dan prijave za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) je:
      - ljetni rok - 28. lipnja 2019.
      - jesenski rok - 6. rujna 2019.
Formular prijave dostupan je na web stranici KBF-a u Đakovu www.djkbf.hr (u glavnom izborniku otići na Fakultet, zatim Dokumenti i obrasci te Obrasci - Studenti ili kliknite na gumb PRIJAVNICA koji se nalazi na kraju ovih uputa i obavijesti.

Uz popunjenu prijavu treba priložiti:

1. Dokaz o uplati troškova (kopiju uplatnice) provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) u iznosu od 100,00 kuna koji se uplaćuje na žiro-račun Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu:
IBAN-HR4523900011100474440model 00, poziv na broj - OIB, s naznakom "za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti".


2. Krsni list i preporuku župnika za studente laike.

3. Za svećeničke i redovničke kandidate pisanu preporuku mjerodavnog ordinarijata, odnosno od njega za to određenih osoba, za svećeničke kandidate to je rektor Bogoslovnog sjemeništa, a redovničke redovnički poglavar.
(Napomena i pojašnjenje: Svećenički i redovnički kandidati se do navedenog roka prijavljuju Rektoratu Bogoslovnog sjemeništa, Strossmayerov trg 5, 31400 Đakovo ili svom redovničkom poglavaru - a Rektorat ili redovnički poglavar će Fakultetu proslijediti prijave, dokumentaciju i popis kandidata čija je molba prihvaćena od Ordinarijata ili redovničkog poglavara).

Formular prijave i dokumentacija navedena u točkama (1., 2., i 3.) šalju se preporučenom poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu:

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Petra Preradovića 17
31400 Đakovo, p. p. 54.


TERMIN ODRŽAVANJA MOTIVACIJSKOG RAZGOVORA

 • ljetni rok - 1. srpnja 2019. u 10,00 sati
 • jesenski rok - 9. rujna 2019. u 10,00 sati

 

REZULTATI MOTIVACIJSKOG RAZGOVORA

 • ljetni rok - 2. srpnja 2019.
 • jesenski rok - 10. rujna 2019.

Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči i Internet stranici Fakulteta te na stranici www.postani-student.hr.

 

UPISI

Na sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski filozofsko-teološki studij provodit će se:

 • ljetni rok - 18. srpnja 2019. u 9,00 sati
 • jesenski rok - 20. rujna 2019. u 9,00 sati

 

NAPOMENE:

 1. Za upis trebaju svi kandidati doći u 09.00 sati. Zajednički ćemo popuniti traženu dokumentaciju, a nakon toga ćete pojedinačno pristupiti registraciji i fotografiranju za studentske iskaznice (X-ice).
 2. Dokumenti potrebni za upis (originali na uvid uz preslike ili sve ovjerene preslike):
  a) Domovnica.
  b) Rodni list.
  c) Lječnička potvrda o sposobnosti za studij
  d) Potvrda o prebivalištu (izdaje najbliža Policijska uprava ili stanica).
  e) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole.
  f) Svjedodžbu NCVVO o položenim obaveznim predmetima državne   
     mature.
  g) Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kuna koji se uplaćuju na žiro račun KBF-a u Đakovu:
     IBAN-HR4523900011100474440, model 00, poziv na broj - OIB, s naznakom "troškovi upisa i upisnog materijala".
  h) Jedn fotografija (3,5x4,5 cm).

 

VAŽNE NAPOMENE:

 • Svi pristupnici su dužni, kako bi se na kraju postupka uopće mogli naći na rang-listi i dobiti upisni broj, poslati dokumentaciju i prijaviti studijski program preko Središnjeg prijavnog ureda (SPU) u sustav preko mrežne stranice www.postani-student.hr

 • Sve obavijesti o prijavama za motivacijske razgovore, potrebnoj dokumentaciji, rokovima i upisima mogu se dobiti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i to na telefon: 031/802-402 (Tajništvo) i 031/802-405 (Ured za studente). Bitno je redovito pratiti internet stranice Fakulteta www.djkbf.unios.hr i stranicu www.postani-student.hr

 • Opći i obvezujući uvjeti, kao službeni tekst natječaja za upis, bit će objavljeni do kraja svibnja 2019. godine u dnevnim novinama (Vjesnik i/ili Glas Slavonije) i na stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.unios.hr).

 

PRIJAVNICA

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 • Petra Preradovića 17, p. p. 54
  HR - 31400 Đakovo
 • Porta: (++385) 031/802-400
  Tajništvo: (++385) 031/802-402
  Fax: (++385) 031/802-403
 • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.