Library

Filozofija obrazovanja Johna Henryja Newmana

Biblioteka
99,00 kn
2017

Review

Newman je dao značajan doprinos filozofiji religije, epistemologiji, filozofskoj teologiji, no vrlo je važan njegov utjecaj i na filozofiju obrazovanja jer i preko nje (možda i najsadržajnije) uviđamo tko je bio Newman i koji je njegov značaj. Stoga je glavna nakana ove knjige pokušati prikazati Newmanovu filozofiju obrazovanja, koja je neodvojiva od njegova života jer je Newman jedan od onih velikih mislilaca koji svojim životom potvrđuju ono o čemu pišu i govore.Tako je i sam Newman često govorio da je obrazovanje »od početka do kraja bilo njegova nit vodilja«.Zbog toga, interpretativno-analitička metoda ove knjige, kojom želimo prikazati Newmanovu filozofiju obrazovanja, ima povijesnu, biografsku notu, najviše vidljivu upravo u prvome dijelu. Ta biografska dimenzija služi nam kao okvir da bismo pokazali kako se Newmanov put kao mentora, profesora, filozofa poklapa s njegovim duhovnim, religijskim traganjima za istinom, jer u konačnici istina je cilj i svrha svih njegovih nastojanja kada je u pitanju obrazovanje, ali jednako tako i njegovo obraćenje, kao i prijelazi iz anglo-evangelizma u anglo-katolicizam, te iz anglo-katolicizma u katolicizam. Prvo poglavlje zapravo nam je pozadina za razumijevanje sljedećih dvaju. Drugo i treće poglavlje vrlo su usko povezana dva dijela rada jer se u drugome poglavlju namjeravamo baviti Newmanovom spoznajnom teorijom, koja je, po našem mišljenju, preduvjet za razumijevanje njegove filozofije obrazovanja, a sve u želji da pokušamo vidjeti koliko je Newmanova filozofija obrazovanja relevantna za naše vrijeme i u kolikoj mjeri može doprinijeti budućnosti obrazovanja, prvotno sveučilišnoga, ali i drugih oblika obrazovanja.

U razumijevanju Newmanove misli osobito su nam važni doprinosi autora poput A. Dwighta Cullera, Paula Shrimptona, Iana Kera, Terrencea Merrigana, Roberta Pattisona, Laurencea Richardsona, Johna F. Crosbyja, Fredericka D. Aquina, ali i drugih koje ćemo konzultirati u knjizi. Međutim, ova će se knjiga dijelom razlikovati od tih pristupa u tome što ćemo, kao što smo istaknuli, pomoću nje pokušati iz perspektive Newmanova života, njegove teologije i filozofskoteološke epistemologije tumačiti glavne teze na kojima počiva njegova filozofija obrazovanja, te ćemo pokušati ponuditi i smjer u kojem bi trebalo ići (sveučilišno) obrazovanje u budućnosti. U analizi ćemo donositi izvorne Newmanove citate i misli. To je zato što ovom knjigom želimo što više dopustiti izvornome Newmanu da progovori jer mišljenja smo da je on kao mislilac pomalo nepravedno zapostavljen u hrvatskoj filozofsko-teološkoj literaturi, pogotovo ako se uzme u obzir utjecaj koji je imao na europsku i svjetsku teološku i filozofsku misao. Stoga je ovo naš skroman pokušaj ispravljanja te nepravde kojim želimo reflektirati nad Newmanovim mislima te ih ispravno vrjednovati, propitkujući fenomene koji idu u prilog ili se protive istinskoj filozofiji obrazovanja.

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586

 

The website KBF in Đakovo uses cookies to ensure a better user experience and functionality of the site. By continuing to browse the website, you agree to the terms of use.