Izvannastavne aktivnosti

Izvannastavne aktivnosti

Mješoviti pjevački zbor

Voditelj: Maestro Ivan Andrić

Probe su utorkom u 13:30 sati.

Popis studenata: Mia Žarko, Agata Puhalo, Jasmina Kovačić, Kristina Aščić, Bruno Diklić, Klara Kokić, Nikola Andrić, Bogdan Rudinski, Robert Erk, Dejan Komjat, Martina Ganjto, Lucija Šimunović, Ante Miljanić, Maurizio Rezo, Mario Šokčević

Biblijska skupina

Voditelj:

Biblijska skupina sastaje se četvrtkom u 13:45 sati.

Popis studenata: Luka Erić, Nikola Klemen, Nikolina Marjanović, Mateja Perić, Josipa Posavec, Josip Vuksanović, Tomislav Vojnić, Domagoj Brkić, Lucija Šimunić, Marija Hardi, Antonio Pekić, Matej Jurišić, Valentina Jurić, Damir Bošnjak, Martina Glavašić, Matea Čelik, Melani Martinović, Vladimir Sabo, Bogdan Rudinski, Mislav Tokić, Dušan Balažević, Mato Slobođan, Ena Kovaček, Anamarija Skenderović

Dramska skupina

Voditelj: Dr. sc. Silvana Fužinato

Probe su srijedom u 14 sati.

Popis studenata: Luka Erić, Kristijan Posavac, Josipa Topalovac, Antonia Kristić, Dora Butumović, Valentina Trošić, Antun Nikolić

Karitativno-humanitarna skupina

Voditelj: doc. dr. sc. Suzana Vuletić

Popis studenata: Mateja Perić, Marija Hardi, Matea Miličić, Gabrijela Bubalović, Martina Glavašić, Kristina Aščić, Melani Markutović, Bogdan Rudinski, Mirna Tilić, Janja Nikić, Ivana Munk, Klara Kokić (član odbora), Dora Butumović, Helena Kulaš, Dajana Došlić, Ana Ilić, Ena Kovaček, Ivan Jurinić, Tamara Crvenković, Andrea Karoli

Teofil

Voditelj: doc. dr. sc. Suzana Vuletić

Popis studenata: Bruno Diklić, Martina Peunić, Dejan Komjat, Ante Vladić, Andrijana Lukadinović, Slađana Bradarić, Lucija Grabovac

 

Studentski zbor "RUAH"

Popis studenata: Marija Hardi, Jasmina Kovačić, Anamarija Skenderović, Luka Sinković, Florijan Ivan Tutiš, Matea Čelik, Ivana Žavcar, Mihaela Megloba, Marko Rubil, Ana Ilić, Antonia Kristić, Kristina Gilja, Josipa Topolovac, Lucija Šimunić, Matea Miličić, Martina Ganjto, Dora Butumović, Ante Vladić, Luka Perić, Mia Žarko, Mario Šokčević, Tamara Kovač, Josip Varoščić, Melani Markutović, Antonija Zaoborni

KBFTV

Popis studenata: Slađana Bradarić, Kristijan Japarić, Damjan Kovač, Brigita Kukuruzović, Marijan Milanović, Mateja Perić, Martina Peunić, Kristijan Posavac, Leonnel Radinski

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
    HR - 31400 Đakovo
  • Porta: (++385) 031/802-400
    Tajništvo: (++385) 031/802-402
    Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316