Library

Franjo Herman i Kodeks iz 1917.

Suum cuique tribuere

Biblioteka
80,00 kn
2008

Review

Iz predgovora:
Znanstveni simpozij, održan 16. studenoga 2007.  u  Đakovu, bio je posvećen 125. obljetnici rođenja Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnici proglašenja prvoga Kodeksa kanonskoga prava (1917.).

Franjo Herman, svećenik Đakovačke i Srijemske biskupije, predavao je kanonsko pravo u Đakovu i  u Zagrebu. Kad je proglašen Codex Iuris Canonici, 27. svibnja 1917., Herman je imao 35 godina i bio je u naponu snage. Cijeli život bavio se, obavljajući mnoge druge službe, proučavanjem i tumačenjem odredaba Zakonika kanonskog prava ili, kako ga on naziva, Kodeksa kanonskoga prava. Vjerujem da je u njemu vrlo rano sazrela pomisao da bi Kodeks trebalo prevesti na hrvatski jezik. To je bila glavna preokupacija u njegovom znanstvenom promišljanju. Nema nikakve dvojbe da je hrvatski prijevod Kodeksa Hermanovo životno djelo. On je jedini preveo cjeloviti Kodeks na hrvatski jezik, a to znači ne samo kanone nego i sve njegove sastavne dijelove, među kojima se nalaze i Documenta.

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586

 

The website KBF in Đakovo uses cookies to ensure a better user experience and functionality of the site. By continuing to browse the website, you agree to the terms of use.