Mato Zovkić: Knjiga o Tobiji. Prijevod i komentar

»Knjiga o Tobiji« obrađuje cjelokupnu starozavjetnu Knjigu o Tobiji počevši »Uvodom u Knjigu o Tobiji« u kojem se donose generalne informacije o njezinu kanonicitetu, sastavu i književnoj vrsti te o njezinoj uporabi u Crkvi. Nakon toga, autor donosi novi prijevod knjige te u posljednjem poglavlju i opsežni komentar. Autor piše razumljivim jezikom, koristi relevantnu domaću i svjetsku literaturu poštujući preciznu terminologiju te logičan i jasan slijed izlaganja. 
Svojim sadržajem knjiga pridonosi suvremenoj teološkoj izobrazbi uvelike obogaćujući teološku literaturu na području biblijskih komentara.

 (Preuzeto s Portala Glasa Koncila: https://knjizara.glas-koncila.hr/knjiga-o-tobiji-prijevod-i-komentar.html

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586

 

The website KBF in Đakovo uses cookies to ensure a better user experience and functionality of the site. By continuing to browse the website, you agree to the terms of use.