Library

Teologija u dijalogu s drugim znanostima

Biblioteka
Zbornik
Aračić Pero
80,00 kn
2008

Review

Iz predgovora:
Postojati i neprekinuto djelovati dva stoljeća, svakako je vrijedno da se obilježi. U tada malom Đakovu, tog 6. studenoga 1806. godine, zapaljeno je svjetlo filozofsko-teološkog studija, koje je gorjelo, gori i sve više se ražaruje, tako da je od biskupskog liceja, Visoke bogoslovne škole, Teologije u Đakovu, stigao do ranga teološkog fakulteta s naslovom Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Osim različitih, i potrebnih, manifestacijskih obilježja ovog dvostoljetnog trajanja i rada, Vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu odlučilo je dati i svoj specifičan doprinos znanstvenim simpozijem s međunarodnim sudjelovanjem, na temu: Teologija u dijalogu s drugim znanostima.

Simpozij je imao tri tematske cjeline. U prvoj se cjelini htjelo posvijestiti specifičnost teologije kao znanosti, s jedne strane, i njenog mjesta u društvenom znanstvenom obzorju, s druge. U drugoj se cjelini promišljalo trajno intrigantan odnos filozofije i teologije kroz povijest, posebno u novije vrijeme, s naglaskom da je danas vrlo potrebno obostrano osluškivanje i dijalog po kojemu, kako teologija, tako i filozofija, mogu ostati vjeren svom izvornom poslanju i u današnjem vremenu, i dati tako potreban doprinos promišljanju stvarnosti. Napokon, treća cjelina obuhvatila je niz aktualnih tema s općeg znanstvenog i etičkog područja, gdje je svakako teologija pozvana na neprestano budni dijalog i osvjetljivanje etičke strane današnje ljudske moći na biotehnološkom području, s tako naglašenim relativizacijama, ali i  apsolutizacijama, koje su bile stalni i neprestani izvor sukoba znanosti i religije.

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586

 

The website KBF in Đakovo uses cookies to ensure a better user experience and functionality of the site. By continuing to browse the website, you agree to the terms of use.