Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij

Studijski program

I. Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski filozofsko-teološki studij (300 ECTS-a)

  1. I. godina
  2. II. godina
  3. III. godina
  4. IV. godina
  5. V. godina

p = sati predavanja tjedno
s = sati seminara tjedno
v = sati vježbi tjedno
k = koeficijent opterećenja prema ECTS-u

 

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija p s v k

I. - zimski semestar

PKN01/1 Doc. dr. sc. Drago Tukara Uvod u misterij Krista i povijest spasenja 2     3
FIL01/1 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević *Logika i spoznajna teorija 3     5
FIL03/1 Prof. dr. sc. Stjepan Radić *Povijest filozofije, I.: stari vijek 2     3
FIL02/1 Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković Uvod u psihologiju 2     2
CP01/1

Doc. dr. sc. Grgo Grbešić /
Dr. sc. Ivan Zubac

Opća crkvena povijest, I.: stari i srednji vijek 3     4
SZ01/1 Prof. dr. sc. Ivica Čatić /
Dr. sc. Ivan Benaković
Hebrejski jezik 2     3
LIT01/1 Mr. sc. Ivan Andrić
Gregorijansko pjevanje, I. 1     1
CP02/1 Doc. dr. sc. Grgo Grebešić
Opća metodologija + proseminar 1 2   4
RPK06/1 Rolanda Takač-Lončarić, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura, I.     2 1
RPK07/1 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić **Osnove latinskog jezika
(upisuju oni koji nisu učili latinski 4 godine u srednjoj školi)
2     2
/ N. N. Izborni kolegij: 1     2
Ukupno: 19 2 2 30

Napomene:
* Kolegij koji je neprenosiv, tj. obavezno uključivši ispit i ECTS bodove iz njega, na kraju akademske godine, za redoviti upis u višu godinu studija potrebno je skupiti najmanje 48 ECTS bodova.
**Oni koji ne moraju slušati ovaj kolegij upisuju jedan dodatni izborni kolegij

 

Grupa izbornih kolegija

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija
RPK04/1 Prof. dr. sc. Silvija Ručević
Razvojna psihologija
CP06/1 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić /
Dr. sc. Eldina Lovaš
Starokršćanska arheologija
LIT08/1 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin Skupni rad u pastoralu i katehezi
LIT09/1 Mr. sc. Ivan Andrić
Sakralne forme u povijesti glazbe

 

Od akademske godine 2019./2020. u ponudi je izvankurikularni predmet Engleski jezik.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II. - ljetni semestar

FIL04/2 Prof. dr. sc. Stjepan Radić *Povijest filozofije, II.: srednji vijek 2     2
FIL05/2 Prof. dr. sc. Stjepan Radić
Kozmologija 2     3
FIL06/2 Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković Psihologija religije 2 1   3
SZ02/2 Prof. dr. sc. Ivica Čatić /
Dr. sc. Ivan Benaković
*Opći uvod u Sveto pismo 3     4
FT01/1 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković Svjetske religije 2     3
CP03/2 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
Povijest Crkve u Hrvata, I.: stari i srednji vijek 3     4
LIT02/2 Mr. sc. Ivo Andrić
Gregorijansko pjevanje, II. 1     2
RPK09/2 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić Latinski jezik
(upisuju svi)
2     2
RPK08/2 Rolanda Takač-Lončarić, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura, II.     2 1
/ N. N. Izborni kolegij: 1     2
/ N. N. Izborni kolegij: 1     2
/ N. N. Seminar:   1   2
Ukupno: 19 2 2 30

Napomena:
* Kolegiji koji su neprenosivi, tj. obavezno uključivši ispite i ECTS bodove iz njih za redoviti upis u višu godinu studija potrebno je skupiti najmanje 48 ECTS bodova.

 

Grupa izbornih kolegija

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija
SZ06/2-IZ Prof. dr. sc. Ivica Čatić Antropološki naglasci u Post 1,1-2,4a
CP07/2-IZ Doc. dr. sc. Grgo Grbešić /
Dr. sc. Eldina Lovaš
Antičke biskupije na tlu današnje Hrvatske
FIL13/2-IZ Prof. dr. sc. Stjepan Radić /
Dr. sc. Suzana Maslać
Uvod u filozofsku misao
MT08/2-IZ Mr. sc. Stjepan Matezović
Kršćanska meditacija: Uvod i osnovna iskustva

 

 

Grupa ponuđenih seminara

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj
Naslov seminara
NZ10-S Prof. dr. sc. Ivica Čatić Tipovi vjere u Ivanovu evanđelju
FIL20-S3 Prof. dr. sc. Stjepan Radić /
Dr. sc. Suzana Maslać

Filozofska promišljanja 'duhovnosti' društvenog razvitka

LIT14-S Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin Svetkovine i blagdani
MT14-S Mr. sc. Stjepan Matezović
Poziv u starom zavjetu
PKN06-S Doc. dr. sc. Drago Tukara Korespondencija sv. Jeronima
SEM-1 N. N.
Svjetonazor i vjera u europskoj umjetnosti

 

Od akademske godine 2019./2020. u ponudi je izvankurikularni predmet Engleski jezik.

 

p = sati predavanja tjedno
s = sati seminara tjedno
v = sati vježbi tjedno
k = koeficijent opterećenja prema ECTS-u

 

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija p s v k

zimski semestar

FIL07/3 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević Povijest filozofije, III.: od humanizma do Hegela 2     3
FIL08/3 Prof. dr. sc. Stjepan Radić /
Dr. sc. Suzana Maslać
*Ontologija 2     3
FIL09/3 Prof. dr. sc. Stjepan Radić Etika 2     3
SZ03/3 Prof. dr. sc. Ivica Čatić Uvod i egzegeza SZ, I.: Petoknjižje i povijesne knjige 3     3
NZ01/3 Izv. prof. dr. sc. s. Silvana Fužinato *Uvod i egzegeza NZ, I.: Sinoptici i Djela apostolska 4     5
CP04/5

Doc. dr. sc. Grgo Grbešić

Opća crkvena povijest, II.: Nova i moderna 3     4
NZ02/3 Izv. prof. dr. sc. s. Silvana Fužinato
**Osnove grčkoga jezika
(upisuju oni koji nisu učili u srednjoj školi)
2     2
RPK10/3 Rolanda Takač-Lončarić, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura, III.     2 1
/ N. N. Izborni kolegij: 1     2
/ N. N. Izborni kolegij: 1     2
/ N. N. Seminar:   1   2
Ukupno: 20 1 2 30

Napomene:
* Kolegij koji je neprenosiv, tj. obavezno uključivši ispit i ECTS bodove iz njega, na kraju akademske godine, za redoviti upis u višu godinu studija potrebno je skupiti najmanje 48 ECTS bodova.
**Oni koji ne moraju slušati ovaj kolegij upisuju jedan dodatni izborni kolegij

 

Grupa izbornih kolegija

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija
CP09/3 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić

Izabrane teme iz nove i moderne opće crkvene povijesti

CP10/4 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić / 
Dr. sc. Ivan Zubac
Utjecaj papinstva na europska i svjetska povijesna zbivanja (od V. do XVI. stoljeća)
JEZ1-3 Izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov
Kreativno jezično izražavanje u nastavi vjeronauka
FIL15/3A Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević Uvod u filozofiju odgoja

 

Grupa ponuđenih seminara

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj
Naslov seminara
CP13-S Doc. dr. sc. Grgo Grbešić / 
Dr. sc. Ivan Zubac
Izabrane teme iz povijesti crkve u Hrvata srednjeg vijeka
FIL17-S Prof. dr. sc. Stjepan Radić /
Dr. sc. Suzana Maslać
Izbor i sistematika antropoloških pitanja
FIL18-SA Prof. dr. sc. Stjepan Radić Izabrana pitanja hrvatske filozofske baštine
FIL19-S Izv. prof. dr. sc Šimo Šokčević Aristotelova etika
MT13-S Mr. sc. Stjepan Matezović
Poziv u Novom zavjetu
PKN05-S Doc. dr. sc. Drago Tukara Govori i pisma Grgura Nazijanskog

 

Od akademske godine 2019./2020. u ponudi je izvankurikularni predmet Engleski jezik.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ljetni semestar

FIL10/4 Prof. dr. sc. Stjepan Radić Povijest filozofije, IV.: suvremena filozofija 2     3
FIL11/4

Prof. dr. sc. Stjepan Radić /
Dr. sc. Suzana Maslać

*Filozofska antropologija 3     4
SZ04/4 Prof. dr. sc. Ivica Čatić Uvod i egzegeza SZ, II.: Proroci i mudrosna literatura 4     4
NZ03/4 Izv. prof. dr. sc. s. Silvana Fužinato Uvod i egzegeza NZ, II.: Ivanovski spisi 3     3
PKN02/4 Doc. dr. sc. Drago Tukara *Patrologija 4     5
CP05/4 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
Povijest Crkve u Hrvata, II.: Nova i moderna 3     4
NZ04/4 Izv. prof. dr. sc. s. Silvana Fužinato
Grčki biblijski jezik
(upisuju svi)
2     2
RPK11/4-Z Rolanda Takač-Lončarić, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura, IV.     2 1
/ N. N. Izborni kolegij: 1     2
/ N. N. Seminar:   1   2
Ukupno: 22 1 2 30

Napomena:
* Kolegiji koji su neprenosivi, tj. obavezno uključivši ispite i ECTS bodove iz njih za redoviti upis u višu godinu studija potrebno je skupiti najmanje 48 ECTS bodova.

 

Grupa izbornih kolegija

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija
FIL21/4 Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković Osnove pružanja psihološke podrške i pomoći
FIL14/3 Prof. dr. sc. Stjepan Radić /
Dr. sc. Suzana Maslać
Znanost, filozofija i vjera - razlikovanje i poveznice
SZ08/4 Prof. dr. sc. Ivica Čatić /
Dr. sc. Ivan Benaković
Biblijska antropologija SZ
CP11/4 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
Povijest kršćanske mistike

 

Grupa ponuđenih seminara

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj
Naslov seminara
NZ09-S Prof. dr. sc. Ivica Čatić /
Dr. sc. Ivan Benaković
Kumranski rukopisi i Novi zavjet
NZ10-S2 Prof. dr. sc. Ivica Čatić Tipovi vjere u Ivanovu evanđelju
NZ11-S Izv. prof. dr. sc. s. Silvana Fužinato Analiza biblijskih tekstova u komunikacijskoj perspektivi
FIL20-S Prof. dr. sc. Stjepan Radić /
Dr. sc. Suzana Maslać
Filozofska promišljanja 'duhovnosti' društvenog razvitka
MT14-S2 Mr. sc. Stjepan Matezović Poziv u starom zavjetu
LIT14-S2 Izv.prof.dr. sc. Zvonko Pažin Svetkovine i blagdani
PKN06-S2 Doc. dr. sc. Drago Tukara Korespondencija sv. Jeronima
CP12-S Doc. dr. sc. Grgo Grbešić / 
Dr. sc. Ivan Zubac
Izabrane teme iz starovjekovne crkvene povijesti

 

Od akademske godine 2019./2020. u ponudi je izvankurikularni predmet Engleski jezik.

p = sati predavanja tjedno
s = sati seminara tjedno
v = sati vježbi tjedno
k = koeficijent opterećenja prema ECTS-u

 

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija p s v k

zimski semestar

SZ05/5

Prof. dr. sc. Ivica Čatić

Biblijska teologija SZ 2     2
NZ05/5 Prof. dr. sc. Ivica Čatić /
Dr. sc. Ivan Benaković
Uvod i egzegeza NZ, III.: Pavlove i ostale poslanice 3     4
FT02/5 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković Teološka epistemologija 2     2
FT03/5 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković Kršćanska objava 4     5
DT01/5 Prof. dr. sc. Ivica Raguž *Kristologija 4     5
MT01/5 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić *Osnovna moralna teologija, I. 3     4
/ N. N. Izborni 1     2
/ N. N. Izborni 1     2
/ N. N. Izborni 1     2
/ N. N. Seminar   1   2
Ukupno: 21 1 0 30

Napomene:
* Kolegij koji je neprenosiv, tj. obavezno uključivši ispit i ECTS bodove iz njega, na kraju akademske godine, za redoviti upis u višu godinu studija potrebno je skupiti najmanje 48 ECTS bodova.

 

Grupa izbornih kolegija

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija
KP05/5 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić Župna administracija
ET03/5 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić Duhovnost kršćanskog istoka
FIL16/5A Prof. dr. sc. Stjepan Radić
Filozofija medija
PKN03/5 Doc. dr. sc. Drago Tukara Povijest dogmi

 

Grupa ponuđenih seminara

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj
Naslov seminara
LIT13-A Mr. sc. Ivan Andrić Izabrane teme iz crkvene glazbe
ET05-S Izv. prof. dr. sc.
Antun Japundžić
Život i vjera Pravoslavnih crkava
FIL17-S2 Prof. dr. sc. Stjepan Radić /
Dr. sc. Suzana Maslać

Izbor i sistematika atropoloških pitanja

MT13-S2 Mr. sc. Stjepan Matezović

Poziv u Novom zavjetu

LIT12-S Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin Prethodne napomene liturgijskih knjiga
FIL18-B Prof. dr. sc. Stjepan Radić Izabrana pitanja hrvatske filozofske baštine
DT12-S Prof. dr. sc. Ivica Raguž Patristička i srednjovjekovna dogmatska teologija
FIL19-S2 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević Aristotelova etika
PKN05-S2 Doc. dr. sc. Drago Tukara Govori i pisma Grgura Nazijanskoga

 

Od akademske godine 2019./2020. u ponudi je izvankurikularni predmet Engleski jezik.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ljetni semestar

FIL12/6 Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević Teodiceja 4     5
FT04/6 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković Crkva Kristova 3     4
DT02/6 Prof. dr. sc. Ivica Raguž *Otajstvo Trojedinoga Boga 4     5
MT02/6 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić *Osnovna moralna teologija II. 3     3
ET01/6 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić Ekumenska teologija 3     4
/ N. N. **Pisani elaborat - iz jednog obvezatnog kolegija po izboru     2 3
/ N. N. Izborni 1     2
/ N. N. Izborni 1     2
/ N. N. Seminar   1   2
Ukupno: 19 1 2 30

Napomena:
* Kolegiji koji su neprenosivi, tj. obavezno uključivši ispite i ECTS bodove iz njih za redoviti upis u višu godinu studija potrebno je skupiti najmanje 48 ECTS bodova.
** Pisani elaborat treba sadržavati 12-15 znanstvenih kartica. Možete birati među dolje navedenim nastavnicima i katedrama, a jedan nastavnik može prihvatiti najviše 4 studenta za izradu elaborata.

 

Grupa izbornih kolegija

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija
RPK05/6 Prof. dr. sc. Silvija Ručević
Pastoralna psihologija
ET04/6 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić Izabrana pitanja iz pravoslavne teologije
LIT10/6 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin Liturgijska inkulturacija
PKN04/10 Doc. dr. sc. Drago Tukara
Mistagoške kateheze Čirila Jeruzalemskoga

 

Grupa ponuđenih seminara

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj
Naslov seminara
NZ09-S2 Prof. dr. sc. Ivica Čatić /
Dr. sc. Ivan Benaković
Kumranski rukopisi i Novi zavjet
KP10-S Doc. dr. sc. Zdenko Ilić /
Dr. sc. Ilija Dogan
Klerički celibat
NZ11-S2 Izv. prof. dr. sc. s. Silvana Fužinato Analiza biblijskih tekstova u komunikacijskoj perspektivi
KP09-S Doc. dr. sc. Zdenko Ilić Sakramenti i blagoslovine: izabrana pitanja
ET06-S Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić Katoličko-pravoslavni ekumenski odnosi
FIL20-S2 Prof. dr. sc. Stjepan Radić /
Dr. sc. Suzana Maslać
Filozofska promišljanja 'duhovnosti' društvenog razvitka
LIT14-S3 Izv.prof.dr. sc. Zvonko Pažin Svetkovine i blagdani
PT04-S Izv. prof. dr. sc. Stanislav Šota
Mladi i vjerski crkveni život
MT15-SA Prof. dr. sc. Suzana Vuletić Moralna dimenzija zdravstvene skrbi
DT14-S2 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić Teologija Josepha Ratzingera

 

Pisani elaborati - popis nastavnika mogućih voditelja

PE1/6F-4 Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković Pisani elaborat iz filozofije (psihologija) - 4
PE1/6NZ1 Prof. dr. sc. Ivica Čatić Pisani elaborat iz Svetog pisma NZ - 1
PE1/6CP2

Doc. dr. sc. Grgo Grbešić /
Dr. sc. Ivan Zubac

Pisani elaborat iz crkvene povijesti - 2
PE1/6CP1 Doc. dr. sc. Grgo Grbešić Pisani elaborat iz crkvene povijesti - 1
PEI/6NZ2 Izv. prof. dr. sc. s. Silvana Fužinato Pisani elaborat iz Svetog pisma NZ - 2
PE1/6F-3 Prof. dr. sc. Stjepan Radić /
Dr. sc. Suzana Maslać
Pisani elaborat iz filozofije - 3
PE1/6F-1 Prof. dr. sc. Stjepan Radić Pisani elaborat iz filozofije - 1
PE1/6F-2

Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević

Pisani elaborat iz filozofije - 2
PE1/6PKN Doc. dr. sc. Drago Tukara Pisani elaborat kršćanske literature i kršćanskog nauka
PE1/6SZ1 Prof. dr. sc. Ivica Čatić /
Dr. sc. Ivan Benaković
Pisani elaborat iz Svetog pisma SZ

 

Od akademske godine 2019./2020. u ponudi je izvankurikularni predmet Engleski jezik.

 

p = sati predavanja tjedno
s = sati seminara tjedno
v = sati vježbi tjedno
k = koeficijent opterećenja prema ECTS-u

 

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija p s v k

zimski semestar

NZ06/7 Prof.  dr. sc. Ivica Čatić
Biblijska teologija NZ 2     3
DT03/7 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić *Teološka antropologija, I. 3     4
KP01/7 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić /
Dr. sc. Ilija Dogan
Uvod, I. i III.
knjige Zakonika
3     4
MT03/7 Prof. dr. sc. Suzana Vuletić Bogoštovlje i krjeposti 2     3
MT04/7 Mr. sc. Stjepan Matezović
Duhovno bogoslovlje 2     2
LIT03/7 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin *Osnove liturgike 3     3
SNC01/7 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić /
Dr. sc. Igor Jakobfi
Socijalni nauk Crkve I. 2     3
LIT04/7 Mr. sc. Ivan Andrić
**Izborni: Svećenička pjevačka služba
(upisuju samo svećenički kandidati)
2     2
/ N. N. Izborni kolegij: 1     2
/ N. N. Izborni kolegij: 1     2
/ N. N. Seminar:   1   2
Ukupno: 21 1 0 30

Napomene:
* Kolegij koji je neprenosiv, tj. obavezno uključivši ispit i ECTS bodove iz njega, na kraju akademske godine, za redoviti upis u višu godinu studija potrebno je skupiti najmanje 48 ECTS bodova.
**Oni koji ne moraju slušati ovaj kolegij upisuju jedan dodatni izborni kolegij

 

Grupa izbornih kolegija

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija
KP06/7 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić Sakramenti (osim ženidbe)
MT09/7 Mr. sc. Stjepan Matezović
Duhovnost Staroga zavjeta
MT10/7 Prof. dr. sc. Suzana Vuletić »Psihopatološk« devijacije nezrele religioznosti
DT07/7 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić Mariologija

 

Grupa ponuđenih seminara

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj
Naslov seminara
LIT13-B Mr. sc. Ivan Andrić Izabrane teme iz crkvene glazbe
KP08-S Doc. dr. sc. Zdenko Ilić Ženidbeno pravo: civilno i kanonsko zakonodavstvo
ET05-S2 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić Život i vjera Pravoslavnih crkava
SNC05-S Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić /
Dr. sc. Igor Jakobfi
Ljudska prava i Socijalni nauk Crkve
DT13-S Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić /
Mr. sc. Drago Marković
Izabrane teme sakramentalne teologije
LIT12-S2 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin Prethodne napomene liturgijskih knjiga
DT12-S2 Prof. dr. sc. Ivica Raguž Patristička i srednjovjekovna dogmatska teologija
MT16-A Prof. dr. sc. Suzana Vuletić Moralno-bioetička analiza slučajeva bolničkih etičkih komiteta

 

Od akademske godine 2019./2020. u ponudi je izvankulikularni predmet Engleski jezik.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ljetni semestar

DT04/8 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić *Teološka antropologija, II. 2     3
MT05/8 Prof. dr. sc. Suzana Vuletić Bioetika 3     3
KP02/8 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić II. knjiga Zakonika 3     3
SNC02/8 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić /
Dr. sc. Igor Jakobfi
Socijalni nauk Crkve II. 2     3
RPK01/8 Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin *Katehetika 4     4
LIT05/8 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin Liturgijsko vrijeme i prostor 2     3
LIT06/8 Mr. sc. Ivan Andrić
Crkvena glazbena kultura 2     2
  N. N. **Pisani elaborat - iz jednog obvezatnog kolegija po izboru     2 3
/ N. N. Izborni kolegij: 1     2
/ N. N. Izborni kolegij: 1     2
/ N. N. Seminar:   1   2
Ukupno: 20 1 2 30

Napomena:
* Kolegiji koji su neprenosivi, tj. obavezno uključivši ispite i ECTS bodove iz njih za redoviti upis u višu godinu studija potrebno je skupiti najmanje 48 ECTS bodova.

** Pisani elaborat treba sadržavati 12-15 znanstvenih kartica. Možete birati među dolje navedenim nastavnicima i katedrama, a jedan nastavnik može prihvatiti najviše 4 studenta za izradu elaborata.

 

Grupa izbornih kolegija

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija
KP07/8 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić /
Dr. sc. Ilija Dogan
Redovništvo
MET1/8 Dr. sc. Teuta Rezo Radno-pravni status vjeroučitelja u školi - kanonski mandat; identitet vjeroučitelja
LIT11/8 Mr. sc. Ivan Andrić
Glazbeno oblikovanje liturgijskih slavlja

U akademskoj godini 2023./2024. neće biti ponuđen sljedeći izborni kolegij:

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija
FT05/8 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković Misiologija

 

Grupa ponuđenih seminara

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj
Naslov seminara
KP10-S2 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić /
Dr. sc. Ilija Dogan
Klerički celibat
KP09-S2 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić Sakramenti i blagoslovine: izabrana pitanja
ET06-S2 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić Katoličko - pravoslavni ekumenski odnosi
LIT14-S4 Izv.prof.dr. sc. Zvonko Pažin Svetkovine i blagdani
PT05-S

Izv. prof. dr. sc. Stanislav Šota

Pastoralni izazovi u diktaturi relativizma
MT15-S2 Prof. dr. sc. Suzana Vuletić Moralne dimenzije zdravstvene skrbi
DT14-S3 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić Teologija Josepha Ratzingera

U akademskoj godini 2023./2024. neće biti ponuđen sljedeći seminar:

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj
Naslov seminara
FT06-S2 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković Izabrana pitanja fundamentalne teologije

 

Pisani elaborati - popis nastavnika mogućih voditelja

PE2/8MT1 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić Pisani elaborat iz moralne teologije - 1
PE2/8KP1 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić Pisani elaborat iz kanonskog prava - 1
PE2/8ET-1 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić Pisani elaborat iz ekumenske teologije
PE2/8DT2 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić /
Mr. sc. Drago Marković
Pisani elaborat iz dogmatske teologije - 2
PE2/8SNC Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić /
Dr. sc. Igor Jakobfi
Pisani elaborat iz socijalnog nauka Crkve
PE2/8RPK Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin Pisani elaborat iz religijske pedagogije i kateheze - 1
PE2/8LT1 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin Pisani elaborat iz liturgike - 1
PE2/8DT1 Prof. dr. sc. Ivica Raguž Pisani elaborat iz dogmatske teologije - 1
PE2/8LT2 Mr. sc. Ivan Andrić
Pisani elaborat iz liturgike (crkvena glazba) - 2
PE2/8PT2 Izv. prof. dr. sc. Stanislav Šota
Pisani elaborat iz pastoralne teologije - 2
PE2/8FT1 Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković Pisani elaborat iz fundamentalne teologije - 1
PE2/8MT2 Prof.. dr. sc. Suzana Vuletić Pisani elaborat iz moralne teologije - 2
PE2/8DT3 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić Pisani elaborat iz dogmatske teologije - 3
PE2/8KP2 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić /
Dr. sc. Ilija Dogan
Pisani elaborat iz kanonskog prava - 2

 

Od akademske godine 2019/2020. u ponudi je izvankulikularni predmet Engleski jezik.

 

p = sati predavanja tjedno
s = sati seminara tjedno
v = sati vježbi tjedno
k = koeficijent opterećenja prema ECTS-u

 

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija p s v k

zimski semestar

DT05/9 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić /
Mr. sc. Drago Marković
Sakrametni općenito 3     3
MT06/9 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić

Spolni i ženidbeni moral

3     4
PT01/9 Izv. prof. dr. sc. Stanislav Šota Temeljna pastoralna teologija 4     4
KP03/9 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić IV. knjiga Zakonika 3     4
ET02/9 Izv. prof. dr. sc. Antun Japundžić Istočno bogoslovlje 2     2
RPK02/9 Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin Pedagoška misao: Povijest i sadašnjost 3     3
RPK03/9 Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin Didaktika i metodika (vježbe) 2     2
PT02/9 Izv. prof. dr. sc. Stanislav Šota *Izborni: Propovjedništvo
(za svećeničke kandidate obvezan)
1   1 2
/ N. N. Izborni 1     2
/ N. N. Diplomski seminar   1   2
Ukupno: 22 1 1 28

Napomene:
*Oni koji ne moraju slušati ovaj kolegij upisuju jedan dodatni izborni kolegij.

 

Grupa izbornih kolegija

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija
MT11/9 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić Svetost života i odgovorno roditeljstvo
NZ07/9 Izv. prof. dr. sc. s. Silvana Fužinato
Biblijska antropologija NZ
DT08/9 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić /
Mr. sc. Drago Marković
Izabrane teme ekleziologije
DT09/9 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić Izabrane teme teološke atropologije

 

Od akademske godine 2019./2020. u ponudi je izvankurikularni predmet Engleski jezik.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ljetni semestar

DT06/10 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić /
Mr. sc. Drago Marković
Sakramenti posebno 3     4
PT03/10 Izv. prof. dr. sc. Stanislav Šota Posebna pastoralna teologija 4     5
LIT07/10 Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin Liturgijska sakramentologija 3     4
RPK03/9 Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin Didaktika i metodika (vježbe) 1   1 2
KP04/10 Doc. dr. sc. Zdenko Ilić /
Dr. sc. Ilija Dogan
V., VI., VII. knjiga Zakonika 3     3
SNC03/10 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić /
Dr. sc. Igor Jakobfi
Teološka socijalna etika 2     3
MT07/10 Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
*Izborni: Penitencija (za svećeničke kandidate obvezan) 2     2
/ N. N. Izborni 1     2
/ N. N. Diplomski seminar:   2   7
(4+3)
Ukupno: 19 2 1 32

Napomena:
* Oni koji ne moraju slušati ovaj kolegij upisuju jedan dodatni izborni kolegij.

 

Grupa izbornih kolegija

Kratica Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija
MET1/8 Izv. prof. dr. sc.
Vesna Bjedov
Metodika nastave vjeronauka
DT10/10 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić /
Mr. sc. Drago Marković
Izabrane teme pneumatologije
MT12/10 Prof. dr. sc. Suzana Vuletić Moralno-bioetička dijagnoza suvremene biomedicine
DT11/10 Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić Izabrane teme eshatologije


 

Ponuđeni izborni kolegiji na razini sveučilišta

Semestar Nositelj i/ili izvoditelj dijela nastave Naziv kolegija Sati nastave Broj ECTS bodova
Ljetni Doc. dr. sc. Zdenko Ilić Crkveni sudovi i sudski postupci 15 3
Ljetni Izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević Filozofija tehnike 15 3
Ljetni Izv. prof. dr. sc. Stanislav Šota
Crkveno djelovanje u društvu relativizma 15 3
Ljetni Izv. prof. dr. sc. Boris Vulić
Filozofsko-teološki aspekti prijateljstva 15 3


 

Od akademske godine 2019./2020. u ponudi je izvankurikularni predmet Engleski jezik.

 

Ostale informacije o integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju možete pročitati u dokumentu Studijski program (2010.).

 

II. Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski filozofsko-teološki studij (do ak. god. 2019./2020.)

Studijski program.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.