Zajednica prijatelja

Zajednica prijatelja

Poštovani i dragi prijatelji,

21. lipnja 2010. godine održan je susret članova na kojemu je osnovana i konstituirana Zajednica prijatelja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Pozivi za članstvo su, u godini osnutka (2010), bili poslani samo bivšim studentima koji su zaposleni na području naše Metropolije iz razloga što jedino za njih, preko Katehetskog ureda, imamo ažurirane podatke, no želja nam je okupiti sve koji su na našemu Fakultetu boravili najmanje jedan semestar, (redoviti članovi) kako stoji i u Pravilniku Zajednice, kao i one koji svojom aktivnošću ili materijalnom potporom mogu doprinijeti životu i radu Zajednice i Fakulteta (članovi podupiratelji).

Stoga pozivamo sve Vas da i nakon završetka studija ostanete ili ponovno postanete dijelom života i rada Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Ivica Raguž
predsjednik Zajednice

 

Kako postati član Zajednice prijatelja KBF-a

Da biste se učlanili, potreno je popuniti Pristupnicu. Ispunjenu i potpisanu Pristupnicu poslati poštom, na adresu

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Zajednica prijatelja KBF-a
P. Preradovića 17
31400 Đakovo

faxom na 031/802-403 ili e-mailom (skeniran potpis) na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Pirstupnicu možete preuzeti ovdje.

Pravilnik Zajednice prijatelja KBF-a u Đakovu

 

Popis članova Zajednice prijatelja KBF-a

Počasni predsjednik Zajednice
mons. dr. sc. Đuro Hranić


Upravni odbor

1. Prof. dr. sc. Ivica Raguž, predsjednik Zajednice, po službi
2. Petar Vidović, dipl. teol., tajnik, po službi
3. Doc. dr. sc. Grgo Grbešić, po službi
4. Doc. dr. sc. Šimo Šokčević, po službi
5. Izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić, po službi
6. Krešimir Bulat, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
7. Sušić Kristina, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
8. Marijana Černava, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
9. Jasna Petrović, dipl. teol., na prijedlog Skupštine
10. Lovro Kladarić, dipl. teol., na prijedlog Skupštine


Redoviti članovi

1. Babić Marija
2. Baković Marija
3. Barukčić Marija
4. Bassi Ivan
5. Belobrajdić Stjepan
6. Benaković Silvijo
7. Bernatović Adam
8. Bošnjak Anita
9. Božić Karolina
10. Brođanac Sandra
11. Bulat Krešimir
12. Culek Kristina
13. Culek Željko
14. Cvitkušić Anita
15. Čajkovac Anđelka
16. Čavka Stjepan
17. Černava Marijana
18. Ćorluka Tomislav
19. Ćosić Anamarija
20. Ćurić Tomislav
21. Dedoević Marina
22. Drmić Lidija
23. Dugalić Vladimir
24. Dugandžić Ivana
25. Dušak Marko
26. Đakovac Ivan
27. Džinić Ivo
28. Filajdić Željko
29. Futač Marko
30. Gilja Zlata
31. Glavaš Dinko
32. Grbešić Grgo
33. Hac Ivana
34. Hanulak Mira
35. Hlavaček Biljana
36. Ilakovac Marija
37. Ilić Zdenko
38. Ilišin Dragana
39. Ivančičević Marko
40. Ivković Luka
41. Jelaš Marina
42. Jelavić Ljiljana
43. Jelkić Marija
44. Jokić Mirko
45. Josipović Evica
46. Jukić Krešimir
47. Jurčević Borko
48. Jurić Ivan
49. Jurić Marica
50. Jurković Terezija
51. Kadić Manda
52. Kadić Valentina
53. Kapular Marko
54. Katilović Ivana
55. Kladarić Lovro
56. Klir Vesna
57. Klisović Antonela
58. Kokotović Dragica
59. Kovaček Alojz
60. Krekman Stjepan
61. Kunčević Ivan
62. Kusalić Tatjana
63. Labudić Slavica
64. Landeka Ankica
65. Lučić Anita
66. Lučić Ante
67. Lučić Marija
68. Lučić Dražen
69. Lukačević Mišo
70. Ljubičić Božo
71. Majdandžić Josip
72. Majer Bernard
73. Mandarić Marica
74. Marić Anita
75. Marijanović Ankica
76. Martinović Matej
77. Martinović Zvonimir
78. Martinuš Damir
79. Maskaljević Petar
80. Matanović Josip
81. Medaković Nikolina
82. Medved Slavka
83. Mihić Ružica
84. Mikrut Vladimir
85. Milić Martina
86. Milić Mladen
87. Milinković Marko
88. Miljković Eda
89. Mišura Stipan
90. Nađ Božidar
91. Nedeljković Nikolina
92. Odobašić Tonka
93. Ognjenović Ana
94. Pavić Adrijana
95. Pažin Zvonko
96. Pejić Jasna
97. Petrović Božidar
98. Petrović Jasna
99. Perica Nino
100. Pernar Darija
101. Pranjković Antonija
102. Primorac Helena
103. Radić Stjepan
104. Sertić Filip
105. Smajić Iva
106. Sokolović Stjepan
107. Stanić Pero
108. Starešina Stjepan
109. Sušić Kristina
110. Šantić Nataša
111. Šijaković Marina
112. Širjačić Stipo
113. Šokčević Matilda
114. Šokčević Svjetlana
115. Šokčević Šimo
116. Šokić Svjetlana
117. Šoltić Ivan
118. Tadić Goran
119. Tetkić Marko
120. Tomić Branka
121. Topić Martina
122. Tukara Drago
123. Tumbas Loketić Sinša
124. Vidaković Marina
125. Vidović Petar
126. Višaticki Karlo
127. Vlaović Tomislav
128. Volf Ana
129. Vulić Boris
130. Zečević Marija
131. Zovko Tihonija
132. Zrna Anica

Redoviti članovi posebno zaslužni

1. Prof. dr. sc. Pero Aračić
2. Dr. sc. Slavko Platz
3. Dr. sc. Ivan Zirdum
4. Mr. sc. Luka Marijanović
5. Dr. sc. Nikola Škalabrin

Počasni članovi

1. Prof. dr. sc. dr. h.c. Gordana Kralik
2. Kardinal Vinko Puljić
3. Mons. dr. sc. Franjo Komarica
4. Mons. dr. sc. Đuro Gašparović
5. Mons. dr. sc. Antun Škvorčević
6. Akademik Milan Moguš
7. Prof. dr. sc. Slobodan Kaštela
8. Akademkinja Alica Wertheimer Baletić
9. Prof. dr. sc. Paul Michael Zulehner
10. Prof. dr. sc. Josip Baloban
 

Članovi podupiratelji Zajednice

Fakulteti, odsjeci i studentski centri
1. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Sastavnice Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
2. Ekonomski fakultet
3. Elektrotehnički fakultet
4. Filozofski fakultet
5. Građevinski fakultet
6. Medicinski fakultet
7. Poljoprivredni fakultet
8. Pravni fakultet
9. Prehrambeno-tehnološki fakultet
10. Strojarski fakultet
11. Učiteljski fakultet
12. Umjetnička akademija
13. Odjel za matematiku
14. Odjel za fiziku
15. Odjel za biologiju
16. Odjel za kemiju
17. Odjel za kulturologiju
18. Studentski centar u Osijeku
19. Studentski centar u Slavonskom Brodu

Posebne ustanove i institucije
1. Bogoslovno sjemenište u Đakovu
2. Grad Đakovo

Tvrtke
1. DI TVIN iz Virovitice, Ivan Slamić, direktor
2. Arhitektonski atelje Cvenić iz Osijeka, dipl. ing. arh. Ivan Cvenić, direktor
3. Građ. tvrtka DOM iz Osijeka, Josip Grubišić i Dragutin Ljubej, vl.
4. PAN – Papirna industrija d.o.o.,  Marinko Mikulić, direktor tvrtke
5. THRON iz Petrijevaca, Josip Kurtović, direktor tvrtke
6. ĐĐ Montaža iz Slavonskog Broda,  Vlatko Blekić, direktor
7. Frank d.o.o., Žigmund Frank, direktor

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
    HR - 31400 Đakovo
  • Porta: (++385) 031/802-400
    Tajništvo: (++385) 031/802-402
    Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316