Knjižnica

Zavičajna zbirka "Diacovensiana"

Zavičajna zbirka sustavno prikuplja radove naših svećenika, kao i radove o povijesti Đakova i Đakovštine; dio ove zbirke čini i nakladnička cjelina UPT. Zavičajnoj zbirci pripadaju i radovi o biskupu Josipu Jurju Strossmayeru. Fond zbirke sustavno se prikuplja od 2005. godine.

Zbirka rukopisa i starih knjiga

Zbirka starih i rijetkih knjiga i rukopisa sadrži oko 1200 svezaka knjiga (inkunabule, knjige 16. i 17. stoljeća, Croaticu, rijetke knjige iz kasnijeg razdoblja).

Najstarije knjige uglavnom su objavljene u Njemačkoj, na latinskom i  njemačkom jeziku, a manjim dijelom na području Italije i Francuske.

Iz 16. stoljeća cca 120 svezaka knjiga. Najstarija inkunabula: APPIANUS, Alexandrinus, Historia romana (Venecija 1477.). Najstariji rukopis De atniquitate judaica ( XIV.- XV st.)

Popis dostupnih časopisa

 • AKSA (Zatvoreno spremište)
 • ANALI ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI HAZU U DUBROVNIKU
 • ANALIZA VODA ZA ZNANSTEVNI I UMJETNIČKI RAD U OSIJEKU
 • ARHEOLOŠKI PREGLED (Zatvoreno spremište)
 • ARHIVSKI VJESNIK
 • BAČKO KLASJE (Zatvoreno spremište)
 • BETANIJA
 • BIBLIJA DANAS
 • BIBLIJSKI POGLEDI
 • BILTEN FRANJEVAČKE TEOLOGIJE
 • BILTEN HRVATSKOG NUMIZMATIČKOG DRUŠTVA (Zatvoreno spremište)
 • BILTEN IZGRADNJE I OBNOVE CRKAVA (Zatvoreno spremište)
 • BILTEN PETRA BARBARIĆA (Zatvoreno spremište)
 • BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE: VIJESTI (Zatvoreno spremište)
 • BOGOSLOVSKA SMOTRA
 • BOSNA FRANCISCANA
 • BOSNA SREBRENA: SLUŽBENO-INFORMATIVNO GLASILO FRANJEVAČKOG ....(Zatvoreno spremište)
 • BOŽIĆNO GLASILO TEOLOGIJE U ĐAKOVU (Zatvoreno spremište)
 • BRAT FRANJO
 • BUBAMARINA TOČKICA (Zatvoreno spremište)
 • BULLETINO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DALMATA (Zatvoreno spremište)
 • CARITAS: INFORMATIVNI BILTEN CARITASA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • CRKVA NA KAMENU 
 • GLAS KONCILA
 • GLAS RAVNICE: GLASILO DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI (Zatvoreno spremište)
 • GLAS SA ŠALATE: LIST MEĐUBISKUPIJSKOG SJEMENIŠTA U Z AGREBU (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE
 • GLASNIK BISK UPIJE BANJALUČKE (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK (CRIKVENE NOVINE ŽELJEZANSKE BISKUPIJE)
 • GLASNIK DRUŠTVA SLAVONSKIH LIJEČNIKA
 • GLASNIK GOSPIČKO - SENJSKE BISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK HRVATSKOG KATOLIČKOG LIJEČNIČKOG DRUŠTVA
 • GLASNIK MIRA: ČASOPIS ŽUPE VIŠNJEVAC (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK OSJEČKOG SVEUČILIŠTA (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK SLAVONSKIH MUZEJA (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK SLUGE BOŽJEGA ALOJZIJA STEPINCA (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK SRCA ISUSOVA I MARIJINA
 • GLASNIK SVETOG ANTE: GLASILO SAMOSTANA I ŽUPE SV. ANTE - KNIN (Z.s.)
 • GLASNIK SVETOG JOSIPA
 • GLASNIK ŽUPE SV. ATNUNA PADOVANSKOG - OTOK (Zatvoreno spremište)
 • GODIŠNJAK GR A DA KORČULE
 • GODIŠNJAK MATICA HRVATSKA SLAVONSKI BROD
 • GODIŠNJAK MATICE HRVATSKE – VINKOVCI
 • GODIŠNJAK ZA KULTURU, SUVREMENA I EKONOMSKA PITANJA
 • GOSPA SINJSKA (Zatvoreno spremište)
 • GRAĐA ZA POVIJEST KNJIŽEVNOSTI HRVATSKE (Zatvoreno spremište) 
 • KAČIĆ
 • KAIROS
 • KAJ
 • KANA
 • KATEHEZA
 • KATEHIST
 • KATOLIČKI LIST (Zatvoreno spremište)
 • KATOLIČKI TJEDNIK
 • KATEHETSKI GLASNIK
 • KNJIŽEVNA SMOTRA
 • KNJIŽNIČARSTVO
 • KOLO
 • KORACI
 • KRIŽ: GLASILO KRIŽARKSE ORGANIZACIJE (Zatvoreno spremište)
 • KRIŽARSK A STRAŽA (Zatvoreno spremište)
 • KVARNERSKI VEZ
 • LAĐA
 • LAŠIČKI ZBORNIK
 • LIST BISKUPIJE SPLITSKO - MAKARSKE (Zatvoreno spremište)
 • LISTIĆ
 • LOVASKI LIST (Zatvoreno spremište)
 • LUCIUS
 • LJETOPIS HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ( Z.s.)
 • LJUDIMA PRIJATELJ
 • MAK
 • MAKOV (I)ZBORNIK (Zatvoreno spremište) 
 • MARIJA
 • MARIJA MEĐU NA MA: INFORMATIVNI LIST ŠKOLSKIH SESTARA FRANJEVKI (Zatvoreno spremište)
 • MARIJIN TRSAT (Zatvoreno spremište)
 • MARULIĆ
 • MATICA: ČASOPIS HRVATSKE MATICE ISELJENIKA (Zatvoreno spremište)
 • MEĐU NAMA: VIJESTI IZ ŽIVOTA I RADA SALEZIJANSKE PROVINCIJE SV. IVANA BO SCA (Zatvoreno spremište)
 • MI: LIST MLADIH
 • MIGRACIJE I MIGRACIJSKE TEME
 • MILOSTI PUNA: GLASILO MAJKE BOŽJE BISTRIČKE (Zatvoreno spremište)
 • MINISTRANT
 • MIR I DOBRO
 • MIR NAŠ (Zatvoreno spremište)
 • MLADI TEOLOG
 • MODRUŠKI ZBORNIK
 • MONUMENTA HISTORICO JURIDICA S LAVORUM MERIDIONALIUM( Z.s.)
 • MONUMENA SPECANTIA HISTORIAM SLAVORUM MERIDIONALIUM (Z.s.)
 • MOTRIŠTA
 • MOVIS (Zatvoreno spremište)
 • NAPRE DAK
 • NARODNA (HRVATSKA) OBRANA
 • NARODNA STARINA (Zatvoreno spremište)
 • NARODNE NOVINE (Zatvoreno spremište) 7
 • NAŠ VJESNIK: GLASI LO D RUŽBE SESTARA MILOSRDNICA ZAGRE ( Z.s.)
 • NAŠA DRUŽBA(Zatvoreno spremište)
 • NAŠA OGNJ I ŠTA
 • NAŠA PRISUTNOST: GLASILO HRVTSKOG BENEDIKTINSKOG UDRUŽENJA(Z.s.)
 • NAŠE TEME
 • NAVJEŠTENJE: LIST SJEMENIŠTA SPLIT (Zatvoreno spremište)
 • NOVA ET VETERA
 • NOVA PRISUTNOST
 • NOVA REVIJA
 • NOVI SVIJET
 • NOVOSTI: CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE(Zatvoreno spremište)
 • NUMIZMATIČKE VIJESTI (Zatvoreno spremište)
 • OBAVIJEST BISKUPSKOG ORDINARIJATA
 • OBAVIJESTI DUBROVAČKE BISKUPIJE(Zatvoreno spremište)
 • OBAVIJESTI HRVATSKE PROVINCIJE SV.ĆIRILA I METODA ( Z.s.)
 • OBAVIJESTI VOJNOG ORDINARIJATA (Zatvoreno spremište)
 • OBITELJ (Zatvoreno spremište)
 • OBNOVLJENI ŽIVOT
 • OBOL: GLASILO HRVATSKOG NUMIZMATIČKOG DRUŠTVA( Z. s.)
 • OKNO ( Zatvoren spremište)
 • OKRUŽNICE: SLUŽBENO GLASILO BISKUPIJE ŠIBENSKE( Z.s.)
 • OPUSCULA ARCHEOLOGICA
 • OSJEČKI ZBORNIK
 • OSTVARENJA: LIST NADBISKUPSKE KLASIČNE GIMNAZIJE ( Z.s.) 
 • OTAC LEOPOLD MANDIĆ (Zatvoreno spremište)
 • OTOK KRK KOLIJEVKA GLAGOLJICE
 • OVDJE SMO: LIST ŽUPE BOŠNJACI (Zatvoreno spremište)
 • PILAR
 • PISMO IZ TAIZEA (Zatvoreno spremište)
 • PISMO SAVEZA (Zatvoreno spremište)
 • POČECI: (Zatvoreno spremište)
 • POGLED
 • POGLEDI: LIST STUDENATA TEOLOGIJE U RIJECI (Zatvoreno spremište)
 • POSLUŠNI DUHU
 • POSVEĆENI ŽIVOT
 • POZIV: LIST ĐAKOVAČKIH BOGOSLOVNA
 • PRAVNI VJESNIK
 • PRI BOLESNIČKOM KREVETU (Zatvoreno spremište)
 • PRIGODNIK HVARSKO - BRAČKO - VIŠKE BISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • PRIJATELJ MALENIH (Zatvoreno spremište)
 • PRILOZI
 • PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU ZAGREB
 • PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI U DALMACIJI(Zatvoreno spremište)
 • PRISUTNOST: GLASILO HRVATSKE ZAJEDNICE BRAČNIH SUSRETA (Z.s.)
 • PROLOGOMENA
 • PUT: GLASILO BOGOSLOVIJE U SPLITU (Zatvoreno spremište)
 • RADOSNA VIJEST
 • RADOST (Zatvoreno spremište) 
 • RADOVI CENTRA HAZ U U VINKOVCIMA
 • RADOVI INSTITUTA HAZU U ZADRU (Zatvoreno spremište)
 • RADOVI STAROSL A VENSKOG INSTITUTA
 • RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE
 • REVIJA: ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST, KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA OSIJEK (Zatvoreno spremište)
 • REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU
 • RHEMA: ČASOPIS ZA PROMICANJE DUHOVNE OBNOVE(Zatvoreno spremište)
 • RIJEČ BOŽJA(Zatvoreno spremište)
 • RIJEČ ŽIVOTA (Zatvoreno spremište)
 • RIJEČKI TEOLOŠKI ČASOPIS
 • SALEZIJANSKI VJENIK (Zatvoreno spremište)
 • SCRINI A SLAVONICA
 • SINODA: BILTEN UZ DRUGU BISKUPIJSKU SINODU ĐAKOVAČKU I SRIJEMSKU (Zatvoreno spremište)
 • SIVERIĆ (Zatvoreno spremište)
 • SLIVNO (Zatvoreno spremište)
 • SLOVO
 • SLUŽBA BOŽJA
 • SLUŽBA RIJEČI
 • SLUŽBENI VJESNIK NADBISKUPIJE ZAGREBAČKE (Zatvoreno spremište)
 • SLUŽBENI VJESNIK POREČKO - PULSKE BISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • SLUŽBENI VJESNIK POŽEŠKE BISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • SLUŽBENI VJESNIK RIJEČKE NADBISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • SOCIJALNA EKOLOGIJA
 • SPECTRUM 
 • STADLER: GLASILO CENTRA ZA PRIKUPLJANJE GRAĐE O NADBISKUPU STADLERU (Zatvoreno spremište)
 • STARI PISCI HRVATSKI (Zatvoreno spremište)
 • STARINE ( Zatvoreno spremište)
 • STATISTIČKI LJETOPSI
 • STAROHRVATSKA PROSVJETA (Zatvoreno spremište)
 • STEĆAK (Zatvoreno spremište)
 • STUDIA ETHNOLOGICA CROATICA (Zatvoreno spremište)
 • SUSRETI: MALI LITERALNI MAGAZIN (Zatvoreno spremište)
 • SVESCI
 • SVETA BAŠTINA (Zatvoreno spremište)
 • SVETA CECILIJA
 • SVEUČILIŠNI GODIŠNJAK/ OSIJEK
 • SVJEDOČENJE
 • SVJEDOK: JAVNO VJERNIČKO DRUŠTOV SVJETOVNIH VJEROUČITELJA SPLITSKO - MAKARSKE NADBISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • SVJETLO RIJEČI
 • SYNTHESIS PHILOSOPHICA
 • TAU: LIST FRANJEVAČKE MLADEŽI (Zatvoreno spremište)
 • TAVELIĆ
 • TEBI MAJKO: GLASILO SVETIŠTE BL. MARIJE PROPETOG ISUSA PETKOVIĆ (Zatvoreno spremište)
 • TE O LO ŠKI POGLEDI
 • TEOFIL
 • TKALČIĆ
 • U SLUŽBI MALOG ISUSA 11
 • USKRSNUĆE: STRANICE SUSRETA SA ZAJEDNICOM CENACOLO(Zatvoreno spremište)
 • U ZNAKU KRIŽA
 • UČITELJ
 • VALPOVAČKI GODIŠNJAK
 • V ERBUM DEI (Zatvoreno spremište)
 • VERITAS
 • VIENAC / VIJENAC (Zatvoreno spremište)
 • VIJESTI HRVATSKE KONFERENCIJE VIŠIH REDOVNIČKIH POGLAVARA
 • VIJESTI MUZEALACA I KONZERVATORA HRVATSKE (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBU
 • VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE
 • VJESNIK BISKUPA LANGA (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK ĐAKOVAČKO-SRIJEMSKE BISKUPIJE
 • VJESNIK FRANJEVAČKE PROVINCIJE PRESVETOG OTKUPITELJA ( Z.s.)
 • VJESNIK HRVATSKE DOMINIKANSKE PROVINCIJE (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK HRVATSKE KAPUCINSKE PROVINCIJE SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK KRIŽEVAČKE EPARHIJE (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK MUZEJA POŽEŠKE KOTLINE
 • VJESNIK SV. NIKOLE TAVELIĆA (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK ZA ARHEOLOGIJU I HISTORIJU DALMATINSKU (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK ZADARSKE NADBISKUPIJE (Zatvoreno spremište)

Spomen knjižnica J. J. Strossmayera

Osobna knjižnica biskupa Josipa Jurja Strossmayera jedan je od fondova cjelokupne Dijecezanske biblioteke u Đakovu. Nakon Strossmayerove smrti, po nalogu Interkalarne komisije, načinjen je popis cjelokupnog inventara, pa i njegove osobne knjižnice. Taj je posao povjeren tadašnjem prebendaru stolne crkve Marinku Lackoviću. Popisivač je sastavio Inventar Strossmayerovih knjiga kako su bile složene u ormarima i pretincima, knjige su označene  od slova A do slova T. Fond osobne biblioteke biskupa Josipa Jurja Strossmayera obuhvaća 4600 svezaka knjiga i brošura, te 1100 svezaka uvezanih časopisa i novina i 640 neuvezanih i nepotpunih godišta časopisa.

Strossmayerova knjižnica sadrži izdanja s najraznovrsnijih područja teoloških i profanih znanosti. Najbrojnija su izdanja s područja teologije: dogmatike, biblijskih znanosti, moralne i pastoralne teologije, duhovnog bogoštovlja, liturgike, propovjedničke literature, kanonskog prava, crkve povijesti i pučke duhovne literature.

Od profanih znanosti u knjigama su zastupljene: civilno pravo i svjetovna povijest, sociologija i politika, geografija i književnost, leksikoni i rječnici.

 

Josip Juraj Strossmayer

Baze podataka

VAŽNE NAPOMENE:

 • Kako pristupiti?
 • Pristup svim elektroničkim izvorima informacija za djelatnike KBF -a (bazama podataka, e-časopisima) reguliran je putem IP raspona KBF-a. To znači da se tim sadržajima može pristupiti s računala koja su fizički smještena na KBF-u.
 • Pristup bazama izvan Fakulteta omogućen je prijavom uz korištenje AAI korisničkog imena i lozinke koji omogućuje pristup s bilo kojeg računala (kod kuće, na putu).
 • Više informacija na stranicama Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. http://baze.nsk.hr

 


Open Access Digital Theological Library

Pristup: http://oadtl.org/

Pravo pristupa: otvoren pristup

Opis: više informacija: http://oadtl.org/about-us
 Classics in the History of Psychology

Pristup: http://psychclassics.yorku.ca/

Pravo pristupa: otvoren pristup

Lista naslova: http://psychclassics.yorku.ca/author.htm

Više informacija: http://psychclassics.yorku.ca/what.htm

Opis: sadrži i linkove na preko 200 relevantnih djela na drugim web stranicama.

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova.
 

 Current Contents Connect (Web of Knowledge)

Pristup s Fakulteta: http://apps.webofknowledge.com/CCC_GeneralSearch_input.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&SID=U1V1Cc3elG8pbDsTle2&preferencesSaved=

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.

Lista naslova: http://scientific.thomson.com/mjl/

Više informacija: http://www.online-baze.hr/baze/17

Opis: višedisciplinarna bibliografska baza podataka koja sadrži bibliografske podatke i sažetke iz više od 7000 svjetskih znanstvenih časopisa. Bibliografski podaci dostupni su za razdoblje od 1998. god. do danas.

Vrsta baze: bibliografska baza.
 DART - Europe E-theses Portal

Pristup: http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

Pravo pristupa: otvoreni pristup.

Opis: portal više europskih zbirki doktorskih disertacija. Preko portala je moguće pristupiti 150 000 disertacija u cjelovitom tekstu iz 17 europskih zemalja. Više informacija: http://www.dart-europe.eu/About/info.php

Vrsta baze: zbirka doktorskih disertacija.
 Digitalni akademski repozitorij (DAR)

Pristup: http://dar.nsk.hr/

Pravo pristupa:  otvoreni pristup.

Opis: više informacija http://dar.nsk.hr/index.php?site=2

Vrsta baze:zbirka doktorskih disertacija.
 DOAJ - Directory of Open Access Journals

Pristup: http://www.doaj.org/

Pravo pristupa: otvoreni pristup.

Opis: DOAJ je sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. DOAJ želi uključiti što više časopisa iz svih znanstvenih područja, pazeći da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja. Svaki uključeni časopis mora imati recenzijski postupak ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje, mora periodično izlaziti i mora biti dostupan , tj. u otvorenom pristupu. Baza trenutno uključuje preko 2000 časopisa s pristupom cjelovitom tekstu.

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova.
 Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI

Pristup: http://bib.irb.hr/

Pravo pristupa:  otvoreni pristup.

Opis: Više informacija http://bib.irb.hr/o_projektu

Vrsta baze:bibliografska baza podataka.
 Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Pristup: http://hrcak.srce.hr/

Pravo pristupa:otvoren pristup.

Lista naslova: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopisi_abecedno

Opis: Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima svojih radova. Više informacija: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=text&str=korisnici

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova.
 


JSTOR

Pristup: https://www.jstor.org/

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova.

____________________________________________________________________________________________________________
OpenThesis.org

Pristup: http://www.openthesis.org/

Pravo pristupa: otvoren pristup.

Opis: Zbirka doktorskih disertacija u otvorenom pristupu.

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova.
 Persee

Pristup: http://www.persee.fr/

Pravo pristupa:  otvoreni pristup.

Opis: Persee je digitalna zbirka francuskih humanističkih časopisa. Više informacija: http://www.persee.fr/web/support/apropos

Vrsta baze: baza cjelovitih tekstova.
 PQDT Open

Pristup: http://pqdtopen.proquest.com/

Pravo pristupa:  otvoreni pristup.

Opis: PQDT Open je zbirka disertacija u elektroničkom obliku, koje su autori odlučili objaviti u slobodnom pristupu. Više informacija: http://pqdtopen.proquest.com/about.html

Vrsta baze:baza cjelovitih tekstova.
 


SCOPUS 

Pristup: https://www.scopus.com/

 

Vrsta baze: bibliografska i citatna baza.

 

 

 Web of Science – WoS

Pristup s Fakulteta: http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Q1bYcCRrnqoqOyuy7zE&preferencesSaved=

Pravo pristupa: svi pripadnici hrvatske akademske zajednice.

Opis: Web of Science obuhvaća oko 8700, prema ocjeni međunarodne istraživačke zajednice vodećih svjetskih časopisa iz svih područja znanosti.

Vrsta baze: bibliografska i citatna baza.
 


 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 • Petra Preradovića 17, p. p. 54
  HR - 31400 Đakovo
 • Porta: (++385) 031/802-400
  Tajništvo: (++385) 031/802-402
  Fax: (++385) 031/802-403
 • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.