Prva godina

Raspored predavanja - Prva godina

Zimski semestar 2021./2022.

Napomene:

  • Redovita predavanja počinju 1. X. a predavanja iz proseminara i izbornih kolegija od 11. X. 2021. prema navedenom rasporedu.
  • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 1 (jedan), a oni koji ne moraju slušati kolegij Osnove latinskog jezika 2 (dva). Engleski jezik je obavezan za sve studente prve godine u oba semestra. O predavanjima engleskog jezika, bit će te obavješteni naknadno.
  • Izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević će predavanja iz izbornog kolegija Razvojna psihologija održati prema naknadnom dogovoru.
  • Mr. sc. I. Benaković će predavanja iz kolegija Hebrejski jezik, imati prema naknadnom dogovoru i kombinirano (kada je u Rimu nastava će biti on-line; a kada bude u mogućnosti doći  u Đakovo – nastava će biti kontaktna).

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Osnove gregorijanskog pjevanja, I. Dvorana biskupa J. J. Strossmayera Mr. sc. Ivan Andrić
09:10 - 09:55 h 2. sat Uvod u misterij Krista i povijest spasenja Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Drago Tukara
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod u misterij Krista i povijest spasenja Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Drago Tukara
11.10 - 11.55 h 4. sat Hebrejski jezik Predavaonica br. 1 Mr. sc. Ivan Benaković
12.00 - 12.45 h 5. sat Hebrejski jezik Predavaonica br. 1 Mr. sc. Ivan Benaković
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Starokršćanska arheologija (izborni) Predavaonica br. 1 Dr. sc. Ivan Zubac
09:10 - 09:55 h 2. sat Opća crkvena povijest: stari i srednji vijek Predavaonica br. 1 Dr. sc. Ivan Zubac
10.15 - 11.00 h 3. sat Opća crkvena povijest: stari i srednji vijek Predavaonica br. 1 Dr. sc. Ivan Zubac
11.10 - 11.55 h 4. sat Skupni rad u pastoralu i katehezi (izborni) Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
12.00 - 12.45 h 5. sat TERMIN ZA LITURGIJSKE I FORMATIVNE SUSRETE I IZVANNASTAVNE TEMATSKE SADRŽAJE Predavaonica br. 1 N. N.
14:00 h Seminar Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
15:00 h Seminar Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Logika i spoznajna teorija Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
09:10 - 09:55 h 2. sat Logika i spoznajna teorija Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
10.15 - 11.00 h 3. sat Opća metodologija Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Povijest filozofije, I.: stari vijek Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
09:10 - 09:55 h 2. sat Povijest filozofije, I.: stari vijek Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
10.15 - 11.00 h 3. sat Logika i spoznajna teorija Predavaonica br. 1 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
11.10 - 11.55 h 4. sat Uvod u psihologiju Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković
12.00 - 12.45 h 5. sat Uvod u psihologiju Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Osnove latinskog jezika Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
09:10 - 09:55 h 2. sat Osnove latinskog jezika Predavaonica br. 1 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
10.15 - 11.00 h 3. sat Opća crkvena povijest: stari i srednji vijek Predavaonica br. 1 Dr. sc. Ivan Zubac
12:20 - 13:50 h Tjelesna i zdravstvena kultura, I. Sportska dvorana Rolanda Lončarić-Takač, prof.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.