Druga godina

Raspored predavanja - Druga godina

Ljetni semestar 2022./2023.

Napomene:

  • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 1 (jedan).
  • Redovita predavanja počinju 27.2.2023., a predavanja iz seminara i izbornih kolegija počinju od 6.3.2023..

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Grčki biblijski jezik Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
09:10 - 09:55 h 2. sat Grčki biblijski jezik Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod i egzegeza NZ, II: Ivanovski spisi Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
11.10 - 11.55 h 4. sat Filozofska antropologija Predavaonica br. 2 Dr. sc. Suzana Maslać
14:00 h Poziv u Starom zavjetu (seminar) Predavaonica br. 2 Mr. sc. Stjepan Matezović
14:00 h Analiza biblijskih tekstova u komunikacijskoj perspektivi (seminar) Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
14:00 h Filozofska promišljanja duhovnosti društvenog razvitka (seminar) Predavaonica br. 2 Dr. sc. Suzana Maslać
15:00 h Engleski jezik Predavaonica br. 2 Dr. sc. Ivan Zubac
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Uvod i egzegeza NZ, II: Ivanovski spisi Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
09:10 - 09:55 h 2. sat Uvod i egzegeza NZ, II: Ivanovski spisi Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod i egzegeza SZ, II: Proroci i mudrosna literatura Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
11.10 - 11.55 h 4. sat Uvod i egzegeza SZ, II: Proroci i mudrosna literatura Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
12.00 - 12.45 h 5. sat TERMIN ZA LITURGIJSKE I FORMATIVNE SUSRETE I IZVANNASTAVNE TEMATSKE SADRŽAJE Predavaonica br. 2 N. N.
14:00 h Tipovi vjere u Ivanovom evanđelju (seminar) Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
14:00 h Izabrane teme iz starovjekovne crkvene povijesti (seminar) Predavaonica br. 2 Dr. sc. Ivan Zubac
14:00 h Kumranski rukopisi i Novi zavjet (seminar) Predavaonica br. 2 Dr. sc. Ivan Benaković
15:00 h Biblijska antropologija SZ (izborni) Predavaonica br. 2 Dr. sc. Ivan Benaković
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Povijest Crkve u Hrvata, II.: Nova i moderna Predavaonica br. 2 Petra Plantosar, mag. paed. et mag. educ. hist
09:10 - 09:55 h 2. sat Uvod i egzegeza SZ, II: Proroci i mudrosna literatura Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod i egzegeza SZ, II: Proroci i mudrosna literatura Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
11.10 - 11.55 h 4. sat Povijest filozofije, IV: suvremena filozofija Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
12.00 - 12.45 h 5. sat Osnove pružanja psihološke podrške i pomoći (izborni) Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković
14:00 h Svetkovine i blagdani (seminar) Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
15:00 h Povijest kršćanske mistike (izborni) Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Filozofska antropologija Predavaonica br. 2 Dr. sc. Suzana Maslać
09:10 - 09:55 h 2. sat Filozofska antropologija Predavaonica br. 2 Dr. sc. Suzana Maslać
10.15 - 11.00 h 3. sat Povijest filozofije, IV: suvremena filozofija Predavaonica br. 2 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
11.10 - 11.55 h 4. sat Patrologija Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Drago Tukara
12.00 - 12.45 h 5. sat Patrologija Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Drago Tukara
14:00 h Korespondencija sv. Jeronima (seminar) Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Drago Tukara
15:00 h Znanost, filozofija i vjera - razlikovanje i poveznice (izborni) Predavaonica br. 2 Dr. sc. Suzana Maslać
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Povijest Crkve u Hrvata, II.: Nova i moderna Predavaonica br. 2 Petra Plantosar, mag. paed. et mag. educ. hist
09:10 - 09:55 h 2. sat Povijest Crkve u Hrvata, II.: Nova i moderna Predavaonica br. 2 Petra Plantosar, mag. paed. et mag. educ. hist
10.15 - 11.00 h 3. sat Patrologija Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Drago Tukara
11.10 - 11.55 h 4. sat Patrologija Predavaonica br. 2 Doc. dr. sc. Drago Tukara
12:20 - 13:50 h Tjelesna i zdravstvena kultura, IV. Predavaonica br. 2 Rolanda Lončarić-Takač, prof.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.