Dr. sc. Zvonko Pažin

Dr. sc. Zvonko Pažin

Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin
profesor liturgike na KBF-u u Đakovu
Preradovićeva 17
31400 Đakovo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mob. 098 973 0540
Matični broj znanstvenika: 201073

 

 

Rođen sam 25. siječnja 1955. u Novim Mikanovcima. Osnovnu sam školu pohađao u Novim Mikanovcima i Vođincima a gimnaziju u Zagrebu i Đakovu gdje sam maturirao 1974. Iste sam godine primljen u Bogoslovno sjemenište u Đakovu i upisao se na Visoku bogoslovnu školu u Đakovu (kako se u ono vrijeme nazivao KBF). Godine 1976. i 1977. bio sam u vojsci u Zrenjaninu i Tetovu. Studij sam završio 1980. i zaređen sam za svećenika 29. lipnja 1980. u Đakovu.

Godinu dana (1980./81.) bio sam župni vikar u župi sv. Petra i Pavla u Osijeku, a 1981. upisao sam poslijediplomski studij na Papinskom liturgijskom institutu sv. Anzelmo u Rimu gdje sam 1984. magistrirao, a 1987. obranio doktorski rad "I frutti della Pasqua nella vita del cristiano. Analisi teologica dell'eucologia del Tempo pasquale del Messale Romano di Paolo VI."

Iste sam se godine vratio u Hrvatsku i započeo predavati kolegije iz liturgike na Teologiji u Đakovu (današnji KBF). U isto sam vrijeme bio i župni vikar u župi sv. Petra i Pavla u Osijeku. Godine 1991. postao sam župnikom u župi Duha Svetoga u Čepinu i tu službu i dalje obnašam.

Godine 1995. izabran sam u zvanje višeg asistenta na Teologiji u Đakovu, a 2001. u zvanje docenta na istom učilištu. U svibnju 2010. izabran sam u zvanje izvanrednog profesora. Izabran sam u zvanje znanstvenog savjetnika 23. listopada 2015. Predsjednik sam Katedre za liturgiku na KBF-u u Đakovu.

Za vrijeme studija u Rimu pohađao sam Školu za obiteljske savjetnike "La Famiglia" gdje sam i diplomirao 1987. s diplomskim radom "Le disposizioni di base del consulente".

Od 1988. voditelj sam katekumenata u Osijeku. Član sam liturgijske komisije pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji.

Bibliografija


PUBLIKACIJE

1987.

 • Zvonko PAŽIN, I frutti della Pasqua nella vita del cristiano. Analisi teologica dell'eucologia del Messale Romano di Paolo VI. (Izvadak iz doktorske radnje, 1987.)

2005.

 • Zvonko PAŽIN, Otajstvo je to veliko. Liturgija i teologija Reda slavljenja ženidbe, Biblioteka Diacovensia, Studije 9, Đakovo 2005.

2008.

 • Karlo VIŠATICKI – Zvonko PAŽIN, Živa voda – Majim hajim. Teološko značenje vode i njezina uloga u spasenju svijeta, Hrvatsko biblijsko društvo – Teovizija, Zagreb 2008.

2013.

 • Zvonko PAŽIN – Karlo VIŠATICKI, Vlastiti misal Đakovačke i Srijemske biskupije, Biblioteka Diacovensia, Studije 25, Đakovo 2013.

2018.

 • Zvonko PAŽIN, Liturgijska sakramentologija, Biblioteka diacovensia, 38, Sveučilišni udžbenik, Đakovo 2018.


ZNANSTVENI ČLANCI

1988

 • Zvonko PAŽIN, Nastanak misnih molitava vazmene osmine, u Bogoslovska smotra 4(1988)91-95.
 • Zvonko PAŽIN, Obiteljsko savjetovalište. Svrha, struktura, metoda rada. Koreferat na Simpoziju o pastoralu braka i obitelji u Đakovu u studenom 1988. (objavljeno u zborniku Uspjeli brak - sretna obitelj, u Đakovu 1988., 196-205

1989.

 • Zvonko PAŽIN,  Blagoslov vode jučer i danas. Egzorcizam ili epikleza?, u Logos kai mysterion (zbornik), Makarska 1989., 99-103

1990.

 • Zvonko PAŽIN, Slovo i duh katekumenalne liturgije,Služba Božja XXX (1990.) 1, str. 331.-339

1993.

 • Zvonko PAŽIN – N. ČUTURA, Alegorijsko tumačenje mise u nekim našim molitvenicima, u: Diacovensia 1(1993)131-141

1994.

 • Zvonko PAŽIN, Illuminator omnium gentium. Svjetlost u molitvama Božićnog vremena, u: Syntesis theologica, Zagreb 1994., 190-201.
 • Zvonko PAŽIN, Hrvatska obitelj u čitankama osnovne škole, u: Obitelj u Hrvatskoj - stanje i perspektive. Zbornik radova Studijskih dana u Đakovu, 20. -22. 10. 1994.,Đakovo, 1995., 329-336.
 • Zvonko PAŽIN, Obnova Vazmenog bdjenja u "Vjesniku biskupije đakovačke", u: Diacovensia 1(1994)328-333.
 • Zvonko PAŽIN, Hrvatska obitelj u čitankama osnovne škole, u: Obitelj u Hrvatskoj - stanje i perspektive. Zbornik radova Studijskih dana u Đakovu, 20. -22. 10. 1994.,Đakovo, 1995., 329-336.

1997.

 • Zvonko PAŽIN, Mučeništvo u Misalu Pavla VI. u Diacovensia5(1997) br.1, str. 17-68.

1999.

 • Zvonko PAŽIN, Mjesto i uloga svećenika u pastoralu braka i obitelji u: Bogoslovska smotra 2-3(1999)str. 339-352.
 • Zvonko PAŽIN, Prezbiter – predsjedatelj Euharistije, u: Diacovensia 1(1999)97-106.

2000.

 • Zvonko PAŽIN, Milostinja, molitva i post. Liturgijski sadržaji Pepelnice kao početka korizme, (stručni članak), u Bogoslovska smotra 3-4(2000), str. 811-827.

2001.

 • Zvonko PAŽIN, Motiviranje za nedjeljnu euharistiju (izlaganje na znanstvenom skupu), u: Riječki teološki časopis 1(17)/2001., str. 117-129.
 • Zvonko PAŽIN, Mogućnost ostvarivanja katekumenata u našim prilikama, u: Kateheza 23(2001)4, 405-409.

2002.

 • Međunarodne organizacije i udruge volontera i potreba i mogućnosti krovne organizacije u nas, u: Mogućnost organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj (uredio Đuro Hranić), KS, Zagreb, 2002., 167-169.

2003.

 • Zvonko PAŽIN, "Pohvalni običaji" u Redu vjenčanja, u: V. DUGALĆ (uredio), Spe et labore. Zbornik u čast mons. dr. sc. Marina Srakića, biskupa đakovačkog i srijemskog, Teologija u Đakovu, Đakovo, 2003., 247-260.
 • Zvonko PAŽIN, Biblijsko-kršćansko poimanje liturgije kroz povijest (izlaganje na znanstvenom skupu), u: Diacovensia 1(2003)33-43.

2004

 • Zvonko PAŽIN, Metodika timskog rada u pastoralu: oblici, oznake, primjena (predavanje na Teološko-pastoralnom seminaru za svećenike u Đakovu, 17. rujna 2003), u: Diacovensia 1(2004)103-113.

2005.

 • Zvonko PAŽIN, Nove misne molitve Vazmenog vremena u Tipskom izdanju Rimskog misala iz 2002., u: Diacovensia 15(2005)141-157.
 • Zvonko PAŽIN, Srijemski i panonski mučenici u Vlastitim misalima i Časoslovima Đakovačke i Srijemske biskupije, u: Bogoslovska smotra 2(2005)581-599

2006.

 • Zvonko PAŽIN, Cvjetnica – nedjelja muke, u: Crkva u svijetu, 41(2006), br. 1, 64-81
 • Zvonko PAŽIN, Sakramentalna kateheza i didaktika simbola, u: I. PAŽIN (uredio), Za trajni odgoj u vjeri. Katehetske škole za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb, 2006., 191-204.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijski život svećeničkih kandidata u đakovačkom Sjemeništu (1907.-1987.), u: Diacovensia  14(2006)2(18), 533-630.

2007.

 • Zvonko PAŽIN, Različiti oblici liturgijskih blagoslova obitelji ((izlaganje na znanstvenom skupu), Diacovensia 2(2007)71-89

2009.  

 • Zvonko PAŽIN, Mjesto sakramenta potvrde u kršćanskoj inicijaciji, u: Ivica RAGUŽ, Ivo DŽINIĆ (prir.), Iščekivati i požurivati dolazak Dana Božjega. Zbornik prigodom 65. obljetnice života Pere Aračića, Đakovo 2009., str. 285-302.

2010.

 • Zvonko PAŽIN, Liturgijsko-teološko utemeljenje homilije, u: Diacovensia 18 (2010.)3, str. 517.-535
 • Zvonko PAŽIN, Prezbiter, navjestitelj i slavitelj Kristova djela spasenja, u: Diacovensia 18 (2010) 2, str. 329-362
 • Zvonko PAŽIN Vladimir DUGALIĆ, Utjecaj pohađanja mise na kvalitete bračnog života. Rezultati znanstveno-istraživačkog projekta Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života, u: BS 80(2010)4, 1061-1082.

2011.

 • Zvonko PAŽIN, Liturgija i mediji: odredbe i smjernice, u: Diacovensia XIX (2011.)3, str. 327.-342
 • Zvonko PAŽIN, Srijemski i panonski mučenici u vlastitim misalima i časoslovima đakovačke i srijemske biskupije, u: 1700 godina svetih srijemskih mučenika. Zbornik radova s međunarodnog simpozija o 1700. obljetnici Sirmijsko-panonskih mučenika (304.-2004.), [priredila Darija Damjanović], Katolički bogoslovni fakultet , Đakovo 2011., str. 251-268.

2012. 

 • Zvonko PAŽIN – Karlo VIŠATICKI, Sveopća molitva Velikog petka, u: Crkva u svijetu, 47 (2012), br. 2, 210-234

2013.

 • Zvonko PAŽIN – Davor SENJAN, Pomazanje u bogoslužju. Obredi blagoslova ulja i pomazanja sv. uljem u rimskoj liturgiji, u: Crkva u svijetu, 48 (2013), br. 3, str. 279-301.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgija – povlašteno mjesto ispovijedanja vjere, u: Bogoslovska smotra 83 (2013.) 3, str. 601.-617.
 • Zvonko PAŽIN, Communicatio in sacris, u: Diacovensia, 21(2013.) 4. str. 705.-719
 • Zvonko PAŽIN, Gaudium et spes - jučer i danas, u: Diacovensia 21(2013)1, 5-7.

2014.  

 • Zvonko PAŽIN, Diacovensia 1993.-2013. Liturgijski prilozi,u: Diacovensia 22(2014.)1, str. 11-16.

2015.

 • Zvonko PAŽIN, Svetkovina Bogojavljenja. Liturgijska i teološka analiza, u: Diacovensia 23 (2015.) 1, str. 89-106
 • Zvonko PAŽIN – Karlo VIŠATICKI, Očitovanje vjere u obitelji, u: Crkva u svijetu, 50 (2015), br. 2, 218-236
 • Zvonko PAŽIN, Creatività eucologica nel Messale proprio della diocesi di Đakovo e Srijem u: Rivista liturgica 102 (2015.) 3, str. 519-536.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijska slika Crkve prema Konstituciji o svetoj liturgiji „Sacrosacntum concilium“, u: Tonči MAZULIĆ – Mario CIFRAK – Ružica RAZUM – Nenad MALOVIĆ – Ana FILIĆ (ur.), Teološki simpozij 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugog vatikanskog koncila 81962. 2012.). Zbornik radova, KBF Zagreb, KS, Glas Koncila, Zagreb, 2015., str. 159-171.

2016.

 • Zvonko PAŽIN – Tea REPONJ, Dan Gospodnji. Povijest i teologija, u: Diacovensia 24 (2016.) 1, str. 137.-151.
 • Zvonko PAŽIN – Anita LUČIĆ, Posvetna molitva ređenja prezbitera na Zapadu i Istoku, u: Diacovensia, 24(2016.)4 str. 629.-643.
 • Zvonko PAŽIN, Zavjetna misa o Božjem milosrđu, u: Ivica RAGUŽ, Šimo ŠOKČEVIĆ (prir.) O Božjem milosrđu. Zbornik radova. Biblioteka Diacovensia. Studije 28, Đakovo. 2016., str. 177-186.

2017.

 • Zvonko PAŽIN, Pokornička slavlja u liturgijskoj praksi, u: Diacovensia, 25(2017.)1, str. 37.-50.
 • Zvonko PAŽIN, Vino u bogoslužju, u: Diacovensia, 25(2017.)2, str. 231.-242.

 2019.

 • Zvonko PAŽIN, Priprema čitača za navještaj Božje riječi u: Diacovensia 27(2019.)3, 515.-530.
 • Zvonko PAŽIN, Oslobođenje u krsnoj i katekumenskoj liturgiji prema izvorima, u: Služba Božja 59 (2019), br. 1, str. 53.-72.


STRUČNI ČLANCI

Stručni članci u Vjesniku đakovačke i Srijemske biskupije / Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije / Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije (Časopis je tijekom godina mijenjao naslov)


1985.

 • Zvonko PAŽIN, Stari misal - novi misal, u:VĐSB 113(1985)6, 92-93.

1986.

 • Zvonko PAŽIN, Uz novi Obrednik blagoslova, u: VĐSB 114(1986)5, 96-97.99.

1988.

 • Zvonko PAŽIN, Svijećnica - prikazanje Gospodnje, 116(1988) br. 1, 17.
 • Zvonko PAŽIN, Korizma- kršćanski hod prema Uskrsu, 116(1988) ) br. 2, 37.
 • Zvonko PAŽIN, Vazmeno bdjenje, 116(1988)3, 57.
 • Zvonko PAŽIN, Pedesetnica- pedeset dana i pedeseti dan, 116(1988)4, 79.
 • Zvonko PAŽIN, Tijelovo, 116(1988)5, 99.
 • Zvonko PAŽIN, Godišnja doba i blagdani, 116(1988)7-8, 143.
 • Zvonko PAŽIN, Slavlje posvete crkve, 116(1988)9, 163.
 • Zvonko PAŽIN, Svi sveti, 116(1988)10, 183.
 • Zvonko PAŽIN, Došašće, 116(1988)11, 203.
 • Zvonko PAŽIN, Božić i Bogojavljenje, 116(1988)12, 223.

1989.

 • Zvonko PAŽIN, Vazmeno otajstvo - „ Cumen et fons“ bogoslužja Crkve, u: VSĐB 117(1989)2, 23- 25.
 • Zvonko PAŽIN, Kućna liturgija u Došašću, u: VĐSB 117(1989)11, 191-192.197-198.
 • Zvonko PAŽIN, Oblatio rationabilis: Duhova žrtva u kršćanskom bogoslužju, u: VĐSB 117(1989)11, 199-202.
 • Zvonko PAŽIN, Misa: Uvodni obredi i pokajnički čin, 117(1989)1, 19.
 • Zvonko PAŽIN, Misa: Biblijska čitanja, 117(1989)2, 39.
 • Zvonko PAŽIN, Misa: Molitva vjernika, 117(1989)3, 59.
 • Zvonko PAŽIN, Misa: Priprava darova, 117(1989)4, 79.
 • Zvonko PAŽIN, Misa: Kanon ili Euharistijske molitve, 117(1989)5, 99.
 • Zvonko PAŽIN, Svetkovina svetog Petra i Pavla, 117(1989)6, 119.
 • Zvonko PAŽIN, Misa: Osculum pacis, 117(1989)7-8, 143.
 • Zvonko PAŽIN, Misa: pričest pod obje prilike, 117(1989)9, 163.
 • Zvonko PAŽIN, Razmišljanja uz Red sprovoda, 117(1989)10, 183.
 • Zvonko PAŽIN, Između improvizacije i rubricizma, 117(1989)11, 203.
 • Zvonko PAŽIN, Krštenje djece pod misom, 117(1989)12, 223.

1990.

 • Zvonko PAŽIN, Katekumenalna liturgija, u: VĐSB 118(1990)10, 172.177.
 • Zvonko PAŽIN, Slavlje sakramenta pomirenja, 118(1990)1, 19.
 • Zvonko PAŽIN, Biskupsko ređenje, 118(1990)2, 39.
 • Zvonko PAŽIN, Red posvete crkve, 118(1990)3, 59.
 • Zvonko PAŽIN, Blagoslov osoba, 118(1990)4, 79.
 • Zvonko PAŽIN, Časoslov naroda Božjega, 118(1990)5, 99.
 • Zvonko PAŽIN, Sveti Ivan Krstitelj, 118(1990)6, 119.
 • Zvonko PAŽIN, Marijanski blagdani, 118(1990)7-8, 143.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgija u katehezi, 118(1990)9, 163.
 • Zvonko PAŽIN, Koncelebracija, 118(1990)10, 183.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijska godina, 118(1990)11, 203.
 • Zvonko PAŽIN, Temelji liturgije, 118(1990)12, 223.

1991.

 • Zvonko PAŽIN, Štovanje Euharistije izvan mise, u: VĐSB 120(1991)9-10, 159-160.
 • Zvonko PAŽIN, Agresivnost u obitelji. Prilog br. 6/91, u:VĐSB 120(1991)11-12, 1-4.
 • Zvonko PAŽIN, Pretkrsna kateheza i liturgija, 119(1991)1, 19.
 • Zvonko PAŽIN, Znakovi u bogoslužju, 119(1991)2, 39.
 • Zvonko PAŽIN, Kumovanje na krštenju, 119(1991)3, 59.
 • Zvonko PAŽIN, Nedjeljna euharistija, 119(1991)4, 79.
 • Zvonko PAŽIN, Bolesničko pomazanje, 119(1991)5, 99.
 • Zvonko PAŽIN, Službe u crkvi, 119(1991)6, 119.
 • Zvonko PAŽIN, Skupni blagoslov zaručnika, 119(1991)7-8, 139.
 • Zvonko PAŽIN, Stavovi i geste u bogoslužju, 119(1991)9-10, 163.
 • Zvonko PAŽIN, Euharistija i pričest bolesnika, 119(1991)12, 187.

1992.

 • Zvonko PAŽIN, Vodič za vazmeno bdjenje, 120(1992)1-2, 23.
 • Zvonko PAŽIN, Pokorničko bogoslužje za prvopričesnike, 120(1992)3-4, 43.
 • Zvonko PAŽIN, Slavlje sakramenta potvrde, 120(1992)5, 67.
 • Zvonko PAŽIN, Moliti duhom i liturgiji, 120(1992)6-7, 91.
 • Zvonko PAŽIN, Manu dextera ad panem extensa, 120(1992)8-9, 115.
 • Zvonko PAŽIN, Devotio moderna?, 120(1992)10-11, 139.
 • Zvonko PAŽIN, Admirabile commercium, 120(1992)12, 163.

1993.

 • Zvonko PAŽIN, Katekumenat u Osječkom dekanatu (1989-1991), u: VĐSB 120(1993)1-2, 19-20.
 • Zvonko PAŽIN, Laici u bogoslužju, 121(1993)3, 45.
 • Zvonko PAŽIN, Duhovsko bdjenje, 121(1993)4, 69.
 • Zvonko PAŽIN, Molitva svecima?, 121(1993)5, 93.
 • Zvonko PAŽIN, Polaganje ruku, 121(1993)6, 117.
 • Zvonko PAŽIN, Božja riječ u liturgiji, 121(1993)7-8, 149.
 • Zvonko PAŽIN, Prigodna bogoslužja, 121(1993)9, 173.
 • Zvonko PAŽIN, Misa božićnog bdjenja s djecom, 121(1993910, 197.
 • Zvonko PAŽIN, Slavlje prve pričesti, 121(19993)11, 221.
 • Zvonko PAŽIN, Primanje među kandidate za prvu pričest, 121(1993)12, 245.

1994.

 • Zvonko PAŽIN, Obiteljska euharistija, 122(1994)1, 21.
 • Zvonko PAŽIN, Molitva- post-milostinja, 122(1994)2, 45.
 • Zvonko PAŽIN, Homilija, 122(1994)3, 69.
 • Zvonko PAŽIN, Obnova krsnih zavjeta za prvopričesnike, 122(1994)4, 84.
 • Zvonko PAŽIN, Školsko bogoslužje, 122(1994)5, 112.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijske nedosljednosti, 122(1994)6, 152.
 • Zvonko PAŽIN, Kraljevstvo svećenika, 122(1994)9, 218.
 • Zvonko PAŽIN, Zornice, 122(1994)10, 250.
 • Zvonko PAŽIN, Ljepota Hrama Božjega, 122(1994)11, 305.
 • Zvonko PAŽIN, Svečana najava vazmenih blagdana, 122(1994)12, 356.

1995.

 • Zvonko PAŽIN, Inkulturacija, 123(1995)1, 7.
 • Zvonko PAŽIN, Pokorničko bogoslužje s djecom i mladima, 123(1995)3, 120-122.
 • Zvonko PAŽIN, Služba čitača, 123(1995)2, 65-66.
 • Zvonko PAŽIN, Temeljna opredjeljenja duhovnog vođe, 123(1995)7-8, 353-359.

1997.

 • Zvonko PAŽIN, Perspektive katekumenata u svjetlu negdašnjih i sadašnjih iskustava, 125(1997)5, 302-308.

1998.

 • Zvonko PAŽIN, Opet nedjelja!, 126(1998)4, 231-233.

1999.

 • Zvonko PAŽIN, Pokora od ispovijedi, 127(1999)1, 33-36.
 • Zvonko PAŽIN, Pravila za razgovor u skupinama, 127(1999)2, 90-91.

2000.

 • Zvonko PAŽIN, Neposredna liturgijska priprava za prvu ispovijed i pričest, 128(2000)10, 635-642.
 • Zvonko PAŽIN, Štovanje euharistije izvan mise,128(2000)4, 234-237.

2001.

 • Zvonko PAŽIN, Liturgijska duhovnost Pepelnice: obred pepeljenja, 129(2001)2, 90-91.
 • Zvonko PAŽIN, Pokornička slavlja, 129(2001)2, 92-93.
 • Zvonko PAŽIN, Test mistagogije, 129(2001)5, 320-321.

2002.

 • Zvonko PAŽIN, Dušobrižništvo bolesnika, 130(2002)3, 138-141.
 • Zvonko PAŽIN, Molitvenici ili liturgijske pjesmarice? 130(2002)11, 658-659.
 • Zvonko PAŽIN, Poslužitelji oltara ili ministranti?, 130(2002)10, 567-568.

2003.

 • Zvonko PAŽIN, Crkveno djelovanje za brak i obitelj prema Direktoriju za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj, 131(2003)6, 419-420.
 • Zvonko PAŽIN, Obiteljsko savjetovalište, 131(2003)12, 828-830.
 • Zvonko PAŽIN, Pučke pobožnosti danas? 131(2003)10, 646-650.
 • Zvonko PAŽIN, Utjecaj djeteta s posebnim potrebama na bračni i obiteljski život, 131(2003)2, 88-89.

2004.

 • Zvonko PAŽIN, Liturgijska priprava za ženidbu, 132(2004)12, 938-939.
 • Zvonko PAŽIN, Nedjelja - blagdan kršćanske zajednice, u: Živo vrelo 21(2008)7, str. 2-5.
 • Zvonko PAŽIN, Prezbiter – slavitelj Kristovih otajstava, 132(2004)4, 260-263.
 • Zvonko PAŽIN, Srijemskimučenici u vlastitim misalima i časoslovima Đakovačke i Srijemske biskupije, 132(2004)3, 183-184.
 • Zvonko PAŽIN, Svetkovina Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije,132(2004)11, 826-827.

2005.

 • Zvonko PAŽIN, Dužnosti i službe u misi prema Općoj uredbi rimskog misala, 133(2005)3, 202-204.
 • Zvonko PAŽIN, Kultura u liturgiji i pučkoj pobožnosti, 133(2005)2, 113-114.
 • Zvonko PAŽIN, Strossmayerov obrednik, 133(2005)5, 403-405.

2006.

 • Zvonko PAŽIN, Židovska molitva hvale u kršćanskom bogoslužju, 134(2006)2, 137-139.

2007.

 • Zvonko PAŽIN, Dostojanstvo prijašnje i današnje liturgije,135(2007)10, 800-802.
 • Zvonko PAŽIN, Obredne mise, 135(2007)9, 691-692.
 • Zvonko PAŽIN, Služba đakona u euharistijskom slavlju, 135(2007)10, 789-790.
 • Zvonko PAŽIN, Učiteljstvo Crkve o molitvama za ozdravljenje, 135(2007)5, 397-399.

2008

 • Zvonko PAŽIN, Oltar – stol Gospodnji i žrtvenik, 136(2008)2, 156-158.
 • Zvonko PAŽIN, Kristocentričnost u euharistiji, u 136(2008)3, 233-234.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijska inkulturacija, u 136(2008)3, 263-264.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijski blagoslov bolesnika. Prigodom proslave Gospe Lurdske- Dana bolesnika, 136(2008)11-12, 973-974.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijski spomen svete Anastazije, 136(2008)11-12, 988-989.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijski spomen svetih Euzebija i Poliona, 136(2008)4, 383-385.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijski spomen svetog Dimitrija, 136(2008)9-10, 836-837.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijski spomen svetog Urzicina, 136(2008)6, 617-618.

2009.

 • Zvonko PAŽIN, Blagoslov groblja, 137(2009)11-12, 964-96
 • Zvonko PAŽIN, Homilija, 137(2009)7-8, 679-683.
 • Zvonko PAŽIN, Neke liturgijske odredbe i preporuke, 137(2009)2, 151-152.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijski spomen svetog Sinerota, 137(2009)1, 55-57.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijski spomen svetog Ireneja Sirmijskog, 137(2009)2, 167-170. (suautor Ladislav Dort)
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijski spomen sv. Montana i Maksime, 137(2009)3, 258-259.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijski spomen svih srijemskih mučenika, 137(2009)4-5, 415-416.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijski spomen svetih Simforijana, Klaudija, Nikostrata, Kastora i Simplicija, 137(2009)6, 549-551.
 • Zvonko PAŽIN, Srijemski mučenici – vlastite mise nekih mjesta, 137(2009)7-8, 695.
 • Zvonko PAŽIN, Blagdan svetih Ćirila i Metoda, 137(2009)9-10, 852-855.
 • Zvonko PAŽIN, Svetkovina Svetog Ilije, 137(2009)11-12, 999-1001.

2010.

 • Zvonko PAŽIN, Blagoslov vozila, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 138(2010)7-8, 525-526.

2011.

 • Zvonko PAŽIN, Sakrament pomirenja (opet) na prekretnici 139(2011)3, 215-217.
 • Zvonko PAŽIN, Kršćanski identitet i obitelj. Rezultati znanstveno-istraživačkog projekta „ Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života“, 139(2011)6, 585-591. (Suautori Aračić, Pero, Črpić, Goran, Višaticki Karlo, Džinić, Ivo)

2012.

 • Zvonko PAŽIN, Obrasci sakramentalnog odrješenja u tradiciji Crkve, 140(2012)3, 165-167.
 • Zvonko PAŽIN, Dijalog u liturgiji, 140(2012)9, 637-638.
 • Zvonko PAŽIN, Mistagogija naša stoljetna, 140(2012)12, 927-929.

2013.

 • Zvonko PAŽIN, Anđeli i zlodusi u bogoslužju, 141(2013)1-2, 49-51.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgija kao ishodište kršćanske radosti, 141(2013)5-6, 365-367.

2014.

 • Zvonko PAŽIN, Božić i Bogojavljenje,142(2014)12, 12.-17.

2015.

 • Zvonko PAŽIN, Svećenički kandidati u bogoslužju, 43(2015)1, 43.-45.
 • Zvonko PAŽIN, Pričest na jezik i pričest na ruku, 143(2015.)2, 46.-47
 • Zvonko PAŽIN, Zastiranje slika i križeva 143(2015)3, 64.
 • Zvonko PAŽIN, Poljubac mira, 143(2015)4, 43.-45.
 • Zvonko PAŽIN, Lomljenje kruha u euharistijskoj molitvi?, 143(2015)5, 21.
 • Zvonko PAŽIN, Naklon glavom, 143(2015)6, 43.
 • Zvonko PAŽIN, Pučke pobožnosti u misi?, 143(2015)7-8, 51.
 • Zvonko PAŽIN, Višekratna pričest u jedenom danu? 143(2015)9, 54.
 • Zvonko PAŽIN, Izbor misnih obrazaca, 143(2015)10, 45.
 • Zvonko PAŽIN, Svakodnevne mise, 143(2015)11, 42.
 • Zvonko PAŽIN, Česta ispovijed, 143(2015)12, 50.-51.

2016.

 • Zvonko PAŽIN, Red mise: uvodni obredi 144 (2016)1, 45-47
 • Zvonko PAŽIN, Red mise: pokajnički čin 144 (2016)2, 41-42
 • Zvonko PAŽIN, Red mise: Slava i Vjerovanje 144 (2016)3, 31-32
 • Zvonko PAŽIN, Red mise: Gospodine, smiluj se; zborna i sveopća molitva 144 (2016.) 4, 46-84
 • Zvonko PAŽIN, Red mise: služba riječi 144 (2016) 5; 40-42
 • Zvonko PAŽIN, Red mise: priprava darova 144 (2016.) 6, 46-47
 • Zvonko PAŽIN, Red mise: euharistijska molitva 144 (2016.) 7-8, 38-41
 • Zvonko PAŽIN, Red mise: obred pričesti 144 (201.) 9, 62-64
 • Zvonko PAŽIN, Red mise: Završni obredi 144 (2016)10, 46-47
 • Zvonko PAŽIN, Prijevod trećeg izdanja Rimskog misala 144 (2016.) 11, 48-50
 • Zvonko PAŽIN, Martirologij – zaboravljena knjiga 144 (2016.)12, 35-37

2017.

 • Zvonko PAŽIN, Posveta djevica, 145 (2017.)1, 55-57
 • Zvonko PAŽIN, Blagoslov opata i opatice, 145 (2017)2, 49.-50.
 • Zvonko PAŽIN, Krunjenje slike Blažene djevice Marije, 145 (2017)3, 40.-41.
 • Zvonko PAŽIN, Tonzura, 145 (2017), 46-48
 • Zvonko PAŽIN, Službe i redovi: ostijarijat, 145 (2017) 5, 62.-63.
 • Zvonko PAŽIN, Službe i redovi: lektorat, 145 (2017.6, 67.-68.
 • Zvonko PAŽIN, Službe i redovi: egzorcistat, 145 (2017)7-8, 66.-67.
 • Zvonko PAŽIN, Službe i redovi: akolitat, 145 (2017)9, 50.-51.
 • Zvonko PAŽIN, Službe i redovi: subđakonat, 145 (2017)10, 58.-59.
 • Zvonko PAŽIN, Đakonat ženâ, 145 (2017)11, 78.-79.
 • Zvonko PAŽIN, Apostolsko pismo pape Franje „Magnum principium“, 145 (2017)11, 11.-13.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijske službe: sadašnje stanje i perspektiva, 145 (2017.)12, 67.-73

2018.

 • Zvonko PAŽIN, Đakonsko ređenje, 146(2018)1, 56-60.
 • Zvonko PAŽIN, Prezbitersko ređenje, 146(2018)2, 73.-75.
 • Zvonko PAŽIN, Biskupsko ređenje, 146(2018)3, 77-80.
 • Zvonko PAŽIN, Egzorcizmi, 146(2018)4, 68.-70.
 • Zvonko PAŽIN, Tri dokumenta o uvođenju spomendana Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, 146(2018),5, 60.-62.
 • Zvonko PAŽIN, Spomendan Marije Majke Crkve, 146(2018)6, 45.-47.
 • Zvonko PAŽIN(prir. i prev.), Spomendan sv. Marije Magdalene postao blagdan, 146(2018)7-8, 42.
 • Zvonko PAŽIN, Misa Blagdana sv. Marije Magdalene, 146(2018)9, 47.-49.
 • Zvonko PAŽIN, „Ecclesiae sponsae imago. Instrukcija o Redu posvete djevica, 146(2018)10, 63-67.
 • Zvonko PAŽIN, Kumovanje, 146(2018),11, 78.-81.
 • Zvonko PAŽIN, Zavjetne mise, 146(2018)12, 51.-52.

2019.

 • Zvonko PAŽIN, Liturgijska slavlja za vrijeme mise: krštenje djece, 147(2019)1, 57.-89.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijska slavlja tijekom mise: pokorničko bogoslužje, 147(2019)2, 57-59
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijska slavlja u sklopu mise: vjenčanje, 147(2019)3, 61.-62.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijska slavlja u sklopu mise: služba časova, 147(2019)4, 78-81.
 • Zvonko PAŽIN, Sprovodna misa, 147(2019)5, 56-57.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijska slavlja pod misom: blagoslovi, 147(2019)6, 59.-61.
 • Zvonko PAŽIN, Bogoslužja uvođenja, 147(2019)7-8, 63.-64.
 • Zvonko PAŽIN, Liturgijske boje, 147(2019)9, 52.-53.
 • Zvonko PAŽIN, Euharistijsko slavlje prema Misalu iz 1962. i Misalu iz Misalu iz 2002. (1) Pretpovijest, 147(2019)10, 54.-57.
 • Zvonko PAŽIN, Euharistijsko slavlje prema Misalu iz 1962. i Misalu iz Misalu iz 2002. (2) Nastanak Misala iz 1570., 147(2019)11, 46.-47
 • Zvonko PAŽIN, Euharistijsko slavlje prema Misalu iz 1962. i Misalu iz Misalu iz 2002. (3) Nastanak Misala iz 1970., 147(2019)12

 

Subotom redovito (od 2014.) objavljujem u „Glasu Slavonije“ kolumnu pod naslovom „Biblijska poruka“.

 

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.