Library

1700 godina Svetih srijemskih mučenika

Biblioteka
100,00 kn
2011

Review

Iz predgovora:
Međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom 1700 godina Svetih srijemskih mučenika, održan je uoči blagdana sv. Dimitrija, zaštitnika Đakovačke ili bosanske i srijemske biskupije, 21. i 22. listopada 2003. god. Organizirali su ga ondašnja Teologija u Đakovu, područni fakultet u KBF-a u Zagrebu, današnji Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta u Osijeku zajedno s tadašnjom Đakovačkom ili bosanskom i srijemskom biskupijom, a sada Đakovačkom-osječkom nadbiskupijom. Simpozij je bio organiziran pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U organizacijskom odboru bili su doc. dr. Andrija Šuljak i prof. dr.sc. Nikola Dogan, te dr. sc. Brana Migotti, doc. dr. sc. Grgo Grbešić, mr.sc. Luka Marijanović i dipl. theol. Petar Vidović.

Cilj i želja organizatora bila je obilježavanje spomena prvih poznatih mučenika starovjekovne sirmijske metropolije. Literarni izvori, nastali još u antičkom razdoblju, izvještavaju o Dioklecijanovim progonima kršćana na području Panonija i Norikâ. Iz njih saznajemo o kršćanskim mučenicima, ali oni predstavljaju i najstarija pouzdana svjedočanstva o postojanju kršćanskih zajednica na tlu rimskih panonskih  provincija i provincija Norikâ.

Znanstveni skup sa sudionicima iz područja povijesti, arheologije i teologije doprinijeli su rasvjetljavanju pojedinih pitanja vezanih uz hijerarhijsku organizaciju biskupija na spomenutim rimskih kasnoantičkim područjima. Ne tako brojni arheološki nalazi s područja sjeverne Hrvatske i Mađarske svjedoče o bogatomu kršćanskom životu kasnoantičkoga razdoblja, kojega na tlu Salonitanske biskupije, potvrđuju starokršćanski nalazi grada Salone. Teolozi, dogmatičari i liturgičari, bavili su se pitanjem mučeništva i smisla kršćanske patnje te slavljenjem mučenika u liturgiji i glazbi.

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586

 

The website KBF in Đakovo uses cookies to ensure a better user experience and functionality of the site. By continuing to browse the website, you agree to the terms of use.