Library

Bibliografija knjiga, brošura, monografija i muzikalija svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije 1527. - 2006.

Biblioteka
Srakić Marin
60,00 kn
2007

Review

Iz predgovora:
Godine 1527. tiskan je prvi puta u Krakovu opis Mohačke bitke, pod naslovom De conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mochacz verissima historia, djelo Stjepana Br/o/darića, srijemskog biskupa, koji je u toj bitci sudjelovao kao kancelar kralja Ludovika II. Tu godinu možemo smatrati početkom spisateljsko-izdavačke djelatnosti đakovačkih, odnosno bosanskih i srijemskih biskupa i svećenika, iako se u novije vrijeme tvrdi da je bosanski (đakovački) biskup Ponsa onaj Anonimus koji je u XIII. stoljeću napisao Gesta Hungarorum.

Malo je kome poznat značajan doprinos đakovačkih svećenika na području književnosti, teologije, glazbe i znanstvenoga rada općenito. O tome svjedoči preko 2700 izdanja knjiga i brošura i oko 120 muzičkih skladbi i raznolikosti područja kojim su se bavili. Neki  đakovački, odnosno bosansko i srijemski biskupi bili su poznati mecene koji su materijalno i moralno pomagali i poticali znanstveni rad. Spomenimo samo neka imena, kao što su Antun Mandić, Josip Kuković, Josip Juraj Strossmayer, Antun Akšamović, a neku su se njime i sami bavili, npr. Ivan Tomko Mrnavić, Pavao Posilović, Ladislav Szörenyi, Stjepan Bäuerlein. Zatim, Bogoslovno sjemenište u Đakovu, zajedno sa svojom Teologijom, a danas Katoličkim bogoslovnim fakultetom, kroz cijelo vrijeme poticalo je profesore, svećenike i bogoslove, na književni, odnosno znanstveni rad. Neposredno prije, za vrijeme i poslije ilirskog preporoda Bogoslovno sjemenište u Đakovu, uz Zagreb i Senj, bilo je jedan od centara u kojem su se ne samo rađale velike preporoditeljske ideje, nego su njegovi profesori, svećenici i bogoslovi sabirali narodno blago i izdavali vlastite radove.

Daljnji poticaj na znanstveni rad bio je "Glasnik biskupije bosanske i srijemske", kojega su od početka njegova izlaženja (1873. god.) uređivali i većinom u njemu sudjelovali đakovački svećenici, napose profesori. Konačno, i Biskupijska tiskara što ju je 1880. u  Đakovu ustanovio biskup Josip Juraj Strossmayer omogućavala je i olakšala domaćim svećenicima tiskanje njihovih radova.

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586

 

The website KBF in Đakovo uses cookies to ensure a better user experience and functionality of the site. By continuing to browse the website, you agree to the terms of use.