Događanja

Dr. sc. Suzana Vuletić redovita profesorica KBF-a u Đakovu

Autor:  Četvrtak, 29 Lipanj 2023 |

Izvanredna profesorica i predsjednica Katedre moralne teologije, socijalnog nauka Crkve i liturgike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, nakon što je ispunila sve zakonske uvjete, 23. ožujka 2023. godine, temeljem Odluke Matičnoga odbora za područje humanističkih znanosti – polja filozofije i teologije o ispunjavanju svih uvjeta, izabrana je na više znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija. Sukladno članku 94. §2 Statuta Fakulteta, Dikasterij za kulturu i obrazovanje je 9. lipnja 2023. godine izdao Nihil obstat Svete Stolice te joj je time završen postupak izbora na više znanstveno-nastavno radno mjesto.

Od 2007. godine zaposlena je kao viša asistentica na katedri moralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2011. godine napredovala je u znanstveno-nastavno zvanje docentice te je 2017. godine izabrana u zvanje izvanredne profesorice.

Suzana Vuletić, rođena je 1979. godine u Osijeku. Nakon osnovne škole koju je pohađala u Višnjevcu (Osijek) te u Heppenheimu (Njemačka), 1997. godine završila je srednjoškolsko obrazovanje u Medicinskoj školi u Osijeku sa smjerom farmaceutskog tehničara te je potom položila i stručni ljekarnički ispit. Iste godine upisala je dodiplomski petogodišnji filozofsko teološki studij na tadašnjoj Teologiji u Đakovu, područnom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2002. godine dobila je nagradu Lion's Rottary kluba za sveukupni uspjeh te završila studij s temom diplomskog rada, „Kršćanski moral pred izazovom modnih trendova“.

Od 2003.-2005. studira na poslijediplomskom studiju iz moralne teologije na Accademia Alfonsiana - Istituto superiore di Teologia morale - Pontificia Università Lateranense u Rimu. 2005. postiže magisterij znanosti u moralnoj teologiji s temom: „I possibili segni "psicopatologici" della religiosità in carattere pseudo-morale della colpevolezza: Nevrosi Ecclesiogeni“ (Mogući oblici "psihopatološkog" obilježja religioznosti u pseudo-moralnom karakteru grešnosti i ekleziogenim neurozama). Doktorat moralne teologije postiže 2009. godine s područja biomedicinske etike i deontologije, na temu: „La sfida della salute e il personalismo medico con particolare riferimento alla situazione Croata“ (Izazovi zdravstva i liječnički personalizam s posebnim osvrtom na situaciju u Hrvatskoj).

Od 2005.-2008. godine studira na poslijediplomskom Bioetičkom masteru višeg stupnja (II livello), pri „Istituto di Giovanni Paolo II“ u suradnji s Istituto “Sacro Cuore”/Clinica “Gemelli”. U studenom 2008. godine obranila je tezarij i radnju s temom: „Il principo dell'integrità/totalità psicho-fisica nella chirurgia estetica/plastica” (Moralno-etički princip psiho-fizičkog integriteta/totaliteta u estetskoj/plastičnoj kirurgiji)čime je stekla diplomu mastera druge/više razine kliničkog bioetičara s poliklinike Gemelli te magistra znanosti u području braka i obitelji s Instituta Ivana Pavla II.

Želeći upotpuniti svoju bioetičku formaciju, 2006. završava i intenzivni kliničko-bioetički tečaj na Keneddy Institute of Ethics/Georgetown University u Washington D.C.-u.

2011. godine završila je edukaciju Centra za prirodno planiranje obitelji te time stekla diplomu ovlaštenog promotora prirodnog planiranja obitelji.

2014. završila je Unescov program „Ethics Teaching Training Course“.

Prošla je 2016. program stalnog medicinskog usavršavanja II. kategorije „Hospitalizacija palijativnog bolesnika i smjernice za timsku skrb i njegu“ u organizaciji Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb „Sveti Rafael“ (Strmac) i Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Godine 2020. slijedila je edukaciju „Volonteri u palijativnoj skrbi. Podrška teškim i umirućim bolesnicima te njihovim obiteljima“u organizaciji Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja i udruge „La Verna”.

2021. završila poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije, „Osnove palijativne medicine“, u organizaciji Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb OBŽ i Alumnija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

U svrhu stručnog usavršavanja, unaprjeđenja upravljačkih i organizacijskih sposobnosti u području znanstvene i nastavne djelatnosti u sklopu programa Erasmus + mobilnosti boravila je pri: Univerzita Karlova / Katologická teologická facolta u Pragu (2015.), Katholieke Universiteit Leuven / Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (2015.), Universidad Pontificia de Salamanca / Facultad de Teologia (2017.) i Univerza v Ljubljani / Teološka fakulteta (2022.). Godine 2019. pozvana je biti gostujućom profesoricom kliničke bioetike na Sveučilištu u Poznanu i u Kaliszu u sustavu Erasmus + mobilnosti nastavnog osoblja.

Do sada je surađivala u izvođenju nastave na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Sveučilišnom studijskom centru za Forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu, Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru te Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku. Na navedenim fakultetima, bila je sumentoricom doktorske disertacije, mentoricom šesnaest poslijediplomskih specijalističkih radova, sedamdeset završnih diplomskih radova i četiriju završnih prijediplomskih radova.

Kao autor objavila je jednu vlastitu knjigu, jednu knjigu u suautorstvu, sedam poglavlja u udžbenicima, te preko sto izvornih, preglednih i stručnih znanstvenih radova u relevantnim međunarodnim i nacionalnim časopisima, zbornicima, predgovorima te prijevodima knjiga; s područja bioetike, medicinske etike, moralne teologije, palijativne medicine, duhovnosti i psihopatologije.

Aktivno je kao predavačica sudjelovala na šezdesetak (među)narodnih skupova i simpozija. Promovirala je popularizaciju znanosti na tridesetak znanstveno-stručnih okupljanja.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu od 2014.-2018., te od 2019.-2022. obnašala je službu prodekanice za nastavu i studente te bila članica brojnih institucijskih povjerenstava.

Potpredsjednica je Međunarodnog društva za kliničku bioetiku (ISCB), te je članica Centralnog bioetičkog udruženja (CBA) sa sjedištem u Beču, Međunarodne akademije za inovacije u rehabilitaciji, socijalnoj integraciji i prilagodbi invalida i osoba s invaliditetomsa sjedištem u St. Petersburgu i Hrvatskog bioetičkog društva (HBD).

Članica je Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Povjerenstva za brak i obitelj Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Voditeljica je Znanstveno-istraživačkog odbora za religioznu i teološku perspektivu u integrativnoj bioetici Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.