Obavijesti

KBF - Najtransparentnije visoko učilište u Osječko-baranjskoj županiji

Utorak, 07 Ožujak 2017 |

Na temelju rezultata projekta „QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju“ čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja, a sufinanciran od Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu najtransparentnije je  visoko učilište u Osječko-baranjskoj županiji.

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu iznimno je ponosan na rezultate ovoga neovisno provedenoga istraživanja koji nas obvezuju na još predaniji rad na kulturi širenja kvalitete, a čiji su temelji upravo u osiguravanju dostupnosti relevantnih pokazatelja indikatora kvalitete, a njih kreiraju svi - imajući direktnog ili indirektnog udjela u sustavu kvalitete visokoga obrazovanja svojim unutarnjim ili vanjskim utjecajem.

Detaljnije:

Ovo istraživanje provedeno je na visokim učilištima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Zagrebu, a kako bi se preglednije prikazale informacije o transparentnosti, kreiran je indeks transparentnosti vanjskog sustava osiguravanja kvalitete te tri indikatora transparentnosti. Indikatori transparentnosti odnose se na javnu dostupnost  postupaka i rezultata reakreditacijskoga postupka i audita (vanjski sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete), zatim javnu dostupnost informacija o unutarnjoj organizaciji, ustrojstvu i regulativama sustava upravljanja kvalitetom (unutarnji sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na visokim učilištima), te kvalitativne podatke proizišle iz postupaka reakreditacije i audita (AZVO).

Rezultati ovoga istraživanja dostupni su u vodiču za nadgledanje transparentnosti osiguravanja kvalitete visokih učilišta pod nazivom „Uloga transparentnosti u unapređivanju kvalitete visokog obrazovanja“, a namijenjen  je prvenstveno organizacijama civilnog društva koje svojim djelovanjem žele pozitivno utjecati na promjene u području visokog obrazovanja. No, može poslužiti i kao praktičan priručnik i istraživačima, donositeljima javnih politika te široj javnosti zainteresiranoj za praćenje i razumijevanje procesa osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju (primjerice studentima, učenicima, roditeljima, akademskom osoblju i dr.).

Institut za razvoj obrazovanja nositelj je projekta QUALITYWATCH koji se provodio od 2014.-2017.u partnerstvu s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava (Osijek), Udrugom MI (Split), Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar te Udrugom za razvoj visokog školstva „Universitas“. Međunarodni stručnjaci na projektu dolaze s Centra za politike visokog obrazovanja (CHEPS) Sveučilišta u Twenteu, Sveučilišta u Grazu te Sveučilišta u Ljubljani.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
    HR - 31400 Đakovo
  • Porta: (++385) 031/802-400
    Tajništvo: (++385) 031/802-402
    Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316