Obavijesti
Freitag, 19 Februar 2021 09:03

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje

Poštovani studenti,

dolje u privitku nalazi se Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2020./2021. (KLASA 602-01/20-03/00099, URBROJ: 533-04-21-0004 od 12. veljače 2021.; u daljnjem tekstu: Odluka) te molimo da postupite u skladu sa sadržajem iste.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će u skladu s priloženom Odlukom, u potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2021. studentima koji u tekućoj akademskoj godini ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim i učeničkim domovima a kojima je prebivalište na području gradova Petrinje, Gline, Siska, Hrvatske Kostajnice i općina Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Pokupsko i Kravarsko.

Studenti kojima prebivalište nije u nekome od navedenih mjesta ali dolaze s područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke županije, bit će oslobođeni pokrića troškova stanovanja u skladu s točkom II. Odluke, ako mogu studentskome centru ili učeničkome domu uz dokaz o prebivalištu, dokazati da su im obiteljski domovi oštećeni u potresu označeni kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donnerstag, 18 Februar 2021 23:52

Erasmus - Objava novog natječaja za studente iz projekta 19./20.

Poštovani studenti,

obaviještavam Vas da je objavljen novi Erasmus natječaj.

Svi podaci dostupni su na linku http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-iz-projekta-2019-2020-prvi-dodatni-natjecaj/

Ukoliko ste zainteresirani, molimo da se najavite na individualno savjetovanje na mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Napomena:

Budući da nova omotnica za razdoblje 2021.-2027. kasni, natječaj se raspisuje iz starog projekta, što zapravo znači da mobilnost mora završiti s rokom isteka projekta  - 31. svibnja 2022.

Novi Erasmus natječaji trebali bi se raspisivati od jeseni (za ljetni semestar 2021./2022.).

Donnerstag, 11 Februar 2021 12:37

Otvoren probni pristup – PressReader

Kanadska tvrtka PressReader omogućila je hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici probni pristup na platformu koja donosi digitalni sadržaj iz 7.000 različitih novina i časopisa, a obuhvaća tiskovine iz više od 120 zemalja na više od 60 jezika.

Detalje o dostupnim naslovima i mogućnostima na platformi pročitajte ovdje.

Probni pristup bit će moguć do 10.3.2021.. Detaljne informacije o pristup bazi možete pronaći na stranici http://baze.nsk.hr/otvoren-probni-pristup-pressreader/.

Mittwoch, 27 Januar 2021 12:49

Dr. sc. Davor Vuković – novi izvanredni profesor na KBF-u u Đakovu

Na redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, održanoj 25. siječnja 2021. godine, doc. dr. sc. Davor Vuković izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija i znanstvene grane fundamentalna teologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Izbor je uslijedio nakon što je pristupnik ispunio uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete Rektorskog zbora.

Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković rođen je 02. 11. 1978. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu »August Cesarec« završio je 1993. godine u Ivankovu. Jezičnu gimnaziju »M. A. Reljković« završio je 1997. godine u Vinkovcima. Diplomirao je na Teologiji u Đakovu 2002. godine. Za svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije zaređen je 2003. godine. Magistrirao je fundamentalnu teologiju na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregorianau Rimu 2006. godine, a 2012. postigao je akademski stupanj doktora znanosti specijalizacijom iz fundamentalne teologije na istom sveučilištu. Tema doktorskoga rada nosi naslov: „Odnos između istine i povijesti u filozofiji Hansa Georga Gadamera i teologiji Waltera Kaspera“. Od 2007. godine zaposlen je najprije kao asistent, a zatim od 2014. godine i kao docent pri Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Đakovu izvodi nastavu iz kolegija: Svjetske religije, Kršćanska objava, Teološka epistemologija, Crkva Kristova, Misiologija (izborni kolegij) i Izabrana pitanja fundamentalne teologije (seminar). Od voditeljskih službi profesor je zamjenik voditelja Odsjeka za Sveto Pismo i sustavnu teologiju te predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja KBF-a u Đakovu. U znanstvenom području svoj doprinos daje sudjelujući kao član u radu Povjerenstva za Teološko-pastoralni seminar (TPS), zatim uredničkoga vijeća znanstvenog teološkog časopisa „Diacovensia“te uredničkoga vijeća časopisa za pastoralnu orijentaciju „Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije“. Do sada je aktivno sudjelovao na dvadesetak znanstvenih i stručnih simpozija, objavio je tridesetak znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima te autorsku knjigu pod naslovom „Pogled odozdo na svećeništvo“. Uz profesorsku službu na KBF-u u Đakovu obnaša i neke službe vezane uz pastoral u gradu Osijeku: službu sveučilišnog kapelana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te je duhovnik (uz kolegu studentskog kapelana) udruge DUHOS u Osijeku. Duhovnik je Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD) podružnice Osijek i aktivni sudionik u radu Udruge katoličkih intelektualaca (UKI) u Osijeku.

Donnerstag, 31 Dezember 2020 17:21

Novi broj Diacovensije

Objavljen je četvrti ovogodišnji broj znanstvenoga časopisa Diacovensia – Teološki prilozi, ujedno zadnji ovogodišnji broj istoga časopisa.

Kontakt

Katholische theologische Universität in Đakovo

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
   HR - 31400 Đakovo
  • Port: (++385) 031/802-400
   Secreteriat: (++385) 031/802-402
   Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo [et] djkbf.hr

IBAN account:
Fakultät: HR4523900011100474440
Wohnheim: HR3123900011500027586