Obavijesti

Erasmus+ novi ugovori o suradnji

Srijeda, 25 Listopad 2017 |

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku proširena je mogućnost izbora u realizaciji razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Novi Erasmus+ interinstitucionalni sporazumi sklopljeni su sa Teološkim fakultetom u Košicama Katoličkoga sveučilišta u Ružomberoku, Slovačka i Teološkim fakultetom Papinskoga sveučilišta Ivana Pavla II. u Krakovu, Poljska.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
    HR - 31400 Đakovo
  • Porta: (++385) 031/802-400
    Tajništvo: (++385) 031/802-402
    Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316