Projekti

Znanstveni projekti

Digitalizacija »Glasnika Đakovačke i/li Bosanske i Srijemske biskupije«/»Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije«

Sporazumom o zajedničkoj suradnji između Nadbiskupskog ordinarijata Đakovačko-osječke nadbiskupije i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, koji je potpisan 20. travnja, započeo je projekt digitalizacije svih brojeva »Glasnika Đakovačke i/li Bosanske i Srijemske biskupije«, odnosno današnjeg »Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije«, ovisno o naslovima pod kojima je neprekidno izlazio od 1873. godine.

Glavni je nositelj projekta Nadbiskupski ordinarijat Đakovačko-osječke nadbiskupije, a sunositelj Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu. Sporazum o suradnji na projektu digitalizacije potpisan je od strane đakovačko-osječkog nadbiskupa, mons. dr. Đure Hranića i dekana KBF-a, prof. dr. Ivice Raguža. Voditeljem projekta digitalizacije imenovan je doc. dr. Boris Vulić, glavni i odgovorni urednik »Vjesnika«, a administratoricom Projektnog tima Ankica Landeka, dipl. theol. i dipl. knjižničar, voditeljica Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice. 

Cilj suradnje potpisnika Sporazuma kreiranje je digitalnog časopisa»Glasnika/Vjesnika« kako bi se zaštitili vrijedni izvornici »Glasnika/Vjesnika«, jednog od najstarijih časopisa s obzirom na kontinuirano izlaženje u Republici Hrvatskoj, ali i učinili dostupnijima omogućavanjem pretraživanja svih njegovih sadržaja i korištenjem istih, što je važan preduvjet za nova polja istraživanja našega crkvenoga, društvenoga i povijesnog konteksta.

Projekt digitalizacije časopisa odvijat će se u tri faze. Prva faza obuhvaća skeniranje »Glasnika/Vjesnika«. U drugoj će se fazi instalirati digitalni portal, koji će se u trećoj fazi učiniti trajno dostupnim javnosti, uz redovno ažuriranje i zaštitu digitalnog repozitorija. Plan dovršetka digitalizacije »Glasnika/Vjesnika« predviđen je za 2022. godinu, kad će se obilježiti 150. godina izlaženja ovoga časopisa.

Strossmayerana u engleskim izvorima (u suradnji s Odjelom za kulturologiju)

 

U svrhu realizacije predloženog projekta bit će analizirana korespondencija biskupa Strossmayera s tadašnjim britanskim premijerom Williamom Ewartom Gladstoneom (poglavito u razdoblju do 1876. do 1892.), kao i njegovo prijateljstvo s barunom Johnom Emerichom Edwardom Dalberg-Actonom, poznatim britanskim katoličkim književnikom, političarom i povjesnikom. Nastavno bi, s angloameričkog motrišta te uz kritičku interpretaciju, cilj istraživanja bilo rasvjetljivanje novih spoznaja o Strossmayerovoj ulozi u preporodu hrvatske kulture, njegov stav prema južnoslavenskome pitanju i panslavizmu, kao i novopovijesna analiza dosega njegova istupa na Prvom vatikanskom saboru.
Projektni prijedlog uzeo bi u obzir činjenicu da dva stoljeća po preminuću biskupa Strossmayera sam spomen njegova imena, zbog nemalih postignuća u 90 godina više nego sadržajna života, izaziva divljenje i zahvalnost upućene hrvatske i europske javnosti, no sve više i one svjetske; ipak, osvrnuli bismo se i na to da još uvijek ima i neupućenijih, kod kojih Strossmayerovi čvrsti stavovi, a napose njegovo „sveslavenstvo“, i dalje izazivaju podozrivost. Zato i danas, u okvirima Europske unije kao zajednice kojoj, kao nekoć habsburškoj Carevini, većina europskih država ponovno pripada, ocjenjujemo da su iznovljenog istraživanja itekako vrijedna tumačenja njegove potpore jednakopravnosti i višenarodni suodnosi koje je, lakoćom vlastitih prijateljstava, sklapao sa Česima (František Palacký, František Ladislav Rieger), Slovacima (Ján Kollár) i s mnogima drugima radi jačanja općeg slavenskog utjecaja, zagovora saveznog državnog uređenja, razumijevanja za sjedinjenje kraljevina Dalmacije i Hrvatske te jamčenja da materinski mu hrvatski jezik bude uveden u onodobnu službenu javnu uporabu u Domovini.

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Tihomir Živić (Odjel za kulturologiju)

Suradnici na projektu: Mr. sc. Tadija Crnjak, Doc. dr. sc. Šimo Šokčević

“Cor ad cor loquitur”. Bit filozofiranja prema Johnu Henryu Newmanu

 

Šifra projekta: IZIP-2014-118

Opis: Uslijed rastućeg scijentizma i pragmatizma te zatvaranja ljudskog uma transcendenciji, svjedoci smo razdvajanja filozofije od teologije što dovodi u pitanje i znanstveno traganje za istinom. U sklopu ovog projekta uz pomoć britanskog teologa i filozofa Johna Henrya Newmana (1801.- 1890.) želimo ući u srž tog epistemološkog i filozofsko-teološkog problema te se uhvatiti u koštac s radikalnom racionalističkom i empirističkom misli koja je zahvatila gotovo sve pore suvremenog društva. Projektno istraživanje će pokazati u čemu je bit filozofije i filozofiranja prema Newmanu te u kolikoj mjeri je filozofija važna za teologiju, religiju te društvo i kulturu u cjelini.

Početak projekta: veljača 2015.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Šimo Šokčević

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.