Treća godina

Raspored predavanja - Treća godina

Ljetni semestar 2022./2023.

Napomene:

  • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 2 (dva).
  • Redovita predavanja počinju 27.2.2023., a predavanja iz seminara i izbornih kolegija počinju od 6.3.2023..
  • Izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević (asistent Dijana Viduka) će izborni kolegij, Pastoralna psihologija (ukoliko bude prijavljenih), imati u 2-3 turnusa prema naknadnom dogovoru.

Ponedjeljak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Ekumenska teologija Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić
09:10 - 09:55 h 2. sat Ekumenska teologija Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić
10.15 - 11.00 h 3. sat Izabrana pitanja iz pravoslavne teologije (izborni) Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić
11.10 - 11.55 h 4. sat Teodiceja Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
12.00 - 12.45 h 5. sat Teodiceja Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
14:00 h Analiza biblijskih tekstova u komunikacijskoj perspektivi (seminar) Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato
14:00 h Filozofska promišljanja duhovnosti društvenog razvitka (seminar) Predavaonica br. 3 Dr. sc. Suzana Maslać
14:00 h Katoličko-pravoslavni ekumenski odnosi (seminar) Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić
Utorak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Otajstvo Trojedinoga Boga Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
09:10 - 09:55 h 2. sat Otajstvo Trojedinoga Boga Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
10.15 - 11.00 h 3. sat Liturgijska inkulturacija (izborni) Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
11.10 - 11.55 h 4. sat Ekumenska teologija Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić
12.00 - 12.45 h 5. sat TERMIN ZA LITURGIJSKE I FORMATIVNE SUSRETE I IZVANNASTAVNE TEMATSKE SADRŽAJE Predavaonica br. 3 N. N.
14:00 h Izabrane teme iz starovjekovne crkvene povijesti (seminar) Predavaonica br. 3 Dr. sc. Ivan Zubac
14:00 h Kumranski rukopisi i Novi zavjet (seminar) Predavaonica br. 3 Dr. sc. Ivan Benaković
Srijeda
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Otajstvo Trojedinoga Boga Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
08:15 - 09:00 h 1. sat Otajstvo Trojedinoga Boga Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
10.15 - 11.00 h 3. sat Teodiceja Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
11.10 - 11.55 h 4. sat Teodiceja Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
12.00 - 12.45 h 5. sat Crkva Kristova Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković
14:00 h Teologija Josepha Ratzingera (seminar) Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić
14:00 h Svetkovine i blagdani (seminar) Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
Četvrtak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Osnovna moralna teologija, II. Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Mirjana Pinezić
09:10 - 09:55 h 2. sat Osnovna moralna teologija, II. Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Mirjana Pinezić
10.15 - 11.00 h 3. sat Mistagoške kateheze Ćirila Jeruzalemskog (izborni) Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Drago Tukara
14:00 h Klerički celibat (seminar) Predavaonica br. 3 Dr. sc. Ilija Dogan
14:00 h Mladi i vjerski crkveni život (seminar) Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Stanislav Šota
14:00 h Sakramenti i blagoslovne: Izabrana pitanja (seminar) Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
Petak
Sat Kolegij Predavaonica Nastavnik
08:15 - 09:00 h 1. sat Osnovna moralna teologija, II. Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Mirjana Pinezić
09:10 - 09:55 h 2. sat Pastoralna psihologija (izborni) Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević (asistent Dijana Viduka)
10.15 - 11.00 h 3. sat Crkva Kristova Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković
11.10 - 11.55 h 4. sat Crkva Kristova Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.