Zeitschriften

Teofil

List studenata KBF-a u Đakovu

Časopisi
KBF u Đakovu
Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić
1846-1336/UDK 378:2

Prije nego što je ovaj časopis počeo izlaziti u današnjem formatu i pod današnjim nazivom, prošao je nekoliko razvojnih etapa. Od 1995. god. đakovački su studenti godišnje objavljivali prigodno Božićno glasilo Teologije u Đakovu, tj. listić u kojem su izlazile čestitke profesora, studenata i bogoslova te božićne meditacije i pjesme. Od 2000. god., na inicijativu Foruma ondašnjih studenata teologije, pokrenut je Informativni listić studenata Teologije u Đakovu s prigodnim prilozima i raznim obavijestima o akademskom i društvenom životu. S vremenom je, jer se ta inicijativa pokazala vrlo korisnom, tjedni listić počeo izlaziti u većem formatu kao mjesečnik u većoj nakladi pod nazivom Informativni list studenata Teologije u Đakovu. Nažalost, svi ti prvi minijaturni listići, koje su tiskali i umnažali sami studenti u nakladi do 200 primjeraka, nisu sustavno sačuvani u Središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici niti u Priručnoj knjižnici Bogoslovnog sjemeništa pa je nemoguće dati cjelovit i kronološki precizan pregled nastanka, razvoja, temâ i sadržaja svih tih prvih studentskih izdanja.

Prvi broj studentskoga lista pod nazivom Teofil. Tjedni informativni list studenata Teologije u Đakovu izišao je 2003. god. Časopis je ime dobio s pomoću natječaja provedenoga među studentima. Među raznim prijedlozima izabran je onaj studenta Tomislava Ćurića: Teofil. Naziv je sastavljan od kratica TEO (kao teologija) i FIL (kao filozofija), što zapravo označava filozofsko-teološki studij. Ime je ujedno i izvedenica dviju grčkih riječi: Θεός (Bog) i φιλέω (ljubim, volim), koje u prijevodu označavaju onoga koji ljubi Boga. Ubrzo je naziv časopisa promijenjen u Teofil. List studenata Teologije u Đakovu. Vrijedi spomenuti da je u tim, prvim brojevima časopis imao i svoj logotip (stilski oblikovana slova T i F na lađi).

Od akademske god. 2005./2006., kada je Teologija u Đakovu uzdignuta na razinu Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, časopis postaje službeni odraz Fakulteta te je počeo izlaziti u tiskanom formatu veličine A5. Od tada pa sve do danas nosi naslov Teofil. List studenata KBF-a u Đakovu. Jedno je vrijeme izlazio semestralno, ponekad u nakladi od 900, a ponekad od 800 primjeraka. U posljednje vrijeme izlazi u manjoj nakladi (300 ili 400 primjeraka) i to kao godišnji studentski list u kojem studenti obrađuju različite teme, pišu znanstvene članke, promišljanja, osvrte, recenzije knjiga i filmova, ali i predstavljaju izvannastavne aktivnosti na Fakultetu, kao i različita događanja kroz godinu. Za razliku od današnjega oblika lista, sve te navedene tiskovine do 2006. god. izlazile su kao tjedni, mjesečni ili prigodni list. Svrha tih listića bila je informirati studente o raznim događanjima na Fakultetu, o obavijestima iz Tajništva, predstaviti kroniku i neka događanja, ali i studentske radove, promišljanja i razgovore s profesorima. Bili su to prvi pokušaji studentskoga lista, tiskani primitivnijim tehnikama nego danas i u manjem opsegu. Oni su, poput neke oglasne ploče, jednostavno prikazivali studentsku svakodnevicu i zato ih se s pravom može nazvati studentskima. Naravno, kako se razvijao naš Fakultet, tako se paralelno s njime razvijao i Teofil sve do današnjega službenoga oblika sa svojom strukturom.

(Autor teksta: Bruno Diklić)

Odgovorni urednik:
izv. prof. dr. sc. Boris Vulić

Glavna urednica:
Maria Dragomirović

Uredničko vijeće:

Adresa uredništva:
KBF u Đakovu
Petra Preradovića 17
31400 Đakovo
Telefon: 031/802-402

Download:
br. 1 (1/2006.) | br. 2 (2/2006.) | br. 3 (1/2007.) | br. 4 (2/2007.) | br. 5 (1/2008.) | br. 6 (2/2008.) | br. 7 (1/2009.) | br. 8 (1/2010.)br 9 (1/2011.) | br. 10 (1/2012.) | br. 11 (2/2012.) | br. 12 (1/2013.) | br. 13 (1/2014) | br. 14 (1/2015.) | br. 15 (1/2016.) | br. 16 (1/2017.) | br. 17 (1/2018.) | br. 18 (1/2019.) | br. 19 (1/2020.) | br. 20 (1/2021.) | br. 21 (1/2022.)

Kontakt

Katholische theologische Universität in Đakovo

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
   HR - 31400 Đakovo
  • Port: (++385) 031/802-400
   Secreteriat: (++385) 031/802-402
   Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo [et] djkbf.hr

IBAN account:
Fakultät: HR4523900011100474440
Wohnheim: HR3123900011500027586