Library

Melankolija

Između kreativnosti i depresije

Biblioteka
249,00 kn
2017

Review

Zbornik je dvojezični, hrvatsko – engleski, a urednici su izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž i doc. dr. sc. Šimo Šokčević. Sadrži devet radova koji žele ponuditi nadahnjujuće poticaje za razumijevanje melankolije, kao i za prevladavanje različitih oblika depresije.

„Melankolija je jedan od pojmova bez kojih je vrlo teško razumjeti europsku kulturu. Gledajući kroz povijest, melankolija je oduvijek bila središnja kulturna tema, prisutna u filozofiji, teologiji, umjetnosti, književnosti još od antičkih vremena, kroz srednji vijek, u renesansi, romantizmu pa sve do aktualnih psihosocioloških shvaćanja melankolije kao depresije. Pojam melankolija prvotno je artikulirao još slavni Hipokrat, a kasnije ga preuzimaju i produbljuju Aristotel, Galen, arapski fizičari i dr. Melankolija je već od antike pa do danas ambivalentan fenomen.

S jedne strane predstavlja nešto pozitivno, svojstvo velikih, izvrsnih ljudi, a s druge pak strane nešto negativno, svojstvo osoba koje su se otuđile od bogova, Boga, ljudi i samih sebe. Stoga i prilozi u ovom zborniku tematiziraju oba vida toga tako složenoga fenomena. Pod pozitivnim vidom uglavnom se o melankoliji progovara u renesansnom kontekstu. Možemo izdvojiti talijanskoga filozofa Marsilija Ficina koji je isticao da je melankolija karakteristika mislilaca i filozofa. To njegovo promišljanje pokazat će se kao iznimno utjecajno na oblikovanje pozitivnoga viđenja melankolije u različitim

oblicima. Tako se smatra da je on utjecao i na poznatoga slikara Albrechta

Dürera, napose na njegovo djelo Melankolija. U književnosti vrijedi spomenuti Miltonovu poemu Il Penseroso u kojoj autor na osobit način slavi melankoliju. Također, u Shakespeareovu Hamletu vidimo prikaz melankoličnoga junaka čije je otuđenje i neodlučnost možda najbolja alegorija modernoga subjektiviteta danas, u 21. stoljeću. Općenito gledajući, može se primijetiti da je melankolija u povijesti bila neki oblik pomodarstva, pokazatelj svojevrsnoga glamura, raspoloženje koje je poželjno i koje može biti izvor stvaralaštva. Kasnije je, u britanskom i njemačkom romantizmu, melankolija krucijalna tema u Goetheovim Patnjama mladoga Werthera te u Keatsovoj Odi melankoliji. Kant također vrlo pozitivno piše o melankoliji u svome djelu O lijepom i uzvišenom. Barem se na tome tematskome stupnju melankoliju promatra kao intenzivnu refleksiju gdje da bi osoba mogla istinski cijeniti ljepotu ili iskustvo ljubavi, ona mora poznavati melankoliju…“ (Iz Predgovora)

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586

 

The website KBF in Đakovo uses cookies to ensure a better user experience and functionality of the site. By continuing to browse the website, you agree to the terms of use.