Zajednica prijatelja

Zajednica prijatelja

Poštovani i dragi prijatelji,

21. lipnja 2010. godine održan je susret članova na kojemu je osnovana i konstituirana Zajednica prijatelja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Pozivi za članstvo su, u godini osnutka (2010), bili poslani samo bivšim studentima koji su zaposleni na području naše Metropolije iz razloga što jedino za njih, preko Katehetskog ureda, imamo ažurirane podatke, no želja nam je okupiti sve koji su na našemu Fakultetu boravili najmanje jedan semestar, (redoviti članovi) kako stoji i u Pravilniku Zajednice, kao i one koji svojom aktivnošću ili materijalnom potporom mogu doprinijeti životu i radu Zajednice i Fakulteta (članovi podupiratelji).

Stoga pozivamo sve Vas da i nakon završetka studija ostanete ili ponovno postanete dijelom života i rada Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Ivica Raguž, dekan
predsjednik Zajednice

 

Kako postati član Zajednice prijatelja KBF-a

Da biste se učlanili, potreno je popuniti Pristupnicu. Ispunjenu i potpisanu Pristupnicu poslati poštom, na adresu

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Zajednica prijatelja KBF-a
P. Preradovića 17
31400 Đakovo

faxom na 031/802-403 ili e-mailom (skeniran potpis) na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Pirstupnicu možete preuzeti ovdje.

Pravilnik Zajednice prijatelja KBF-a u Đakovu

 

Popis članova Zajednice prijatelja KBF-a

Počasni predsjednik Zajednice
mons. dr. sc. Đuro Hranić


Upravni odbor

1. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, predsjednik Zajednice, po službi
2. Petar Vidović, dipl. teol., tajnik, po službi
3. Doc. dr. sc. Grgo Grbešić, po službi
4. Doc. dr. sc. Šimo Šokčević, po službi
5. Doc. dr. sc. Suzana Vuletić, po službi
6. Krešimir Bulat, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
7. Sušić Kristina, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
8. Marijana Černava, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
9. Jasna Petrović, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
10. Lovro Kladarić, dipl. teol., na prijedlog Skupštine


Redoviti članovi

1. Babić Marija
2. Barukčić Marija
3. Bassi Ivan
4. Belobrajdić Stjepan
5. Benaković Silvijo
6. Bernatović Adam
7. Božić Karolina
8. Brođanac Sandra
9. Bulat Krešimir
10. Culek Kristina
11. Culek Željko
12. Cvitkušić Anita
13. Čajkovac Anđelka
14. Čavka Stjepan
15. Černava Marijana
16. Ćorluka Tomislav
17. Ćosić Anamarija
18. Ćurić Tomislav
19. Dedoević Marina
20. Drmić Lidija
21. Dugalić Vladimir
22. Dugandžić Ivana
23. Dušak Marko
24. Đakovac Ivan
25. Džinić Ivo
26. Filajdić Željko
27. Futač Marko
28. Gilja Zlata
29. Grbešić Grgo
30. Hac Ivana
31. Hanulak Mira
32. Hlavaček Biljana
33. Ilakovac Marija
34. Ilić Zdenko
35. Ilišin Dragana
36. Ivančičević Marko
37. Jelaš Marina
38. Jelavić Ljiljana
39. Jelkić Marija
40. Jokić Mirko
41. Josipović Evica
42. Jukić Krešimir
43. Jurčević Borko
44. Jurić Ivan
45. Jurić Marica
46. Jurković Terezija
47. Kadić Manda
48. Kadić Valentina
49. Kapular Marko
50. Kladarić Lovro
51. Klir Vesna
52. Klisović Antonela
53. Kokotović Dragica
54. Kovaček Alojz
55. Krekman Stjepan
56. Kusalić Tatjana
57. Labudić Slavica
58. Landeka Ankica
59. Lučić Anita
60. Lučić Marija
61. Lučić Dražen
62. Lukačević Mišo
63. Ljubičić Božo
64. Majdandžić Josip
65. Majer Bernard
66. Mandarić Marica
67. Marić Anita
68. Marijanović Ankica
69. Martinović Matej
70. Martinović Zvonimir
71. Martinuš Damir
72. Maskaljević Petar
73. Matanović Josip
74. Medaković Nikolina
75. Medved Slavka
76. Mikrut Vladimir
77. Milić Martina
78. Milić Mladen
79. Milinković Marko
80. Mišura Stipan
81. Nedeljković Nikolina
82. Odobašić Tonka
83. Pavić Adrijana
84. Pažin Zvonko
85. Pejić Jasna
86. Petrović Božidar
87. Petrović Jasna
88. Pernar Darija
89. Pranjković Antonija
90. Primorac Helena
91. Radić Stjepan
92. Sertić Filip
93. Smajić Iva
94. Sokolović Stjepan
95. Stanić Pero
96. Starešina Stjepan
97. Sušić Kristina
98. Šantić Nataša
99. Šijaković Marina
100. Širjačić Stipo
101. Šokčević Matilda
102. Šokčević Svjetlana
103. Šokčević Šimo
104. Šokić Svjetlana
105. Šoltić Ivan
106. Tadić Goran
107. Tetkić Marko
108. Tomić Branka
109. Topić Martina
110. Tukara Drago
111. Tumbas Loketić Sinša
112. Vidaković Marina
113. Vidović Petar
114. Višaticki Karlo
115. Vlaović Tomislav
116. Volf Ana
117. Vulić Boris
118. Zovko Tihonija
119. Zrna Anica

Redoviti članovi posebno zaslužni

1. Prof. dr. sc. Pero Aračić
2. Dr. sc. Slavko Platz
3. Dr. sc. Ivan Zirdum
4. Mr. sc. Luka Marijanović
5. Dr. sc. Nikola Škalabrin

Počasni članovi

1. Prof. dr. sc. dr. h.c. Gordana Kralik
2. Kardinal Vinko Puljić
3. Mons. dr. sc. Franjo Komarica
4. Mons. dr. sc. Đuro Gašparović
5. Mons. dr. sc. Antun Škvorčević
6. Akademik Milan Moguš
7. Prof. dr. sc. Slobodan Kaštela
8. Akademkinja Alica Wertheimer Baletić
9. Prof. dr. sc. Paul Michael Zulehner
10. Prof. dr. sc. Josip Baloban
 

Članovi podupiratelji Zajednice

Fakulteti, odsjeci i studentski centri
1. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Sastavnice Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
2. Ekonomski fakultet
3. Elektrotehnički fakultet
4. Filozofski fakultet
5. Građevinski fakultet
6. Medicinski fakultet
7. Poljoprivredni fakultet
8. Pravni fakultet
9. Prehrambeno-tehnološki fakultet
10. Strojarski fakultet
11. Učiteljski fakultet
12. Umjetnička akademija
13. Odjel za matematiku
14. Odjel za fiziku
15. Odjel za biologiju
16. Odjel za kemiju
17. Odjel za kulturologiju
18. Studentski centar u Osijeku
19. Studentski centar u Slavonskom Brodu

Posebne ustanove i institucije
1. Bogoslovno sjemenište u Đakovu
2. Grad Đakovo

Tvrtke
1. DI TVIN iz Virovitice, Ivan Slamić, direktor
2. Arhitektonski atelje Cvenić iz Osijeka, dipl. ing. arh. Ivan Cvenić, direktor
3. Građ. tvrtka DOM iz Osijeka, Josip Grubišić i Dragutin Ljubej, vl.
4. PAN – Papirna industrija d.o.o.,  Marinko Mikulić, direktor tvrtke
5. THRON iz Petrijevaca, Josip Kurtović, direktor tvrtke
6. ĐĐ Montaža iz Slavonskog Broda,  Vlatko Blekić, direktor
7. Frank d.o.o., Žigmund Frank, direktor

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
    HR - 31400 Đakovo
  • Porta: (++385) 031/802-400
    Tajništvo: (++385) 031/802-402
    Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586