Događanja

Filozofska škola 2018.

Autor:  Ponedjeljak, 17 Rujan 2018 |

Prvi dan škole započeo je 10. rujna s uvodnim govorom dekana KBF-a Ivice Raguža. Nakon uvodnih riječi dekana Raguža, prof. Barbarić nas je svojim uvodnim napomenama usmjerio na samo djelo Also sprach Zaathustra, naglašavajući preduvjete za čitanje u odmaku od onoga što o Nietzscheu do sada znamo, ustaljenih misli, kako bismo mu na taj način dali priliku da nam progovori u svoj svojoj svježini.

Prvo predavanje održao je prof. Berislav Podrug pod naslovom Nadčovjek (Zarathustras Vorrede // Von den drei Verwandlungen) u kojem je istaknuo kako je nadčovjek mjera svih stvari. Nadčovjek proizlazi iz preobilja duha i zdrava tijela. Übermensch  nije neko dosegnuto stanje, nego je on uvijek i samo u skoku.

Drugo predavanje prvoga dana održao je prof. Boško Pešić na temu Tijela (Von den Hinterweltern // Von den Verächern des Leibes // Der Schatten) u kojemu je izložio Nietzscheov nauk od tijelu kao velikom umu. Tijelo je temelj ja, koje ga ne izriče, ali ga stvara. Koristeći i obrazlažući njemačke pojmoje Körper i Leib razrađuje i produbljuje temu.

Prof. Stjepan Kušar je održao treće predavanje prvoga dana na temu Vrline (Von der schenkenden Tugend // Von tausend und Einem Ziele // von der Nächstenliebe // Vom Wege des Schaffenden). Prof. Kušar je razradio pojam vrline u Also sprach Zarathustra i naglasio kako je važno ljubiti svoje vrline, ali ne na način da se za njih traži nagrada i plaća u onostranom, eshatološkom smislu.

Drugi dan škole je prof. Stipe Kutleša započeo s temom Volje (Von der unbefleckten Erkenntnis // Von der Menschen-Klugheit // Von alten und neuen Tafeln // Von höheren Menschen). Volja i volja za moć su sržni pojmovi Nietzscheove filozofije kako je izložio prof. Kutleša. Između ostaloga, problematizira i iznosi Nietzscheov nauk o nejednakosti kao biti svijeta.

Drugo predavanja drugoga dana održao je prof. Igor Mikecin po naslovom Nihilizam (Das Kind mit dem Spiegel // Auf den glücklichen Inseln // Der Wahrsager // Von der Erlösung). U predavanju je bilo govora o potpunom, krajnjem, načelnom nihilizmu koji ukida nihilizam kao nihilizam. Nietzsche tako uništava da bi stvorio prostor za nove vrijednosti, odnosno prevrednovanje vrlina.

Prof. Ozren Žunec je temom o Samoprevladavanju (Von der Selbstüberwindung // Vom Geist der Schwere // Von den Erhabenen // Das Nachtwandler-Lied) govorio o samoprevladavanju koje ukida cijeli dosadašnji poredak; o duhu težine i nužnosti oslobađanja od njega jer on čovjeka sputava; o visokom penjanju da bi se duboko gledalo, orlovskim očima. Samoprevladavanje je proces koji je neprestan i koji se uvijek mora odvijati.

Posljednje predavanje drugoga dana nosi naslov Život (Von der grossen sehnsucht // Das Tanzlied // Das andere Tanzlied // Das sieben Segel), a održao ga je prof. Petar Šegedin. Život je jedna od najkompleksnijih tema Nietzscheova djela Also sprach Zarathustra te je prof. Šegedin govorio od potpunom bivanju sobom, kao premašivanju vlastitih granica. Život je rast u nesebičnom darivanju, a rast je proturječje sebeočuvanja povezanog sa sigurnim zatvaranjem u sebe.

Treći dan je prof. Damir Barbarić govorio o temi Trenutak i vječnost (Die Stillste Stunde // Vom Gesicht und Rätsel // Der Genesende // Mittags) u kojemu je razradio temu podneva, bitno shvaćena iz konteksta Nietzscheove misli u Also sprach Zarathustra koje je čas zastajanja. U velikom podnevu nema sjene: sve je očitovano kao ono što je te je tako veliko podne čas razlučivanja. Nakon predavanja prof. Barbarića uslijedila je početna opća rasprava.

Nakon prva dva dana izlaganja, profesori su interpretirali odabrana poglavlja iz Also sprach Zarathustra kako bi se pojasnila i osvijetlila određena problematična mjesta, iz druge perspektive promotrilo što je do tada bilo rečeno i time pridonijelo bolje, dubljem i kvalitetnijem razumijevanju teksta.

Peti su dan polaznici Škole održali svoja kratka izlaganja na teme koje su izabrali po vlastitim afinitetima, a vezane su uz djelo. Svi polaznici su imali izlaganje te je nakon svakog izlaganja uslijedila kratka rasprava uz komentare profesora i ostalih polaznika Škole.

U večernjem terminu su polaznici škole imali izuzetnu čast prisustvovati koncertu gudačkog kvarteta „Cadenza“iz Zagreba, sopranistice Nine Kobler uz pratnju Maria Čopora na klaviru koji se održao u Fakultetskoj kapelici KBF-a.

Posljednji dan Škole je bio prožet općom raspravom u kojoj su sudjelovali svi polaznici škole te se pokušalo doći do još boljeg razumijevanja teksta, objašnjavanja i problematiziranja nejasnih mjesta u tekstu te nastojanje oko misaonog zaokruživanja rada Škole. Prof. Barbarić je na kraju uputio riječi zahvale svim polaznicima Škole te zaključio rad VI. Filozofske škole. Nakon završetka Škole smo večer proveli u ugodnom druženju i razgovoru s profesorima.

Tekst: Ivana Žavcar i Damjan Kovač

Video prilog ovog događanja možete pogledati na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=PjBFEjD4ygw

Galerija slika

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

  • Petra Preradovića 17, p. p. 54
    HR - 31400 Đakovo
  • Porta: (++385) 031/802-400
    Tajništvo: (++385) 031/802-402
    Fax: (++385) 031/802-403
  • tajnistvo@djkbf.hr

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316