Knjižnica

Zajednica prijatelja

Poštovani i dragi prijatelji,

21. lipnja 2010. godine održan je susret članova na kojemu je osnovana i konstituirana Zajednica prijatelja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Pozivi za članstvo su, u godini osnutka (2010), bili poslani samo bivšim studentima koji su zaposleni na području naše Metropolije iz razloga što jedino za njih, preko Katehetskog ureda, imamo ažurirane podatke, no želja nam je okupiti sve koji su na našemu Fakultetu boravili najmanje jedan semestar, (redoviti članovi) kako stoji i u Pravilniku Zajednice, kao i one koji svojom aktivnošću ili materijalnom potporom mogu doprinijeti životu i radu Zajednice i Fakulteta (članovi podupiratelji).

Stoga pozivamo sve Vas da i nakon završetka studija ostanete ili ponovno postanete dijelom života i rada Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Ivica Raguž
predsjednik Zajednice

 

Kako postati član Zajednice prijatelja KBF-a

Da biste se učlanili, potreno je popuniti Pristupnicu. Ispunjenu i potpisanu Pristupnicu poslati poštom, na adresu

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Zajednica prijatelja KBF-a
P. Preradovića 17
31400 Đakovo

faxom na 031/802-403 ili e-mailom (skeniran potpis) na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Pirstupnicu možete preuzeti ovdje.

Pravilnik Zajednice prijatelja KBF-a u Đakovu

 

Popis članova Zajednice prijatelja KBF-a

Počasni predsjednik Zajednice
mons. dr. sc. Đuro Hranić


Upravni odbor

1. Prof. dr. sc. Ivica Raguž, predsjednik Zajednice, po službi
2. Petar Vidović, dipl. teol., tajnik, po službi
3. Doc. dr. sc. Grgo Grbešić, po službi
4. Doc. dr. sc. Šimo Šokčević, po službi
5. Izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić, po službi
6. Krešimir Bulat, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
7. Sušić Kristina, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
8. Marijana Černava, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
9. Jasna Petrović, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
10. Lovro Kladarić, dipl. teol., na prijedlog Skupštine


Redoviti članovi

1. Babić Marija
2. Baković Marija
3. Barić Bernarda
4. Barukčić Marija
5. Bassi Ivan
6. Belobrajdić Stjepan
7. Benaković Silvijo
8. Bernatović Adam
9. Bolanča Anica
10. Borić Tihomir
11. Bošnjak Anita
12. Božić Karolina
13. Brkić Domagoj
14. Brođanac Sandra
15. Bulat Krešimir
16. Culek Kristina
17. Culek Željko
18. Cvijetović Gordana
19. Cvitkušić Anita
20. Čajkovac Anđelka
21. Čavka Stjepan
22. Černava Marijana
23. Ćorluka Tomislav
24. Ćosić Anamarija
25. Ćosić Luka
26. Ćurić Tomislav
27. Dedoević Marina
28. Djedović Bernarda
29. Drmić Lidija
30. Dugalić Vladimir
31. Dugandžić Ivana
32. Dušak Marko
33. Đakovac Ivan
34. Đaković Ana
35. Džinić Ivo
36. Ezgeta Domagoj
37. Filajdić Željko
38. Franjić Goran
39. Futač Marko
40. Gilja Kristina
41. Gilja Zlata
42. Glavaš Dinko
43. Glavašić Martina
44. Grbešić Grgo
45. Grgurević Josipa
46. Hac Ivana
47. Hanulak Mira
48. Hlavaček Biljana
49. Holjevac Mateja
50. Horvat Barbara
51. Ilakovac Marija
52. Ilić Zdenko
53. Ilišin Dragana
54. Ivančičević Marko
55. Ivković Luka
56. Jelaš Marina
57. Jelavić Ljiljana
58. Jelkić Marija
59. Jokić Mirko
60. Josipović Evica
61. Jukić Krešimir
62. Jurčević Borko
63. Jurić Ivan
64. Jurić Marica
65. Jurinić Ivan
66. Jurković Terezija
67. Kadić Manda
68. Kadić Valentina
69. Kapular Marko
70. Katilović Ivana
71. Kladarić Lovro
72. Klem Dino
73. Klir Vesna
74. Klisović Antonela
75. Kober Ivana
76. Kokanović Marija
77. Kokotović Dragica
78. Kovaček Alojz
79. Kovačević Luka
80. Kovačić Jasmina
81. Krekman Stjepan
82. Kuncinam Ana-Mari
83. Kunčević Ivan
84. Kusalić Tatjana
85. Kvaka Marijana
86. Labudić Slavica
87. Landeka Ankica
88. Lelas Stjepan
89. Lovrić Marta
90. Lozinjak Rea
91. Lučić Anita
92. Lučić Ante
93. Lučić Marija
94. Lučić Dražen
95. Lukačević Mišo
96. Ljubičić Božo
97. Majdandžić Josip
98. Majer Bernard
99. Mandarić Marica
100. Marić Anita
101. Marijanović Ankica
102. Martinović Matej
103. Martinović Zvonimir
104. Martinuš Damir
105. Maskaljević Petar
106. Matanović Josip
107. Medaković Nikolina
108. Medved Slavka
109. Mihić Ružica
110. Mikrut Vladimir
111. Milić Martina
112. Milić Mladen
113. Milinković Marko
114. Miljanić Ante
115. Miljković Eda
116. Mišura Stipan
117. Munk Ivana
118. Nađ Božidar
119. Nedeljković Nikolina
120. Nekić Klaudija
121. Odobašić Tonka
122. Ognjenović Ana
123. Pavić Adrijana
124. Pažin Zvonko
125. Pejić Jasna
126. Perica Nino
127. Perić Luka
128. Pernar Darija
129. Petras Agata
130. Petrićević Josip
131. Petrović Božidar
132. Petrović Jasna
133. Pranjković Antonija
134. Primorac Helena
135. Prispilović Ivana
136. Profus Julijana
137. Radić Stjepan
138. Radinski Leonnel
139. Retih-Makaj Ana
140. Rezo Maurizio
141. Rilko Mirta
142. Sertić Filip
143. Sinković Luka
144. Smajić Iva
145. Sokolović Stjepan
146. Stanić Pero
147. Starešina Stjepan
148. Subotić Petar
149. Sušić Kristina
150. Šantić Nataša
151. Šijaković Marina
152. Širjačić Stipo
153. Šokčević Matilda
154. Šokčević Svjetlana
155. Šokčević Šimo
156. Šokić Svjetlana
157. Šoltić Ivan
158. Tadić Goran
159. Tarle Andreja
160. Terzić Martina
161. Tetkić Marko
162. Tilić Mirna
163. Tomić Branka
164. Topić Martina
165. Tukara Drago
166. Tumbas Loketić Sinša
167. Vidaković Marina
168. Vidović Petar
169. Vlaović Tomislav
170. Vodopija Anita
171. Volf Ana
172. Vujica Marija
173. Vulić Boris
174. Zečević Marija
175. Zovko Tihonija
176. Zrna Anica
177. Živković Mateja

Redoviti članovi posebno zaslužni

1. Prof. dr. sc. Pero Aračić
2. Dr. sc. Slavko Platz
3. Dr. sc. Ivan Zirdum
4. Mr. sc. Luka Marijanović
5. Dr. sc. Nikola Škalabrin
6. Prof. dr. sc. Karlo Višaticki

Počasni članovi

1. Prof. dr. sc. dr. h.c. Gordana Kralik
2. Kardinal Vinko Puljić
3. Mons. dr. sc. Franjo Komarica
4. Mons. dr. sc. Đuro Gašparović
5. Mons. dr. sc. Antun Škvorčević
6. Akademik Milan Moguš
7. Prof. dr. sc. Slobodan Kaštela
8. Akademkinja Alica Wertheimer Baletić
9. Prof. dr. sc. Paul Michael Zulehner
10. Prof. dr. sc. Josip Baloban
 

Članovi podupiratelji Zajednice

Fakulteti, odsjeci i studentski centri
1. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Sastavnice Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
2. Ekonomski fakultet
3. Elektrotehnički fakultet
4. Filozofski fakultet
5. Građevinski fakultet
6. Medicinski fakultet
7. Poljoprivredni fakultet
8. Pravni fakultet
9. Prehrambeno-tehnološki fakultet
10. Strojarski fakultet
11. Učiteljski fakultet
12. Umjetnička akademija
13. Odjel za matematiku
14. Odjel za fiziku
15. Odjel za biologiju
16. Odjel za kemiju
17. Odjel za kulturologiju
18. Studentski centar u Osijeku
19. Studentski centar u Slavonskom Brodu

Posebne ustanove i institucije
1. Bogoslovno sjemenište u Đakovu
2. Grad Đakovo

Tvrtke
1. DI TVIN iz Virovitice, Ivan Slamić, direktor
2. Arhitektonski atelje Cvenić iz Osijeka, dipl. ing. arh. Ivan Cvenić, direktor
3. Građ. tvrtka DOM iz Osijeka, Josip Grubišić i Dragutin Ljubej, vl.
4. PAN – Papirna industrija d.o.o.,  Marinko Mikulić, direktor tvrtke
5. THRON iz Petrijevaca, Josip Kurtović, direktor tvrtke
6. ĐĐ Montaža iz Slavonskog Broda,  Vlatko Blekić, direktor
7. Frank d.o.o., Žigmund Frank, direktor

Studenti s invaliditetom

Ured za studente s invaliditetom vode i koordiniraju 
Prof. dr. sc. Dražen Kozak, prorektor za nastavu i studente
dr. sc. Damir Španić, voditelj Odjeljka za studentska pitanja i studente s invaliditetom

Vrijeme određeno za rad sa studentima:
od ponedjeljka do petka 9.00 – 12.00
Molimo da termin dolaska najavite na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Termin je moguće dogovoriti i izvan gore navedenog vremena.  

Tijekom akademske 2009./2010. godine započeo je s radom Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osnovan Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera na sjednici 26. svibnja 2008. godine.

Ured se nalazi u Sveučilišnom kampusu u zgradi na uglu Ulice cara Hadrijana i Ulice kralja Petra Svačića, koju dijeli sa Studentskim zborom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Ured za studente s invaliditetom djeluje kao jedinstveni sveučilišni ured koji studentima s invaliditetom pruža informacije i podršku u prostorima ureda, te nastoji rješavati individualne potrebe pojedinih studenata s invaliditetom. Informacije mogu dobiti i svi oni koji su zainteresirani za studij, a nisu sigurni o svojim pravima i mogućnostima studiranja na odabranom fakultetu..

Studenti informacije mogu dobiti na licu mjesta, putem e-maila, telefona, letaka i brošura. Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nastoji osigurati kvalitetniji pristup visokom obrazovanju kroz pristup zadovoljenja obrazovnih potreba studenata s invaliditetom i nastojanja povećanja njihovog broja.

U svrhu planiranja aktivnosti Ured prikuplja informacije o studentima s invaliditetom i izrađuje bazu podataka.
Ured svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka i poštuje njihovo pravo na izbor.

UREDU ZA STUDENTE S INVALIDITETOM NA SVEUČILIŠTU U OSIJEKU  

Studentski kutak

Zašto studirati teologiju?

Učenje stranih jezika

Za kvalitetan znanstveno-istraživački rad važno je i poznavanje stranih jezika. U tom smislu da bi se potaknulo istraživanje na stranim jezicima, a time i poboljšala kvaliteta znanstvenih radova, ponajprije studenata, Fakultet organizira tečajeve stranih jezika (njemački, francuski i talijanski) s ciljem da studenti, uz materinji i uglavnom već usvojeni engleski jezik, upoznaju barem još jedan strani jezik.

 

Izvannastavne aktivnosti

Mješoviti pjevački zbor

Voditelj: Maestro Ivan Andrić

Popis studenata: Andrić Nikola, Čeke Aron, Diklić Bruno, Erk Robert, Ferbežar Iva, Ganjto Martina, Hardi Marija, Megloba Mihaela, Miličić Matea, Pekić Antonio, Rudinski Bogdan, Šimunić Lucija, Žunić Marijo

 

Biblijska skupina

Voditelj: doc. dr. sc. Silvana Fužinato

Popis studenata: Balažević Dušan, Bićanić Đuro, Bošnjak Damir, Doljankić Sanja, Došlić Dajana, Erić Luka, Gaćarić Ksenija, Ganjto Martina, Golub Marko, Grabovac Lucija, Hardi Marija, Ihaz Antonio, Iljazović Krešimir, Jozić Rafaela, Jurić Valentina, Klemen Nikola, Knežević Franjo, Komjat Dejan, Kovač Janoš, Kovač Tamara, Kovaček Ena, Kulaš Helena, Lončar Vjeko, Marjanović Nikolina, Markutović Melani, Mikulić Marija, Miličić Matea, Pekić Antonio, Perković Ivan, Petrović Fabijan, Posavac Josipa, Rakoš Anamarija, Rudinski Bogdan, Slobođan Mato, Tica Lucija, Tokić Mislav, Tustanovski Petar, Zagorščak Florijan, Zaoborni Antonia, Žavcar Ivana

Dramska skupina

Voditelj: Luka Erić

Popis studenata: Bićanić Đuro, Butumović Dora, Erić Luka, Kristić Antonia, Lončar Vjeko, Pekić Antonio, Perković Ivan, Topolovac Josipa, Tustanovski Petar, Žavcar Ivana

Karitativno-humanitarna skupina

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić

Popis studenata: Aščić Kristina, Butumović Dora, Jurić Ivan Fran, Karoli Andrea, Kristić Antonia, Markutović Melani, Megloba Mihaela, Perajica Ana, Zaoborni Antonia, Žavcar Ivana, Žutić Ana

Teofil

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić

Popis studenata: Aščić Kristina, Balažević Dušan, Diklić Bruno, Hardi Marija, Jurić Valentina, Miličić Matea, Žavcar Ivana

KBFTV

Voditelj: Marin Ivanišić

Popis studenata: Bićanić Đuro, Ferić David, Hardi Marija, Ihaz Antonio, Marinović Mateja, Miličić Matea, Žunić Marijo

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.