Schedule of classes

Schedule of classes

1st degree 2nd degree 3rd degree 4th degree 5th degree Pastoral degree

 

Teaching calendar

Na temelju članka 65. i 159. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - pročišćeni tekst i sukladno članku 43. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 8. sjednici u akademskoj godini 2013./2014. održanoj 1. srpnja 2014. godine pod točkom 12. dnevnog reda donio je sljedeću

ODLUKU
O NASTAVNOM KALENDARU ZA
AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

1. Nastava na preddiplomskim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima, te na stručnim studijima koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2014./2015. godini za I. godinu studija započinje 1. listopada 2014. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 1. listopada do 23. prosinca 2014., te od 7. siječnja do 23. siječnja 2014. godine.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 24. prosinca 2014. do 6. siječnja 2015. godine.

4. Zimski ispitni rok traje od 26. siječnja do 27. veljače 2015. godine.

5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 2. ožujka do 12. lipnja 2015. godine.

6. Ljetni ispitni rok traje od 15. lipnja do 15. srpnja 2015. godine.

7. Jesenski ispitni rok traje od 1. do 30. rujna 2015. godine.

8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2014./2015. izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu od utvrđenog u točkama 2. i 5. ove Odluke.

9. Akademska misa na početku akademske godine 2014./2015. je 3. listopada 2014. godine, a na kraju nastave u akademskoj godini 2014./2015. misa je 7. lipnja 2015. godine.

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
   HR - 31400 Đakovo
  • Port: (++385) 031/802-400
   Secreteriat: (++385) 031/802-402
   Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586