Četvrta godina

Raspored predavanja - Četvrta godina

Zimski semestar 2022./2023.

Napomene:

  • Redovita predavanja počinju 3. X. 2022., a predavanja iz seminara i izbornih kolegija od 10. X. 2022. prema navedenom rasporedu.
  • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 2 (dva), a oni koji ne moraju slušati kolegij Svećenička pjevačka služba 3 (tri).

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Bogoštovlje i krjeposti Predavaonica br. 4 Mr. sc. Igor Jakobfi
09:10 - 09:55 h 2. sat Bogoštovlje i krjeposti Predavaonica br. 4 Mr. sc. Igor Jakobfi
10.15 - 11.00 h 3. sat Socijalni nauk Crkve, I. Predavaonica br. 4 Mr. sc. Igor Jakobfi
11.10 - 11.55 h 4. sat Socijalni nauk Crkve, I. Predavaonica br. 4 Mr. sc. Igor Jakobfi
14:00 h Izborni: Svećenička pjevačka služba (upisuju samo svećenički kandidati) Dvorana biskupa J. J. Strossmayera Mr. sc. Ivan Andrić
14:00 h Seminar Predavaonica br. 4 Mr. sc. Igor Jakobfi
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Biblijska teologija NZ Predavaonica br. 4 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
09:10 - 09:55 h 2. sat Biblijska teologija NZ Predavaonica br. 4 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
10.15 - 11.00 h 3. sat Osnove liturgike Predavaonica br. 4 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
11.10 - 11.55 h 4. sat Uvod, I. i III. knjiga Zakonika Predavaonica br. 4 Dr. sc. Ilija Dogan
12.00 - 12.45 h 5. sat TERMIN ZA LITURGIJSKE I FORMATIVNE SUSRETE I IZVANNASTAVNE TEMATSKE SADRŽAJE Predavaonica br. 4 N. N.
14:00 h Seminar Predavaonica br. 5 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
14:00 h Seminar Predavaonica br. 4 Mr. sc. Drago Marković
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Izabrane teme iz crkvene glazbe (seminar) Predavaonica br. 4 Mr. sc. Ivan Andrić
09:10 - 09:55 h 2. sat Osnove liturgike Predavaonica br. 4 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
10.15 - 11.00 h 3. sat Osnove liturgike Predavaonica br. 4 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
11.10 - 11.55 h 4. sat Teološka antropologija, I. Predavaonica br. 4 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić
12.00 - 12.45 h 5. sat Teološka antropologija, I. Predavaonica br. 4 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić
14:00 h Seminar Predavaonica br. 4 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
14:00 h Seminar Predavaonica br. 4 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Sakramenti (osim ženidbe) (izborni) Predavaonica br. 4 Dr. sc. Ilija Dogan
09:10 - 09:55 h 2. sat Uvod, I. i III. knjiga Zakonika Predavaonica br. 4 Dr. sc. Ilija Dogan
09:10 - 09:55 h 2. sat Uvod, I. i III. knjiga Zakonika Predavaonica br. 4 Dr. sc. Ilija Dogan
11.10 - 11.55 h 4. sat Život i vjera pravoslavnih crkava (seminar) Predavaonica br. 4 Doc. dr. sc. Antun Japundžić
14:00 h Izborni: Svećenička pjevačka služba (upisuju samo svećenički kandidati) Dvorana biskupa J. J. Strossmayera Mr. sc. Ivan Andrić
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Duhovnost Starog zavjeta (izborni) Predavaonica br. 4 Mr. sc. Stjepan Matezović
09:10 - 09:55 h 2. sat Duhovno bogoslovlje Predavaonica br. 4 Mr. sc. Stjepan Matezović
10.15 - 11.00 h 3. sat Duhovno bogoslovlje Predavaonica br. 4 Mr. sc. Stjepan Matezović
11.10 - 11.55 h 4. sat Teološka antropologija, I. Predavaonica br. 4 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić
12.00 - 12.45 h 5. sat Mariologija (izborni) Predavaonica br. 4 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić
12.00 - 12.45 h 5. sat Poziv u Novom zavjetu (seminar) Predavaonica br. 4 Mr. sc. Stjepan Matezović

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.