Obavijesti

NATJEČAJ za upis na sveučilišni specijalistički studij PROPEDEUTIKA PSIHOTERAPIJE I TEOTERAPIJE

Samstag, 29 April 2023 |

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
raspisuje

NATJEČAJ

 

za upis I. generacije kandidata na sveučilišni specijalistički studij
PROPEDEUTIKA PSIHOTERAPIJE I TEOTERAPIJE
u akademskoj godini 2023./2024.

 

Sveučilišni specijalistički studij na poslijediplomskoj razini izvodi Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, studij traje tri (3) semestra, i njegovim završetkom stječe se 90 ECTS bodova i akademski naziv specijalist/specijalistica propedeutike psihoterapije i teoterapije (spec. prop. psycht. i theot.).

 

Na sveučilišni specijalistički studij Propedeutika psihoterapije i teoterapije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u skladu sa studijskim programom i prema Odluci Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu o utvrđenom broju upisnih mjesta od 26. travnja 2023. godine upisuje se ukupno 40 studenata.

Navedeni sveučilišni specijalistički studij izvodi se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

Pravo prijave za upis u I. godinu studija imaju:

 • kandidati koji su  završili  sveučilišni diplomski  studij (ranije diplomski sveučilišni studij) ili  sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij (ranije dodiplomski studij)
 • kandidati koji su završili sveučilišni diplomski studij (ranije diplomski sveučilišni studij) ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij (ranije dodiplomski studij) s najnižom prosječnom ocjenom 3,0, odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja za strane studente
 • iznimno, pravo upisa imaju kandidati čija je prosječna ocjena završenog sveučilišnog diplomskog studija (ranije diplomski sveučilišni studij) ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija (ranije dodiplomski) niža od 3,0 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali (stekli prethodnu odgovarajuću kvalifikaciju)
 • pod istim uvjetima pravo upisa imaju i kandidati sa stečenom kvalifikacijom u inozemstvu, a koji moraju imati priznatu visokoškolsku kvalifikaciju u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

 

Prijave na natječaj podnose se na Obrascu za prijavu koji je dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta (https://www.djkbf.unios.hr).

Uz Prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Diploma o završenom sveučilišnom studiju ili presliku inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 2. Rodni list, domovnicu ili dokaz o državljanstvu (za strane studente)
 3. Osobnu iskaznicu (preslika obje strane)
 4. Jednu fotografiju (4x6 cm)
 5. Osobno potpisanu izjavu o plaćanju troškova školarine (ukoliko kandidat sam plaća školarinu) ovjerenu kod javnog bilježnika ili odluku poslodavca o plaćanju troškova školarine (ukoliko pravna osoba plaća školarinu). Izjava o plaćanju troškova Studija može se preuzeti na mrežnoj stranici KBF-a u Đakovu: https://www.djkbf.unios.hr
 6. Životopis kandidata s naznakom adrese stanovanja
 7. Motivacijsko pismo (1 kartica ili 1800 slovnih znakova s prazninama)
 8. Prijepis ocjena ili presliku Dopunske isprave o studiju
 9. Preporuke sveučilišnih profesora (ukoliko je prosjek završenog sveučilišnog studija niži od 3,00)
 10. Vlastoručno potpisan obrazac Privole za obradu osobnih podataka koji je dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta (https://www.djkbf.unios.hr)


Dokumenti se predaju u preslici uz originale na uvid prilikom upisa na studij.

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu obvezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te prijavi priložiti odluku o akademskom priznavanju ili dokaz o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Postupak se pokreće pri Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta u Osijeku, a detaljnije informacije nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Osijeku http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje.


Prijave za upis s prilozima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se elektroničkim putem na adresu Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! i osobno na adresu:

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
(Prijava na SSS Propedeutika psihoterapije i teoterapije)
Ured za studente i studije
Petra Preradovića 17, p.p. 54, 31400 Đakovo


Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja odnosno do 29. svibnja 2023. godine.


Troškovi sveučilišnog specijalističkog studija

Troškovi sveučilišnog specijalističkog studija (školarina) iznose ukupno 2.950,00 (22.226,78 kn prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450). Plaćanje školarine je moguće izvršiti jednokratno ili u tri (3) jednaka obroka koji se uplaćuju pri upisu u pojedini semestar studija.


Odabir kandidata

Postupak odabira kandidata obavlja Povjerenstvo sveučilišnog specijalističkog studija na temelju I. i II. razine odabira kandidata.

Prva razina odabira kandidata temelji se na pregledu podnesene dokumentacije kandidata i težinskom prosjeku.

Druga razina odabira kandidata je ocjena motivacijskog pisma i usmenog intervjua s kandidatom, kako bi se dobio uvid u predispozicije za poslijediplomsko obrazovanje i razinu motiviranosti za Studij.

Konačni odabir kandidata za upis na sveučilišni specijalistički studij Propedeutika psihoterapije i teoterapije temelji se na ukupnom zbroju bodova ostvarenih u I. i II. razini odabira kandidata.

Način bodovanja kandidata za upis na sveučilišni specijalistički studij Propedeutika psihoterapije i teoterapije utvrdilo je Povjerenstvo sveučilišnog specijalističkog studija i objavljen je na mrežnoj stranici KBF-a u Đakovu: https://www.djkbf.unios.hr.

Rezultati natječaja i rang lista kandidata koji su stekli uvjete za upis objavit će se na mrežnoj stranici KBF https://www.djkbf.unios.hr najkasnije do 6. srpnja 2023. godine. 


VAŽNE NAPOMENE:

Studijski program sveučilišnog specijalističkog studija Propedeutika psihoterapije i teoterapije objavljen je mrežnoj stranici KBF-a u Đakovu: https://www.djkbf.unios.hr.

Sve obavijesti o studiju dostupne su na mrežnoj stranici KBF-a u Đakovu: https://www.djkbf.unios.hr ili u Uredu za studente  i studije na adresi Petra Preradovića 17, Đakova te putem telefona 031/802-405 ili putem e-maila: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim Obrascem za prijavu i uputama neće se razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave.

Svi pojmovi koji imaju rodni značaj u ovom Natječaju, obuhvaćaju na ravnopravan način muški i ženski rod. Navođenje imenice kandidat u muškom rodu u ovom Natječaju ne može se tumačiti kao temelj za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.  


PRILOZI:

 

Kontakt

Katholische theologische Universität in Đakovo

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
   HR - 31400 Đakovo
  • Port: (++385) 031/802-400
   Secreteriat: (++385) 031/802-402
   Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo [et] djkbf.hr

IBAN account:
Fakultät: HR4523900011100474440
Wohnheim: HR3123900011500027586