Events

Održano gostujuće predavanje dr. Richarda Pavlića na temu "Henri de Lubac - Koncilski teolog"

Autor:  Slađana Bradarić/Kristijan Japarić Thursday, 24 November 2016 |

U srijedu, 23. studenog 2016. godine, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu održano je predavanje dr. Richarda Pavlića. Prigodom 120e godišnjice rođenja poznatog francuskog isusovca Henrija de Lubaca, Pavlić je iznio njegove temeljne biografske note, ukazao na pojam nadnaravnog u njegovoj teologiji te na koncu iznio ulogu de Lubaca na koncilu.

Nakon uvodnog prikaza biografije de Lubaca, profesor Pavlić se osvrnuo na teološko shvaćanje pojma nadnaravnog. U tom području de Lubacova teologija predstavlja krik protiv dualizma unutar teologije milosrđa,a nauku sažima u terminu natura pura. U tome je ponajviše prisutna tomistička teologija koja iako naglašava ljudsku naravnost ne zapostavlja konačan čovjekov cilj, a to je sjedinjenje s Bogom. Upravo zbog toga je pojam nadnaravnog ključan. Na koncu se Pavlić osvrnuo na de Lubacovu koncilsku ulogu. Njegov se put može prikazati u smjeru od stigmatiziranog do rehabilitiranog teologa, kojem su mnogi nanosili limite djelovanja. Iako prisutna koncilska napetost između progresivne i konzervativne struje, de Lubac u tome ne vidi problem već priliku za nove spoznaje. Bez obzira na brojna osporavanja, de Lubacove koncilske bilježnice ukazuju na njegovu veličinu i ključnu ulogu u koncilskom i postkoncilskom vremenu, zaključio je Pavlić.

Slađana Bradarić/Kristijan Japarić

Video prilog možete pogledati na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=Qpc3CwCIW4k

Image Gallery

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586

 

The website KBF in Đakovo uses cookies to ensure a better user experience and functionality of the site. By continuing to browse the website, you agree to the terms of use.