Upisi u 1. godinu studija

Upisi u 1. godinu studija

 

INFORMACIJE O UPISIMA U 1. GODINU STUDIJA
NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U ĐAKOVU
za akademsku godinu 2022./2023.


● 
SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI FILOZOFSKO-TEOLOŠKI STUDIJ

Broj upisnih mjesta: 45

Uvjet za upis na integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu uspješno je položena državna matura (obvezni dio), prema uvjetima i načinu vrednovanja  koji se nalaze u bazi Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) i Središnjeg prijavnog ureda (SPU).
Preduvjet za upis je i liječnička potvrda o zdravstvenim sposobnostima za studij.
Dodatni uvjet je i pristup motivacijskom razgovoru.


PARAMETRI VREDNOVANJA

Preduvjet za upis:
N a z i v
T r a j n o s t
Liječnička potvrda o zdravstvenim sposobnostima za studij
ljetni i jesenski rok

 

Ocjene iz srednje škole:
N a z i v
V r e d n o v a n j e
Prosjek svih zaključenih ocjena iz srednje škole
35% (350 bodova)

 

Obvezni dio državne mature:
P r e d m e t
R a z i n a
V r e d n o v a n j e
Hrvatski jezik
B
30% (300 bodova)
Matematika
B
5% (50 bodova)
Strani ili klasični jezik
B
20% (200 bodova)

 

Izborni dio državne mature:
P r e d m e t
O b v e z a n
V r e d n o v a n j e
/
NE
/

 

Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti:
N a z i v
O b v e z a n
V r e d n o v a n j e
Motivacijski razgovor
DA
10% (100 bodova)
Razredbeni prag – min. 50 bodova

 

Druga posebna postignuća (odnosi se samo na svećeničke kandidate):

    Pristupnici, kandidati za svećeničko ili redovničko zvanje stječu prednost pri upisu temeljem preporuke mjerodavnoga ordinarijata, odnosno, od njega za to određenih osoba, bez obzira na ukupan broj bodova.


Na studijski program se mogu prijaviti i kandidati koji su
 - srednje obrazovanje završili prije 2010. godine u RH
 - kandidati koji završavaju srednje obrazovanje u inozemstvu ili su strani državljani.


Ovi kandidati nisu dužni položiti državnu maturu,
ali, kako bi mogli izabrati studijski program na KBF-u Đakovu, dužni su se registrirati i prijaviti u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr. Detaljne upute za registraciju i prijavu u sustav se mogu naći na mrežnoj stranici www.studij.hr (u izbornicima Sve o prijavama, Česta pitanja i Kalendar). Ovi kandidati u tom slučaju ne dobivaju bodove  koji se odnose na Državnu maturu i taj dio vrjednovanja (njima se broje samo bodovi stečeni na temelju prosjeka ocjena iz srednje škole i motivacijskog razgovora).

Kandidati koji srednje obrazovanje završili izvan RH uz sve priložene originalne dokumente za prijavu i upis, ako su izdani na stranome jeziku, dužni priložiti i prijevod istih ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Isto tako, svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći proces priznavanja u Agenciji za odgoj o obrazovanje. Informacije o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija mogu se pronaći na mrežnim stranicama www.azoo.hr.


Upis studenata Hrvata izvan Republike Hrvatske

 • Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu je spreman studente Hrvate izvan Republike Hrvatske upisati u akademsku godinu 2022./2023. unutar već odobrene redovite kvote za studente hrvatske državljane, odnosno pod istim uvjetima kao i hrvatske državljane, uz uvjet da, uz ostalu dokumentaciju, prilože i Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od strane Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
 • Kako bi mogli izabrati studijski program na KBF-u Đakovu, dužni su se registrirati i prijaviti u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr.
 • Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu će kandidatima koji su Hrvati izvan Republike Hrvatske umjesto rezultata postignutih na ispitima državne mature, budući da isti nisu obveznici polaganja državne mature, vrednovati samo ocjene i uspjehe postignute za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja.
 • Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu za kandidate koji su Hrvati izvan Republike Hrvatske neće provoditi nikakav dodatni razredbeni postupak.
 • Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu od posebnih provjera za kandidate koji su Hrvati izvan Republike Hrvatske će tražiti samo pristup motivacijskom razgovoru, što su dužni učiniti i svi ostali kandidati hrvatske državljani. Zbog pravovremenih prijava na motivacijski razgovor i poštivanja rokova svi kandidati su dužni pratiti službenu mrežnu stranicu KBF-a u Đakovu (www.djkbf.unios.hr).

 _______________________________________________________________________________


DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI
(MOTIVACIJSKI RAZGOVOR)

Dodatna provjera obuhvaća: Motivacijski razgovor pristupnika s mjerodavnim članovima Komisije, te se vrednuje sa 10% bodova, odnosno student može dobiti najviše 100 bodova. Razredbeni prag je 50 bodova. Motivacijski razgovor je eliminatorni uvjet. Oni kandidati koji ne pristupe motivacijskom razgovoru neće moći upotpuniti prijavu i neće se naći na rang listi za upis.


a) PRIJAVE ZA MOTIVACIJSKE RAZGOVORE

Zadnji dan prijave za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) je:
      - LJETNI ROK: 30. lipnja 2022.
      - JESENSKI ROK: 5. rujna 2022.

Za prijavu na motivacijski razgovor je potrebno poslati/priložiti sljedeće:

 1. Popunjen i potpisan formular Prijavnice.
 2. Dokaz o uplati troškova (kopiju uplatnice) provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) u iznosu od 100,00 kuna koji se uplaćuje na žiro-račun Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu:

  IBAN-HR4523900011100474440, model 00, poziv na broj - OIB, s naznakom "za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti".

 3. Krsni list.
 4. Preporuku župnika za studente laike.


Dokumentacija navedena u točkama (1, 2, 3 i 4) šalju se preporučenom poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu:

TAJNIŠTVO
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Petra Preradovića 17
31400 Đakovo, p. p. 54.

 

TERMIN ODRŽAVANJA MOTIVACIJSKOG RAZGOVORA

 • LJETNI ROK: 5. srpnja 2022. u 10,00 sati
 • JESENSKI ROK: 8. rujna 2022. u 10,00 sati


Rezultati motivacijskog razgovora
biti će objavljeni na oglasnoj ploči i internet stranici Fakulteta, te na stranici www.postani-student.hr za:

 • LJETNI ROK: 6. srpnja 2022. u 10,00 sati
 • JESENSKI ROK: 9. rujna 2022. u 10,00 sati

 


b) UPISI NA PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI FILOZOFSKO-TEOLOŠKI STUDIJ će se provoditi:

 • LJETNI ROK: 21. srpnja 2022. u 9,00 sati
 • JESENSKI ROK: 21. rujna 2022. u 9,00 sati

 

NAPOMENE:

Za upis trebaju svi kandidati doći u 09,00 sati. Zajednički ćemo popuniti traženu dokumentaciju, a nakon toga ćete pojedinačno pristupiti registraciji i fotografiranju za studentske iskaznice (X-ice).

Dokumenti potrebni za upis (originali na uvid uz preslike ili sve ovjerene preslike):
a) Domovnica
b) Rodni list
c) Lječnička potvrda o sposobnosti za studij
d) Potvrda o prebivalištu (izdaje najbliža Policijska uprava ili stanica)
e) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
f) Svjedodžbu NCVVO o položenim obaveznim predmetima državne mature
g) Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kuna koji se uplaćuju na žiro račun KBF-a u Đakovu:
   IBAN-HR4523900011100474440, model 00, poziv na broj - OIB, s naznakom "troškovi upisa i upisnog materijala"
h) Jedn fotografija (3,5x4,5 cm)

 

VAŽNE NAPOMENE:

 • Svi pristupnici su dužni, kako bi se na kraju postupka uopće mogli naći na rang-listi i dobiti upisni broj, poslati dokumentaciju i prijaviti studijski program preko Središnjeg prijavnog ureda (SPU) u sustav preko mrežne stranice www.postani-student.hr

 • Sve obavijesti o prijavama za motivacijske razgovore, potrebnoj dokumentaciji, rokovima i upisima mogu se dobiti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i to na telefon: 031/802-402 (Tajništvo) i 031/802-405 (Ured za studente). Bitno je redovito pratiti mrežnu stranicu Fakulteta www.djkbf.unios.hr i mrežnu stranicu www.postani-student.hr

 

PRIJAVNICA

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.