3. Grad

Schedule of classes - 3rd degree

Zimski semestar 2021./2022.

Napomene:

 • Redovita predavanja počinju 1. X. a predavanja iz seminara i izbornih kolegija od 11. X. 2021. prema navedenom rasporedu.
 • Od ponuđenih izbornih kolegija dužni ste upisati/izabrati 3 (tri).
 • Mr. sc. I. Benaković će predavanja iz kolegija Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice imati prema naknadnom dogovoru i kombinirano (kada je u Rimu nastava će biti on-line; a kada bude u mogućnosti doći  u Đakovo – nastava će biti kontaktna).

Monday
Time Lesson Classroom Teacher
08:15 - 09:00 h 1. sat Osnovna moralna teologija, I.: uvod i opća načela Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
09:10 - 09:55 h 2. sat Kršćanska objava Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković
10.15 - 11.00 h 3. sat Teološka epistemologija Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković
11.10 - 11.55 h 4. sat Kršćanska objava Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković
12.00 - 12.45 h 5. sat Duhovnost kršćanskog Istoka (izborni) Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Antun Japundžić
14:00 h Seminar Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Antun Japundžić
Tuesday
Time Lesson Classroom Teacher
08:15 - 09:00 h 1. sat Kristologija Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
09:10 - 09:55 h 2. sat Kristologija Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
10.15 - 11.00 h 3. sat Biblijska teologija SZ Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
11.10 - 11.55 h 4. sat Biblijska teologija SZ Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
12.00 - 12.45 h 5. sat TERMIN ZA LITURGIJSKE I FORMATIVNE SUSRETE I IZVANNASTAVNE TEMATSKE SADRŽAJE Predavaonica br. 3 N. N.
14:00 h Seminar Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
Wednesday
Time Lesson Classroom Teacher
08:15 - 09:00 h 1. sat Kristologija Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
09:10 - 09:55 h 2. sat Kristologija Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
10.15 - 11.00 h 3. sat Filozofija medija (izborni) Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
11.10 - 11.55 h 4. sat Župna administracija (izborni) Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić
14:00 h Seminar Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
14:00 h Seminar Predavaonica br. 3 Mr. sc. Ivan Andrić
14:00 h Seminar Predavaonica br. 3 Prof. dr. sc. Ivica Raguž
Thursday
Time Lesson Classroom Teacher
08:15 - 09:00 h 1. sat Osnovna moralna teologija, I.: uvod i opća načela Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
09:10 - 09:55 h 2. sat Osnovna moralna teologija, I.: uvod i opća načela Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
10.15 - 11.00 h 3. sat Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice Predavaonica br. 3 Mr. sc. Ivan Benaković
11.10 - 11.55 h 4. sat Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice Predavaonica br. 3 Mr. sc. Ivan Benaković
12.00 - 12.45 h 5. sat Povijest dogmi (izborni) Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Drago Tukara
14:00 h Seminar Predavaonica br. 3 Dr. sc. Suzana Maslać
14:00 h Seminar Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
14:00 h Seminar Predavaonica br. 3 Dr. sc. s. Finka Tomas
14:00 h Seminar Predavaonica br. 3 Doc. dr. sc. Drago Tukara
Friday
Time Lesson Classroom Teacher
08:15 - 09:00 h 1. sat Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice Predavaonica br. 3 Mr. sc. Ivan Benaković
09:10 - 09:55 h 2. sat Kršćanska objava Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković
10.15 - 11.00 h 3. sat Teološka epistemologija Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković
11.10 - 11.55 h 4. sat Kršćanska objava Predavaonica br. 3 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković

Kontakt

Katholische theologische Universität in Đakovo

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
   HR - 31400 Đakovo
  • Port: (++385) 031/802-400
   Secreteriat: (++385) 031/802-402
   Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo [et] djkbf.hr

IBAN account:
Fakultät: HR4523900011100474440
Wohnheim: HR3123900011500027586