Obavijesti

NATJEČAJ za upis na sveučilišni specijalistički studij PROPEDEUTIKA PSIHOTERAPIJE I TEOTERAPIJE

Srijeda, 15 Svibanj 2024 |

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
raspisuje

NATJEČAJ

 

za upis II. generacije kandidata na sveučilišni specijalistički studij
PROPEDEUTIKA PSIHOTERAPIJE I TEOTERAPIJE
u akademskoj godini 2024./2025.

 

Nositelj i izvoditelj sveučilišnog specijalističkog studija Propedeutika psihoterapije i teoterapije u interdisciplinarnom polju humanističkog područja znanosti je Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu. Sveučilišni specijalistički studij izvodi se na poslijediplomskom razini, traje tri (3) semestra i njegovim završetkom stječe se 90 ECTS bodova te akademski naziv sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica propedeutike psihoterapije i teoterapije (spec. prop. psycht. i theot.).

 

Na sveučilišni specijalistički studij Propedeutika psihoterapije i teoterapije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u skladu sa studijskim programom i prema Odluci Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu o utvrđenom broju upisnih mjesta od 29. travnja 2024. godine upisuje se ukupno 40 studenata.

Navedeni sveučilišni specijalistički studij izvodi se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

Pravo prijave za upis u I. godinu studija imaju:

 • kandidati koji su  završili sveučilišni diplomski  studij (ranije diplomski sveučilišni studij) ili  sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij (ranije dodiplomski studij)
 • kandidati koji su završili sveučilišni diplomski studij (ranije diplomski sveučilišni studij) ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij (ranije dodiplomski studij) s najnižom prosječnom ocjenom 3,0, odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja za strane studente
 • iznimno, pravo upisa imaju kandidati čija je prosječna ocjena završenog sveučilišnog diplomskog studija (ranije diplomski sveučilišni studij) ili sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija (ranije dodiplomski) niža od 3,0 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali (stekli prethodnu odgovarajuću kvalifikaciju)
 • kandidati koji su završili stručni diplomski studij uz polaganje razlikovnih ispita, odnosno uz najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija
 • kandidati sa stečenom kvalifikacijom u inozemstvu, a koji moraju imati priznatu visokoškolsku kvalifikaciju u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

 

Prijave na natječaj podnose se na Obrascu za prijavu koji je dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta (https://www.djkbf.unios.hr).

Uz Prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Diploma o završenom sveučilišnom studiju ili presliku inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 2. Rodni list, domovnicu ili dokaz o državljanstvu (za strane studente)
 3. Osobnu iskaznicu (preslika obje strane)
 4. Jednu fotografiju (4x6 cm)
 5. Osobno potpisanu izjavu o plaćanju troškova školarine (ukoliko kandidat sam plaća školarinu) ovjerenu kod javnog bilježnika ili odluku poslodavca o plaćanju troškova školarine (ukoliko pravna osoba plaća školarinu). Izjava o plaćanju troškova Studija može se preuzeti na mrežnoj stranici KBF-a u Đakovu: https://www.djkbf.unios.hr
 6. Životopis kandidata s naznakom adrese stanovanja
 7. Motivacijsko pismo (1 kartica ili 1800 slovnih znakova s prazninama)
 8. Prijepis ocjena ili presliku Dopunske isprave o studiju
 9. Preporuke sveučilišnih profesora (ukoliko je prosjek završenog sveučilišnog studija niži od 3,00)
 10. Za svećeničke i redovničke kandidate nihil obstat mjerodavne crkvene vlasti
 11. Vlastoručno potpisan obrazac Privole za obradu osobnih podataka koji je dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta (https://www.djkbf.unios.hr)


Dokumenti se u prijavi na natječaj predaju u preslici, a pri upisu na studij prilažu se na uvid dokumenti u izvorniku.

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu obvezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te prijavi priložiti odluku o akademskom priznavanju ili dokaz o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Postupak se pokreće pri Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta u Osijeku, a detaljnije informacije nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Osijeku http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje.


Prijave za upis s prilozima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se elektroničkim putem na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i osobno na adresu:

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
(Prijava na SSS Propedeutika psihoterapije i teoterapije)
Ured za studente i studije
Petra Preradovića 17, p.p. 54, 31400 Đakovo


Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja odnosno do 30. svibnja 2024. godine.

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu zadržava pravo, temeljem broja prijavljenih kandidata, donijeti konačnu odluku o izvođenju sveučilišnog specijalističkog studija u akademskoj godini 2024./2025.


Troškovi sveučilišnog specijalističkog studija

Troškovi sveučilišnog specijalističkog studija (školarina) iznose ukupno 3.400,00 (slovima: tritisućečetiristo eura). Plaćanje školarine je moguće izvršiti jednokratno ili u tri (3) jednaka obroka koji se uplaćuju pri upisu u pojedini semestar studija.


Kriteriji odabir kandidata i način provedbe postupka izbora kandidata

Postupak odabira kandidata obavlja Povjerenstvo sveučilišnog specijalističkog studija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju I. i II. razine odabira kandidata.

Prva razina odabira kandidata temelji se na pregledu podnesene dokumentacije kandidata i težinskom prosjeku.

Druga razina odabira kandidata je ocjena motivacijskog pisma i usmenog intervjua s kandidatom, kako bi se dobio uvid u predispozicije za poslijediplomsko obrazovanje i razinu motiviranosti za Studij.

Konačni odabir kandidata za upis na sveučilišni specijalistički studij Propedeutika psihoterapije i teoterapije temelji se na ukupnom zbroju bodova ostvarenih u I. i II. razini odabira kandidata.

Način bodovanja kandidata za upis na sveučilišni specijalistički studij Propedeutika psihoterapije i teoterapije utvrdilo je Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i objavljen je na mrežnoj stranici KBF-a u Đakovu: https://www.djkbf.unios.hr

Rezultati natječaja i rang lista kandidata koji su stekli uvjete za upis objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici KBF https://www.djkbf.unios.hr najkasnije do 5. srpnja 2024. godine.

Pravo prigovora

Kandidat ima pravo prigovora na ispravnost provedbe postupka izbora kandidata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu u roku od 24 sata nakon objavljivanja rezultata postupka izbora kandidata na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta. Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor kandidata i donijeti odluku u roku od 24 sata od njegova podnošenja.

Upisi

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa obavljat će se 16. i 17. srpnja 2024. godine. Prilikom upisa kandidati moraju priložiti potvrdu o uplati 47,00 € na ime troškova upisa (40,00 € troškovi prijave, upisa i upisnih materijala i 7,00 € projekti Studentskog zbora), potvrdu o uplati cijelog iznosa školarine ili prvog obroka školarine, uplaćenih na račun Fakulteta IBAN HR4523900011100474440 (Model HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta). Kandidati koji se ne upišu navedenog datuma, gube pravo na upis. Tada se “pomiče crta” i pravo upisa stječu kandidati koji slijede po rang-listi. Ako postoje opravdani razlozi spriječenosti dolaska na upis, upis kandidata može provesti ovlaštena osoba na temelju posebne punomoći.


VAŽNE NAPOMENE:

Studijski program sveučilišnog specijalističkog studija Propedeutika psihoterapije i teoterapije objavljen je mrežnoj stranici KBF-a u Đakovu: https://www.djkbf.unios.hr.

Sve obavijesti o studiju dostupne su na mrežnoj stranici KBF-a u Đakovu: https://www.djkbf.unios.hr ili u Uredu za studente  i studije na adresi Petra Preradovića 17, Đakova te putem telefona 031/802-405 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim Obrascem za prijavu i uputama neće se razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave.

Svi pojmovi koji imaju rodni značaj u ovom Natječaju, obuhvaćaju na ravnopravan način muški i ženski rod. Navođenje imenice kandidat u muškom rodu u ovom Natječaju ne može se tumačiti kao temelj za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.  


PRILOZI:

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.