Zajednica prijatelja

Zajednica prijatelja

Poštovani i dragi prijatelji,

21. lipnja 2010. godine održan je susret članova na kojemu je osnovana i konstituirana Zajednica prijatelja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Pozivi za članstvo su, u godini osnutka (2010), bili poslani samo bivšim studentima koji su zaposleni na području naše Metropolije iz razloga što jedino za njih, preko Katehetskog ureda, imamo ažurirane podatke, no želja nam je okupiti sve koji su na našemu Fakultetu boravili najmanje jedan semestar, (redoviti članovi) kako stoji i u Pravilniku Zajednice, kao i one koji svojom aktivnošću ili materijalnom potporom mogu doprinijeti životu i radu Zajednice i Fakulteta (članovi podupiratelji).

Stoga pozivamo sve Vas da i nakon završetka studija ostanete ili ponovno postanete dijelom života i rada Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Ivica Raguž, dekan
predsjednik Zajednice

 

Kako postati član Zajednice prijatelja KBF-a

Da biste se učlanili, potreno je popuniti Pristupnicu. Ispunjenu i potpisanu Pristupnicu poslati poštom, na adresu

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Zajednica prijatelja KBF-a
P. Preradovića 17
31400 Đakovo

faxom na 031/802-403 ili e-mailom (skeniran potpis) na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Pirstupnicu možete preuzeti ovdje.

Pravilnik Zajednice prijatelja KBF-a u Đakovu

 

Popis članova Zajednice prijatelja KBF-a

Počasni predsjednik Zajednice
mons. dr. sc. Đuro Hranić


Upravni odbor

1. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, predsjednik Zajednice, po službi
2. Petar Vidović, dipl. teol., tajnik, po službi
3. Doc. dr. sc. Grgo Grbešić, po službi
4. Doc. dr. sc. Šimo Šokčević, po službi
5. Doc. dr. sc. Suzana Vuletić, po službi
6. Krešimir Bulat, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
7. Sušić Kristina, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
8. Marijana Černava, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
9. Jasna Petrović, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
10. Lovro Kladarić, dipl. teol., na prijedlog Skupštine


Redoviti članovi

1. Babić Marija
2. Barukčić Marija
3. Belobrajdić Stjepan
4. Benaković Silvijo
5. Bernatović Adam
6. Božić Karolina
7. Bulat Krešimir
8. Culek Kristina
9. Culek Željko
10. Cvitkušić Anita
11. Čajkovac Anđelka
12. Čavka Stjepan
13. Černava Marijana
14. Ćorluka Tomislav
15. Ćosić Anamarija
16. Ćurić Tomislav
17. Dedoević Marina
18. Drmić Lidija
19. Dugalić Vladimir
20. Dugandžić Ivana
21. Dušak Marko
22. Đakovac Ivan
23. Džinić Ivo
24. Futač Marko
25. Grbešić Grgo
26. Hac Ivana
27. Hanulak Mira
28. Hlavaček Biljana
29. Ilakovac Marija
30. Ilić Zdenko
31. Ivančičević Marko
32. Jelaš Marina
33. Jelavić Ljiljana
34. Jelkić Marija
35. Jokić Mirko
36. Josipović Evica
37. Jukić Krešimir
38. Jurčević Borko
39. Jurić Ivan
40. Jurić Marica
41. Jurković Terezija
42. Kadić Manda
43. Kadić Valentina
44. Kapular Marko
45. Kladarić Lovro
46. Klir Vesna
47. Klisović Antonela
48. Kokotović Dragica
49. Kovaček Alojz
50. Krekman Stjepan
51. Kusalić Tatjana
52. Labudić Slavica
53. Landeka Ankica
54. Lučić Anita
55. Lučić Marija
56. Lučić Dražen
57. Lukačević Mišo
58. Ljubičić Božo
59. Majdandžić Josip
60. Mandarić Marica
61. Marić Anita
62. Marijanović Ankica
63. Martinović Zvonimir
64. Martinuš Damir
65. Maskaljević Petar
66. Matanović Josip
67. Medaković Nikolina
68. Medved Slavka
69. Mikrut Vladimir
70. Milić Martina
71. Milić Mladen
72.. Milinković Marko
73. Mišura Stipan
74. Nedeljković Nikolina
75. Odobašić Tonka
76. Pavić Adrijana
77. Pažin Zvonko
78. Pejić Jasna
79. Petrović Božidar
80. Petrović Jasna
81. Pernar Darija
82. Pranjković Antonija
83. Primorac Helena
84. Radić Stjepan
85. Smajić Iva
86. Sokolović Stjepan
87. Stanić Pero
88. Starešina Stjepan
89. Sušić Kristina
90. Šantić Nataša
91. Šijaković Marina
92. Širjačić Stipo
93. Šokčević Matilda
94. Šokčević Svjetlana
95. Šokčević Šimo
96. Šokić Svjetlana
97. Šoltić Ivan
98. Tadić Goran
99. Tetkić Marko
100. Tomić Branka
101. Topić Martina
102. Tukara Drago
103.Tumbas Loketić Sinša
104. Vidaković Marina
105. Vidović Petar
106. Višaticki Karlo
107. Vlaović Tomislav
108. Volf Ana
109. Vulić Boris
110. Zovko Tihonija
111. Zrna Anica

Redoviti članovi posebno zaslužni

1. Prof. dr. sc. Pero Aračić
2. Dr. sc. Slavko Platz
3. Dr. sc. Ivan Zirdum
4. Mr. sc. Luka Marijanović
5. Dr. sc. Nikola Škalabrin

Počasni članovi

1. Prof. dr. sc. dr. h.c. Gordana Kralik
2. Kardinal Vinko Puljić
3. Mons. dr. sc. Franjo Komarica
4. Mons. dr. sc. Đuro Gašparović
5. Mons. dr. sc. Antun Škvorčević
6. Akademik Milan Moguš
7. Prof. dr. sc. Slobodan Kaštela
8. Akademkinja Alica Wertheimer Baletić
9. Prof. dr. sc. Paul Michael Zulehner
10. Prof. dr. sc. Josip Baloban
 

Članovi podupiratelji Zajednice

Fakulteti, odsjeci i studentski centri
1. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Sastavnice Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
2. Ekonomski fakultet
3. Elektrotehnički fakultet
4. Filozofski fakultet
5. Građevinski fakultet
6. Medicinski fakultet
7. Poljoprivredni fakultet
8. Pravni fakultet
9. Prehrambeno-tehnološki fakultet
10. Strojarski fakultet
11. Učiteljski fakultet
12. Umjetnička akademija
13. Odjel za matematiku
14. Odjel za fiziku
15. Odjel za biologiju
16. Odjel za kemiju
17. Odjel za kulturologiju
18. Studentski centar u Osijeku
19. Studentski centar u Slavonskom Brodu

Posebne ustanove i institucije
1. Bogoslovno sjemenište u Đakovu
2. Grad Đakovo

Tvrtke
1. DI TVIN iz Virovitice, Ivan Slamić, direktor
2. Arhitektonski atelje Cvenić iz Osijeka, dipl. ing. arh. Ivan Cvenić, direktor
3. Građ. tvrtka DOM iz Osijeka, Josip Grubišić i Dragutin Ljubej, vl.
4. PAN – Papirna industrija d.o.o.,  Marinko Mikulić, direktor tvrtke
5. THRON iz Petrijevaca, Josip Kurtović, direktor tvrtke
6. ĐĐ Montaža iz Slavonskog Broda,  Vlatko Blekić, direktor
7. Frank d.o.o., Žigmund Frank, direktor

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
    HR - 31400 Đakovo
  • Porta: (++385) 031/802-400
    Tajništvo: (++385) 031/802-402
    Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586