Uvjeti upisa

Uvjeti upisa

Pravo prijave za upis u I. godinu studija imaju:

 • kandidati koji su  završili  sveučilišni diplomski  studij (ranije diplomski sveučilišni studij) ili  sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij (ranije dodiplomski studij)
 • kandidati koji su završili sveučilišni diplomski studij (ranije diplomski sveučilišni studij) ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij (ranije dodiplomski studij) s najnižom prosječnom ocjenom 3,0, odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja za strane studente.
 • iznimno, pravo upisa imaju kandidati čija je prosječna ocjena završenog sveučilišnog diplomskog studija (ranije diplomski sveučilišni studij) ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija (ranije dodiplomski) niža od 3,0 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali (stekli prethodnu odgovarajuću kvalifikaciju).
 • pod istim uvjetima pravo upisa imaju i kandidati sa stečenom kvalifikacijom u inozemstvu, a koji moraju imati priznatu visokoškolsku kvalifikaciju u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

 

 

 • Kandidati za upis u I. godinu sveučilišnog specijalističkog studija Propedeutika psihoterapije i teoterapije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu biraju se na temelju vrednovanja I. i II. razine:

 

 I. razina Maksimalni broj
bodova
 II. razina  Maksimalni broj
bodova
Ukupni maksimalni broj
bodova
Težinski prosjek ocjena na sveučilišnom diplomskom studiju ili sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju  280 Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti - Motivacijsko pismo i usmeni razgovor  240 520

 

 

 • Vrednovanje I. razine
  Težinski prosjek je prosjek u kojem ocjena iz pojedinog predmeta sudjeluje u ukupnom prosjeku u onolikoj mjeri koliko predmet teži ECTS bodova u odnosu na ukupno ostvareni broj ECTS bodova.

 

Težinski prosjek ocjena Broj bodova
4.5 - 5.0  280
4.0 - 4.4 180
3.5 - 3.9 120
3.0 - 3.4 60
prosjek niži od 3.0 40

 

 

 • Vrednovanje II. razine
  U II. razini ocjenjuje se motivacijsko pismo i usmeni intervju s kandidatom. Motivacijskim pismom se vrednuje upis na sveučilišni specijalistički studij, dok usmeni razgovor obuhvaća dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti s članovima nadležnog povjerenstva. U II. razini kandidat može ostvariti najviše 240 bodova pri čemu se utvrđuje sljedeći način vrednovanja II. razine:

 

  Maksimalni broj ostvarenih bodova u II. razini
1. Motivacija upisa specijalističkog studija  
2. Dosadašnje iskustvo rada u ustanovama 40
3. Komunikacijske vještine 40
4. Suradnja i timski rad 40
5. Razumijevanje djelatnosti psihoterapije 40
6. Razumijevanje osjetljivosti (etičnosti) rada s ljudima 40
Sveukupno 6 pitanja Sveukupno 240 bodova

Razredbeni prag na ovoj razini je 120 bodova, odnosno ako kandidat na motivacijskom razgovoru ne ostvari minimalno 50 % bodova od ukupnog broja bodova II. razine odabira kandidata, isključuje se iz daljnjeg postupka utvrđivanja ukupnog broja bodova.

 

 

 • Na temelju ukupnog broja ostvarenih bodova na obje razine nadležno povjerenstvo sastavlja rang-listu kandidata. Prvi na listi je kandidat s najvećim ukupnim brojem bodova, a dalje slijedom ostali kandidati prema redoslijedu bodova.

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.