Knjižnica

Politika zaštite osobnih podataka KBF-a u Đakovu

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (u daljnjem tekstu: Fakultet) prepoznaje važnost zaštite osobnih podataka koje obrađuje u svrhu obavljanja svojih djelatnosti te svoje poslovanje vodi sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Ova politika zaštite osobnih podataka u svrhu je informiranja svih dionika o obradi osobnih podataka u obavljanju djelatnosti Fakulteta u izričite i zakonite svrhe.


VODITELJ OBRADE

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, P. Preradovića 17, 31400 Đakovo, OIB: 05384220316


OSOBNI PODACI

Osobni podaci su sve informacije o osobi čiji je identitet utvrđen ili se iz njih identitet može utvrditi. Podatke koje ne možemo povezati s osobom u slučajevima anonimnih informacija, anketa ili statistički obrađenih podataka ne smatraju se osobnim podatcima.


OBRADA PODATAKA

Načela obrade osobnih podataka su:

 1. Načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti

Fakultet obrađuje osobne podatke u skladu s određenim pravnim temeljem za ispunjavanje zakonskih obveza, ugovora, statutarnih i javno interesnih svrha, zaštitu životnih interesa pojedinca te ostalih svrha za koje je pojedinac dao privolu. Načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva se da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama, te da je voditelj obrade pružio ispitaniku sve dodatne informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst obrade osobnih podataka.

 1. Načelo ograničavanja svrhe

Podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; ali je moguća daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

 1. Načelo točnosti

Podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni; poduzima se svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

 1. Načelo ograničenja pohrane osobnih podataka

Podaci se čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; dulja razdoblja čuvanja su moguća samo ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu primjerenih mjera zaštite propisanih Uredbom

 1. Načelo cjelovitosti i povjerljivosti

Podaci se obrađuju na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

 1. Načelo pouzdanosti

Voditelj obrade odgovoran je za poštivanje načela obrade osobnih podataka.


PRIVOLA

U slučaju specifične uporabe osobnih podataka za čiju obradu nema uporišta u zakonskim i podzakonskim aktima Fakultet treba pravovremeno prikupiti privolu od ispitanika. Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.


PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Pristup osobnim podacima ispitanika imaju dionici koji imaju legitiman interes za njih u svrhu obavljanja svojih obveza na Fakultetu sukladno svom radnom mjestu.


DIJELJENJE PODATAKA

Podaci se sukladno raznim propisima i obvezama Fakulteta dijele i s drugim organizacijama kao što su: Državni zavod za statistiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišni računski centar (SRCE), Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo unutarnjih poslova (provjera stranih studenata), Porezna uprava (OIB), partnerske institucije u procesu međunarodne razmjene i provedbe projekata.

Osim navedenoga Fakultet ne će objavljivati ili otkrivati osobne podatke drugim osobama ili vanjskim organizacijama, osim na traženje ili uz privolu ili kada je to nužno i u interesu ispitanika.


OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

Videonadzor se na Fakultetu odnosi na prikupljanje i obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Videonadzorom su 24 sata na dan pokriveni zajednički prostori Fakulteta: ulaz u zgradu Fakulteta, dvorište i dvorišni ulaz u zgradu Fakulteta, ulazni hodnik, ulaz i dvorište Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice te ulazni hodnik, ulaz i dvorište Studentskog doma.

Snimljeni podaci snimaju se i čuvaju na video snimaču 5 dana od dana nastanka, a nakon navedenog roka snimke se trajno brišu.

Snimke koje su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, pohranit će se na optički disk i čuvati do pravomoćnog okončanja tog postupka.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima dekan i druge osobe po njegovu ovlaštenju koji potpisuju Izjavu o tajnosti podataka u sklopu poslova koje obavljaju.

Dekan i ovlaštene osobe ne smiju koristiti podatke o osobama prikupljene sustavom tehničke zaštite izvan njihove zakonske namjene.


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (KOLAČIĆI)

Fakultetska web stranica koristi kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjeta našoj web stranici. To omogućuje da naš poslužitelj prepozna Vaše računalo ili mobilni uređaj kada sljedeći put posjetite našu web stanicu, kako bi vam sukladno tome ponudili pristupačnije iskustvo pregledavanja sadržaja i pretraživanje istog. Svrha kolačića je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu (npr., korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju web stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima web stranica koja smješta kolačić na računalni sustav). Kolačići na našoj web stranici nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također nisu povezani s neželjenim porukama (spamom), ne spremaju korisničko ime i lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje.

Posjetitelj može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem uređenja postavki preglednika kojeg koristi, i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika.


REGISTRACIJA NA WEB STRANICI

Registraciju korisnika na web stranici vrši isključivo administrator web stranice i to tek nakon što korisnik za to da svoj pristanak. 

Registracija korisnika, uz dobrovoljnu naznaku osobnih podataka, neophodna je omogućiti administratoru da ponudi sadržaje ili usluge koje se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmeta. Registrirane osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti samo one osobne podatke koji se tiču njihove profilne stranice, a promjenu svih ostalih korisnikovih podataka (korisničko ime i lozinka) ili njihovo potpuno brisanje iz zbirke (ili baze) osobnih podataka može izvršiti samo administrator.


PRAVA

Prava ispitanika sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka su:

 • pravo na pristup osobnim podacima koje Fakultet prikuplja,
 • pravo na brisanje (zaborav) ukoliko postoje zakonske mogućnosti;
 • pravo na ograničenje obrade u skladu s zakonskom regulativom,
 • pravo na prenosivost podataka;
 • pravo na kopiju osobnih podataka;
 • pravo na prigovor u vezi s obradom osobnih podataka;
 • te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su neispravni ili su izmijenjeni.

Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ili osobom predajom zahtjeva.

Adresa e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svaka promjena Politike zaštite osobnih podataka bit će objavljena na internetskoj stranici Fakulteta.

ankara escort bodrum escort php webshell mobile porn

Ustroj

Slika A. Dijagram na razini temeljnoga ustrojstva - vlast i tijela Fakulteta

 

Dekanski kolegij čine:

 • prodekan za nastavu i studente
 • prodekan za znanost i međufakultetsku suradnju
 • prodekan za financije i organizaciju poslovanja
 • tajnik

 

Stručni kolegij čine:

 • prodekan za nastavu i studente
 • prodekan za znanost i međufakultetsku suradnju
 • prodekan za financije i organizaciju poslovanja
 • tajnik
 • voditelji odsjeka

 

Odbori i povjerenstva na Fakultetu jesu: Odbor za diplomske i završne ispite, Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti, Povjerenstvo za poslijediplomske studije, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstvena zvanja i uvjeta Rektorskoga zbora, Povjerenstvo za nagrađivanje, Povjerenstvo za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor), Povjerenstvo za Teološko-pastoralni seminar, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja, Radna skupina za ishode učenja, Povjerenstvo za nastavu i studente, Knjižnično vijeće, Povjerenstvo za pomoć studentima slabijeg socijalno-ekonomskoga stanja.

 

Slika B. Dijagram ustrojbenih jedinica Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Đakovu (Odluka o ustrojstvu KBF-a u
Đakovu u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2020./2021. od 14. rujna 2020. g.)

 

 

Javna nabava

Obavijest

Na temelju članka 76. stavka 1. i članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik javnog naručitelja ili s njime povezane osobe u odnosu u sukobu interesa, odnosno ne postoje gospodarski subjekti s kojima Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Dokumenti

Odsjeci i katedre

Odsjek za filozofiju i povijest:

  Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević, voditelj

  Izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić, zamjenik voditelja

Katedra filozofije

Katedra povijesti Crkve i patrologije

 

Odsjek za Sveto pismo i sustavnu teologiju:

  Doc. dr. sc. Boris Vulić, voditelj

  Doc. dr. sc. Davor Vuković, zamjenik voditelja

Katedra Svetoga pisma Staroga i Novoga zavjeta

Katedra fundamentalne, dogmatske i ekumenske teologije

 

Odsjek za praktičnu teologiju i novu evangelizaciju:

  Doc. dr. sc. Stanislav Šota, voditelj

  Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin, zamjenik voditelja

Katedra moralne teologije i socijalnog nauka Crkve

Katedra pastoralne teologije i kanonskog prava

Katedra liturgike, katehetike i religiozne pedagogije

 

Cjeloživotno učenje

Naziv

Teološko-katehetski program cjeloživotnog učenja za odgajateljice i odgajatelje u predškolskim ustanovama

 

Cilj

Teološko-katehetskog programa cjeloživotnog učenja za odgajateljice i odgajatelje u predškolskim ustanovama je osigurati cjeloviti predškolski odgoj koji će uključivati njegovanje i razvijanje religiozne dimenzije djeteta osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrjednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

 

Uvjeti za upis

Teološko - katehetski program cjeloživotnog obrazovanja za odgajateljice i odgajatelje u predškolskim ustanovama namijenjen je osobama koje imaju stečenu kvalifikaciju u području ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja i/ili obavljaju poslove stručnih suradnika u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Upisi će se obavljati na temelju sljedećih dokumenata:

 • Osobna zamolba (obrazac preuzmite OVDJE)
 • Životopis
 • Krsni list
 • Domovnica
 • Diploma
 • Preporuka župnika
 • Preporuka ravnatelja vrtića (ukoliko ste zaposleni)
 • Dvije fotografije

 

Rok za prijavu

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti do datuma početka predavanja.

 

Adresa za dostavu dokumentacije

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, P. Preradovića 17, 31400 Đakovo

 

Početak predavanja

16. studenoga 2019.

 

Raspored predavanja

Raspored sati

 

Program

OVDJE

 

Voditelj programa

Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin

 

Pravilnik

OVDJE

 

Kontakt za dodatne informacije

Antonija Pranjković, dipl. teol.
031/802-422
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Popis polaznica

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.