prof. dr. sc. Pero Aračić

Dr. sc. Pero Aračić

Redoviti profesor PERO ARAČIĆ (trajno zvanje) rođen je 01. srpnja 1944. godine u selu Grk, općina Bosanski Brod, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu, prva tri razreda, polazio je u rodnom selu od 1950. do 1953. U Slavonskom Brodu, od 1953. do 1959., završava osmogodišnju školu. Od 1959. do 1961. polazi prva dva razreda klasične gimnazije u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu; od 1961. do 1963. godine treći i četvrti razred gimnazije u Đakovu gdje je i maturirao 1963. godine. Filozofsko-teološki studij, na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu, započinje 1965. godine. Dana 29. lipnja 1969. zaređen je za svećenika. Od jeseni iste godine nalazi se na službama kao eksurent u župi Duha Svetoga u Slav. Brodu 2, a od veljače 1970. na službi župnog vikara u župi Uzvišenja sv. Križa u Osijeku. U kolovozu 1971., u istoj službi, premješten je u župu Sv. Petra i Pavla u Osijeku 1.

Godine 1973. polazi na studij pastoralne teologije u Rimu, gdje doktorira 1979. na papinskom sveučilištu Lateran. Od 1979. predaje na filozofsko-teološkom studiju u Đakovu Pastoralnu teologiju, Homiletiku i Liturgiku (do 1987.). U Rimu je pohađao školu za obiteljskog savjetnika. Prorektor VBŠ u Đakovu 1987. - 1989., biskupski vikar za pastoral od 1989. - 1994., djelitelj sv. Potvrde od 1990. godine, rektor Teologije u Đakovu od 1991. - 2003. i pročelnik Instituta za teološku kulturu laika od 1991. - 1997. Odlikovan čašću Kapelana Nj. Svetosti 1994. godine. Prodekan za znanost na Katoličkom bogoslovnom fakultetu od 2005. - 2007. Vršitelj dužnosti dekana Fakulteta 2007. - 2008. Dekan Fakulteta od 2008.

Autor brojnih članaka iz područja pastoralne teologije, voditelj i član međunarodnih projekata vezanih uz pastoralnu teologiju (Aufbruch 1997. - 2002.; Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života u Hrvatskoj 2007. - 2009.; EVS 1999. - 2000.; Priester 2000.), organizator, voditelj te aktivni sudionik brojnih domaćih i međunarodnih skupova (Zagreb, Đakovo, Beč, Brno, Sarajevo, Pečuh, Prag). Svoje stručne radove objavljuje u hrvatskim i stranim teološkim časopisima.

Bibliografija:

KNJIGE

1. Obitelji postani ono što jesi. Radovi simpozija o Pobudnici pape Ivana Pavla Drugog « Familiaris consortio - Obiteljska zajednica « u Đakovu 28. do 30. studenog 1983., (uredio), Biskupski ordinarijat, Đakovo 1984., str. 180.

2. Uspjeli brak – sretna obitelj. Radovi simpozija o pastoralu braka i obitelji u prvih deset godina u Đakovu 28. do 30. studenog 1988., (uredio), Biskupski ordinarijat, Đakovo 1989., str. 238.

3. Obitelj u Hrvatskoj – stanje i perspektive. Zbornik radova Studijskih dana u Đakovu, 20.-22. 10. 1994., (uredio), Biskupski ordinarijat, Đakovo: Zavod za znanstveni rad HAZU, Osijek, 1995., str. 344

4. Rastimo u ljubavi. Priprava za brak i obitelj i pastoral zaručnika, Glas Koncila, Zagreb 2000., str. 165.

5. Unterwegs zu einer Pastoraltheologie Ost(mittel)Europas ( Toth-Mate, Andreas/ Miklušćak, Pavel), Schwabenverlag, Wien 2000. ( Sudionik i suautor međunarodne studije. Hrvatski prijevod tiskan u Zagrebu 2001. pod nazivom Nije kao med i mlijeko. Bog nakon komunizma, KS, 2001., str. 211 ).

6. «Jeremija, što vidiš?«.(Jr 24, 3). Crkva u hrvatskom tranzicijskom društvu (uredio), Teologija u Đakovu, Biblioteka Diacovensia 3, Đakovo 2002., str. 386.

7.Postkomunistički horizonti. Obrisi sustava vrijednosti i religijskih orijentacija u deset postkomunističkih zemalja, Teologija u Đakovu, Biblioteka Diacovensia 6, Đakovo 2003., str. 488. ( Suautori Gordan Črpić i Krunoslav Nikodem. )

8. Novi izazovi pastoralnoj teologiji. Radovi međunarodnog simpozija pastoralnih teologa, Đakovo, 7.-9. listopada 2004., ( uredio), Katolički bogoslovni fakultet, Biblioteka Diacovensia 7, Đakovo 2005., str. 229.

9. Teologija u dijalogu s drugim znanostima. Radovi znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem o 200. obljetnici filozofsko-teološkog studija u Đakovu, 1806.-2006. ( uredio), Katolički bogoslovni fakultet, Biblioteka Diacovensia 15, Đakovo 2008., str. 332.

10. Kršćanski identitet i obitelj/ [uredili Pero Aračić, Ivo Džinić, Biljana Hlavaček], Biblioteka Diacovensia 21, Đakovo, Katolički bogoslovni fakultet, 2011., str. 370.

ČLANCI

1.Pastoral krštenja djece – pretkrsna kateheza, u: Kateheza 4(1980), str. 7-28.

2.Neki putokazi brakovima i obiteljima u papinskoj pobudnici « Familiaris consortio « ( Obiteljska zajednica ), u: OŽ 37(1982)6, str. 523-533.

3. Subjekti kateheze u župi: zajednica, obitelj, kateheta, u: Vjera mladih i župska zajednica, u: Vjera mladih i župska zajednica. Zbornik radova X. i XI. Katehetske ljetne škole, Varaždin 1981.-Pazin 1982., Katehetsko vijeće pri BKJ, Zagreb 1982., str. 257-271.

4. Pastoral priprave na sakrament ženidbe, u: Kateheza 5(1983)1, str. 40-45.

5. Pastoral braka i obitelji: načela, etape, strukture i djelatnici, u: ARAČIĆ, Pero (uredio), Obitelji postani ono što jesi. Radovi simpozija o Pobudnici pape Ivana Pavla Drugog « Familiaris consortio - Obiteljska zajednica « u Đakovu 28. do 30. studenog 1983., Biskupski ordinarijat, Đakovo 1984., str. 151-167.

6. Pregled pastoralnog djelovanja u Osijeku danas, u: Osijek, Katolička Crkva jučer i danas, Đakovo 1987., str. 107-134.

7. Svećenik u Božjem narodu. Zbornik u čast dr. Josipa Ladike, u: BS 58(1988)4, str. 132-142.

8. Crkveno djelovanje i mladi brak i obitelj, u: ARAČIĆ, Pero (uredio), Uspjeli brak – sretna obitelj. Radovi simpozija o pastoralu braka i obitelji u prvih deset godina u Đakovu 28. do 30. studenog 1988., Biskupski ordinarijat, Đakovo 1989., str. 107-126.

9. « In der Welt der Schmeterlinge – mein Herz. In der Welt des Bösen – Ich. « Lebensgefühle und – fragen der Menschen im Krigsgeschehen in Kroatien und Bosnien. Möglichkeiten Handels, u: KOLLINGBAUM, H:, KORHER, E. J., WEIRER, W., Alles ist möglich. Das Lebensgefühl des modernen Menschen als Herausforderung für die religiöse Erwachsenenbildung, Graz 1994., Grazer Schriften zur Theologischen Erwachsenenbildung, Band 2., str. 51-66.

10. Osjećaji i životna pitanja ljudi u ratom zahvaćenoj Hrvatskoj. Mogućnosti crkvenog djelovanja, u: Diacovensia 2(1994)1, str. 312-325.

11. Crkveno djelovanje za brak i obitelj, u: ARAČIĆ, Pero (uredio), Obitelj u Hrvatskoj – stanje i perspektive. Zbornik radova Studijskih dana u Đakovu, 20.-22. 10. 1994., (uredio) Biskupski ordinarijat, Đakovo: Zavod za znanstveni rad HAZU, Osijek, 1995., str. 129-149.

12. Obitelj u Hrvatskoj: situacija i pastoralne perspektive, u: BS 65(1995)3-4, str. 571-602.

13. Pastoralna teologija, sociologija i pedagogika u okviru teološkog studija, u: Diacovensia 4(1996)1, str. 85-94.

14. 55 godina pastoralnog djelovanja biskupa Josipa Jurja Strossmayera, u: Zbornik radova o Josipu Jurju Strossmayeru, HAZU, Zagreb 1997., str. 39-56.

15. Duhovna zvanja i službe u našoj Crkvi, u: BS 67(1997)2-3, str. 327-357.

16. Gedanken über den Krieg auf dem Balkan und über Fragen zur Zukunft des Zusammenlebens und der guten Nachbarschaft, u: SCHÖPFER, Gerald (Hg.) Frieden – eine Utopie? Von Vielvölkerstaat zum Vielvölkerfrieden, Graz 1996/97., str. 144-147.

17. Pastoralne teme u Vjesniku Đakovačke i Srijemske biskupije kroz 125 godina, u: Diacovensia 6(1998)1, str. 87-120.

18. Pastirski pohodi biskupa Josipa Jurja Strossmayera u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji, u: Život i djelo o. Euzebija Fermedžina, Zbornik radova znanstvenog skupa, Našice 19.-20. rujna 1998., HAZU Zavod za znanstveni rad Osijek 1998., str. 35-42.

19. Prezbiter pred izazovima posebnih vidova pastoralnog djelovanja, u: Diacovensia 7(1999)1, str. 43-62.

20. Teškoće u predženidbenom pastoralu, u: BS 69(1999)2-3, str. 425-458.

21. Evangelizacija braka i obitelji, u: Evangelizacija (prvi dio),Radni materijali za biskupijsko savjetovanje, Biskupski ordinarijat, Đakovo 1999., str. 53-78.

22. Kairos der Pfargemeinde. Wege zur Gemeinde der Mitverantwortlichen, u: BAUMGARTNER, Izidor, FRIESL, Christian, MATE –TOTH, Andreas (izd), Den Himmel offen halten. Ein Plaedoyer für Kirchenenwicklung in Europa. Festschrift für Paul M. Zulehner, Tyrolia Innsbruck-Wien 2000., str. 265-276.

23. Nadolaskom trećeg tisućljeća: zahtjevi i perspektive nove evangelizacije, u: Diacovensia 8(2000)1, str. 173-190.

24. Pastirski pohodi biskupa Josipa Jurja Strossmayera u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji, u: CCP 24(2000)45, str. 145-157.

25. Pastoralne vizije i pastoralna usmjerenja, u: BS 20(2000)3-4, str. 745-772.

26. Važnost braka i obitelji u hrvatskom društvu, u: BS 70(2000)2, str. 291-311. (Suautor Krunoslav Nikodem)

27. Obnoviteljski kontrast: 'klasični' (naslijeđeni) i 'novi' pristup u oblikovanju župnog pastorala, u: Kršćanska nada na početku novoga stoljeća. Zbornik radova znanstvenog skupa Split, 27. listopada 2000., CuS, Split 2001., str. 151-182.

28. Pfarrseelsorge, u: Andreas Mate-Toth, Pavel Miklušćak, Kirche im Aufbruch. Zur pastoralen Entwicklung in Ost(Mittel)Europa – eine qualitative Studie, Osfildern, Schwaben Vlg., 2001., str. 35-71. (Suautor Pavel Miklušćak)

29. Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Tschechien, Kroatien, Polen, Schwaben Vlg., Ostfilden 2001., str. 121-221. (Suautori su Libor Prudky, Krunoslav Nikodem i Franjo Šanjek, Witold Zdaniewicz, Miklos Tomka)

30. Crkveno djelovanje i aktualne obiteljske teškoće, u: Hrvatska obitelj na prekretnici ( uredio Stjepan Baloban ), Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve i Glas Koncila, Zagreb 2001., str. 109-137.

31. Temeljna pastoralna opredjeljenja za iskorak naše Crkve u novo stoljeće, u: Diacovensia 9(2001)1, str. 45-61.

32. Kakvu Crkvu želimo i izgrađujemo, u: Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj. Simpozij hrvatskih vjernika laika Osijek 5.-6. listopada 2001., (uredio Đuro Hranić), KS, Zagreb 2002., str. 115-136.

33. Nove pastoralne mogućnosti crkvenih služba, u: BS 72(2002)2, str. 445-468.

34. Župni pastoral, u: ARAČIĆ, Pero (uredio), « Jeremija, što vidiš? «. (Jr 24, 3) Crkva u hrvatskom tranzicijskom društvu, Teologija u Đakovu, Biblioteka Diacovensia 3, Đakovo 2002., str. 127-150. (Suautor Ružica Razum)

35. Liturgija i riječ: suvremeni konteksti i mogućnosti, u: Diacovensia 11(2003)1, str. 61-74.

36. Religijske vrednote u Slavoniji i Baranji s posebnim naglaskom na mlade, u: Razvojne perspektive ruralnog svijeta Slavonije i Baranje ( uredili Maja Štambuk i Antun Šundalić ), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2003., str. 57-76. (Suautor Gordan Črpić)

37. Prema 'planu i programu' u pastoralnom djelovanju. Načela, mogućnosti i teškoće, u: Diacovensia 12(2004)1 (13), str. 55-72.

38. Demografska politika i ugroženost obitelji u Republici Hrvatskoj (12.02.2004.), u: BILIĆ, Branimir, Znakovi vremena- znakovi nade, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2005., str. 443-451. (Suautor Alica Werthaimer-Baletić )

39. New (and old) roles of women and men in contemporary Europe, u: In search of Identity: A Comparative Study of Values: Craoatia and Europe (edited), Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2005., str. 207-232. (Suautori Gordan Ćrpić i Željka Bišćan)

40. Obitelj u transformaciji, u: Pero ARAČIĆ, U potrazi za identitetom: Komparativna studija vrednota: Hrvatska i Europa, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2005., str. 145-176. ( Suautor Krunoslav Nikodem).

41. Život i djelo Jerolima Andrića, u: Novi izazovi pastoralnoj teologiji. Radovi međunarodnog simpozija pastoralnih teologa, Đakovo, 7.-9. listopada 2004., ( uredio), Katolički bogoslovni fakultet, Biblioteka Diacovensia 7, Đakovo 2005. str. 11-17.

42. Odgovornost Crkve za pastoral obitelji, u: RTČ 14(2006)2(28), str. 483-505.

43. Pastoralni naglasci u djelovanju Ivana Pavla II., u: Ivan Pavao II. Poslanje i djelovanje. Zbornik radova sa simpozija održanog u Zagrebu 24. lipnja 2005., Glas Koncila, Zagreb 2007., str. 237-252.

44. Župno pastoralno vijeće, u: U služenju Božjem narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice života, 35 obljetnice svećeništva i 20 obljetnice biskupstva, Biskupski ordinarijat, Požega 2007., str. 315-325.

45. Obitelj u Crkvi, u: Obitelj- zajednica vjere, života i ljubavi. Predavanja na temu obitelji sa studijskih dana u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, 2006.-2008., Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2008., str. 43-54.

46. Pastoral pred zbiljnošću pokreta, u: BS 78(2008)2, str. 271-284.

47. Poželjni sugovornici u životnim pitanjima i teškoćama, u: Muško i žensko-stvori ih. Žene i muškarci u življenju i u službi Božjeg poslanja. Zbornik radova, Franjevački institut za kulturu mira, Split 2008., str. 217-241. ( Suautor Ivo Džinić )

48. Rastavljeni te rastavljeni i ponovno civilno vjenčani: izazov za dijakoniju u Crkvi, u: Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića u prigodi 65. obljetnice života, KS, Zagreb – Teologija u Rijeci, 2008., str. 155-175. ( Suautor Ivo Džinić )

49. Synode in der Diözese Đakovo, u: Pastoral-theologische Hefte, Post Netzwerk, Wien 2008., str. 26-31. (Suautor Ivo Džinić ).

50. Teologija u javnom sveučilištu, u: Teologija u dijalogu s drugim znanostima. Radovi znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem o 200. obljetnici filozofsko-teološkog studija u Đakovu, 1806.-2006. ( uredio), Katolički bogoslovni fakultet, Biblioteka Diacovensia 15, Đakovo 2008., str. 51-60. (Suautor Josip Baloban)

51. Od obitelji do crkvenih zajednica i pokreta u Hrvatskoj, u: Nova prisutnost 7(2009)1, str. 31-49. ( Suautori Ivo Džinić i Biljana Čičković )

52. Župni ured kao mjesto pastoralnih susreta, u: Riječki teološki časopis 19(2009)1(33), str. 13-32. ( Suautor Ivo Džinić )

53. Prezbiter i župna zajednica : poteškoće i perspektive, u: Diacovensia 18(2010)2(26), str. 387-396.

54. Važnost braka i obitelji u hrvatskom društvu. Analiza osnovnih pokazatelja u razdoblju od 1999. do 2008. godine, u: BS 80(2010)2, str. 623-642. ( Suautori Ivo Džinić i Krunoslav Nikodem )

55. Erwartungen des beitrittslandes Kraotien an die kohärenzpolitik der Europäischen Union, u: Dabrowski, Martin / Wolf, Judith/ Abmeier, Karlies (Hrsg.), Die EU-nerweiterung gerecht gestalten, Ferdinnd Schöning, Paderborn: München: Wien: Zurich, 2010., str.123-145. ( Suautor Ivo Džinić )

56. Pastoral samaca, u: Teološko promišljanje o pastoralu samaca (uredio Josip Bebić) , Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2010., str. 75-104.

57. Kršćanski identitet: skica za idealtip vjernika i kršćanina, u: Kršćanski identitet i obitelj (uredili Pero Aračić, Ivo Džinić, Biljana Hlavaček), Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Đakovo 2011., 15-63. ( Suautor Gordan Črpić )

58. Gli aspetti pastorali degli interventi dei cescovi croati nel Concilio Vaticano II., u: La Chiesa Croata e il Concilio Vaticano II., Lateran University Press, Citta del Vaticano, 2011., str. 93-122. ( Suator Ivo Džinić )

Članci u Vjesniku Đakovačke i Srijemske biskupije- Vjesnik Đakovačko –osječke nadbiskupije

1.Krštenje djece – neiskorištena pastoralna praksa, u: VĐSB 116(1988)4, str. 46-48.

2. Pastoral žalujućih, u: VĐSB 117(1989)10, str. 171-172.177.

3. Posvijestiti, utemeljiti i učvrstiti motive glede djece, u: VĐSB 117(1989)2, str. 33-35.

4. Caritas u životu crkvene zajednice, u: VĐSB 119(1991)4, str. 66-67.

5. Izvanredni služitelji pričesti, u: VĐSB 119(1991)6, str. 108.113.

6. Karitas u župskoj zajednici, u: VĐSB 119(1991)3, str. 46-47.

7. Planiranje pastoralnog djelovanja: Kako i zašto?, u: VĐSB 119(1991)2, str. 27-28.33-34.

8. Trajni đakonat u Crkvi – zov našeg vremena, u: VĐSB 119(1991)5, str. 88.93-94.

9. Vjerska formacija odraslih, u: VĐSB 119(1991)7-8, str. 129-130.

10. Tko je mjerodavan navjestitelj, u: VĐSB 122(1994)12, str. 369-371.

11. Ne stati na pola puta, u: VĐSB 123(1995)9, str. 440-441.

12. Područja i perspektive vjerničke suodgovornosti u Crkvi, u: VĐSB 123(1995)4, str. 221-224.

13. Zašto i kako se pripravljati na ženidbu. Đakovački model, u: VĐSB 123(1995)11, str. 515-522.

14. Znaš li što mi znači pričest? Pastoral starih, bolesnih i nemoćnih pod vidom nedjeljne euharistije, u: VĐSB 129(1998)7-8, str. 450-453.

15. Elementi za sustavni pastoral braka i obitelji. Familiaris consortio – Obiteljska zajednica aktualni pastoralni izazov, u: VĐSB 130(1999)3, str. 192-197.

16. Vjerska situacija u hrvatskom tranzicijskom društvu prema istraživanju « Aufbruch «, u: VĐSB 128(2000)12, str. 775-815. ( Suautori Gordan Črpić i Krunoslav Nikodem )

17. Pastoralni aspekti nove crkvene pokrajine, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 137(2009)2, str. 160-161.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.