Popis dostupnih časopisa

Popis dostupnih časopisa

 • AKSA (Zatvoreno spremište)
 • ANALI ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI HAZU U DUBROVNIKU
 • ANALIZA VODA ZA ZNANSTEVNI I UMJETNIČKI RAD U OSIJEKU
 • ARHEOLOŠKI PREGLED (Zatvoreno spremište)
 • ARHIVSKI VJESNIK
 • BAČKO KLASJE (Zatvoreno spremište)
 • BETANIJA
 • BIBLIJA DANAS
 • BIBLIJSKI POGLEDI
 • BILTEN FRANJEVAČKE TEOLOGIJE
 • BILTEN HRVATSKOG NUMIZMATIČKOG DRUŠTVA (Zatvoreno spremište)
 • BILTEN IZGRADNJE I OBNOVE CRKAVA (Zatvoreno spremište)
 • BILTEN PETRA BARBARIĆA (Zatvoreno spremište)
 • BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE: VIJESTI (Zatvoreno spremište)
 • BOGOSLOVSKA SMOTRA
 • BOSNA FRANCISCANA
 • BOSNA SREBRENA: SLUŽBENO-INFORMATIVNO GLASILO FRANJEVAČKOG ....(Zatvoreno spremište)
 • BOŽIĆNO GLASILO TEOLOGIJE U ĐAKOVU (Zatvoreno spremište)
 • BRAT FRANJO
 • BUBAMARINA TOČKICA (Zatvoreno spremište)
 • BULLETINO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DALMATA (Zatvoreno spremište)
 • CARITAS: INFORMATIVNI BILTEN CARITASA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • CRKVA NA KAMENU 
 • GLAS KONCILA
 • GLAS RAVNICE: GLASILO DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI (Zatvoreno spremište)
 • GLAS SA ŠALATE: LIST MEĐUBISKUPIJSKOG SJEMENIŠTA U Z AGREBU (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE
 • GLASNIK BISK UPIJE BANJALUČKE (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK (CRIKVENE NOVINE ŽELJEZANSKE BISKUPIJE)
 • GLASNIK DRUŠTVA SLAVONSKIH LIJEČNIKA
 • GLASNIK GOSPIČKO - SENJSKE BISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK HRVATSKOG KATOLIČKOG LIJEČNIČKOG DRUŠTVA
 • GLASNIK MIRA: ČASOPIS ŽUPE VIŠNJEVAC (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK OSJEČKOG SVEUČILIŠTA (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK SLAVONSKIH MUZEJA (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK SLUGE BOŽJEGA ALOJZIJA STEPINCA (Zatvoreno spremište)
 • GLASNIK SRCA ISUSOVA I MARIJINA
 • GLASNIK SVETOG ANTE: GLASILO SAMOSTANA I ŽUPE SV. ANTE - KNIN (Z.s.)
 • GLASNIK SVETOG JOSIPA
 • GLASNIK ŽUPE SV. ATNUNA PADOVANSKOG - OTOK (Zatvoreno spremište)
 • GODIŠNJAK GR A DA KORČULE
 • GODIŠNJAK MATICA HRVATSKA SLAVONSKI BROD
 • GODIŠNJAK MATICE HRVATSKE – VINKOVCI
 • GODIŠNJAK ZA KULTURU, SUVREMENA I EKONOMSKA PITANJA
 • GOSPA SINJSKA (Zatvoreno spremište)
 • GRAĐA ZA POVIJEST KNJIŽEVNOSTI HRVATSKE (Zatvoreno spremište) 
 • KAČIĆ
 • KAIROS
 • KAJ
 • KANA
 • KATEHEZA
 • KATEHIST
 • KATOLIČKI LIST (Zatvoreno spremište)
 • KATOLIČKI TJEDNIK
 • KATEHETSKI GLASNIK
 • KNJIŽEVNA SMOTRA
 • KNJIŽNIČARSTVO
 • KOLO
 • KORACI
 • KRIŽ: GLASILO KRIŽARKSE ORGANIZACIJE (Zatvoreno spremište)
 • KRIŽARSK A STRAŽA (Zatvoreno spremište)
 • KVARNERSKI VEZ
 • LAĐA
 • LAŠIČKI ZBORNIK
 • LIST BISKUPIJE SPLITSKO - MAKARSKE (Zatvoreno spremište)
 • LISTIĆ
 • LOVASKI LIST (Zatvoreno spremište)
 • LUCIUS
 • LJETOPIS HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ( Z.s.)
 • LJUDIMA PRIJATELJ
 • MAK
 • MAKOV (I)ZBORNIK (Zatvoreno spremište) 
 • MARIJA
 • MARIJA MEĐU NA MA: INFORMATIVNI LIST ŠKOLSKIH SESTARA FRANJEVKI (Zatvoreno spremište)
 • MARIJIN TRSAT (Zatvoreno spremište)
 • MARULIĆ
 • MATICA: ČASOPIS HRVATSKE MATICE ISELJENIKA (Zatvoreno spremište)
 • MEĐU NAMA: VIJESTI IZ ŽIVOTA I RADA SALEZIJANSKE PROVINCIJE SV. IVANA BO SCA (Zatvoreno spremište)
 • MI: LIST MLADIH
 • MIGRACIJE I MIGRACIJSKE TEME
 • MILOSTI PUNA: GLASILO MAJKE BOŽJE BISTRIČKE (Zatvoreno spremište)
 • MINISTRANT
 • MIR I DOBRO
 • MIR NAŠ (Zatvoreno spremište)
 • MLADI TEOLOG
 • MODRUŠKI ZBORNIK
 • MONUMENTA HISTORICO JURIDICA S LAVORUM MERIDIONALIUM( Z.s.)
 • MONUMENA SPECANTIA HISTORIAM SLAVORUM MERIDIONALIUM (Z.s.)
 • MOTRIŠTA
 • MOVIS (Zatvoreno spremište)
 • NAPRE DAK
 • NARODNA (HRVATSKA) OBRANA
 • NARODNA STARINA (Zatvoreno spremište)
 • NARODNE NOVINE (Zatvoreno spremište) 7
 • NAŠ VJESNIK: GLASI LO D RUŽBE SESTARA MILOSRDNICA ZAGRE ( Z.s.)
 • NAŠA DRUŽBA(Zatvoreno spremište)
 • NAŠA OGNJ I ŠTA
 • NAŠA PRISUTNOST: GLASILO HRVTSKOG BENEDIKTINSKOG UDRUŽENJA(Z.s.)
 • NAŠE TEME
 • NAVJEŠTENJE: LIST SJEMENIŠTA SPLIT (Zatvoreno spremište)
 • NOVA ET VETERA
 • NOVA PRISUTNOST
 • NOVA REVIJA
 • NOVI SVIJET
 • NOVOSTI: CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE(Zatvoreno spremište)
 • NUMIZMATIČKE VIJESTI (Zatvoreno spremište)
 • OBAVIJEST BISKUPSKOG ORDINARIJATA
 • OBAVIJESTI DUBROVAČKE BISKUPIJE(Zatvoreno spremište)
 • OBAVIJESTI HRVATSKE PROVINCIJE SV.ĆIRILA I METODA ( Z.s.)
 • OBAVIJESTI VOJNOG ORDINARIJATA (Zatvoreno spremište)
 • OBITELJ (Zatvoreno spremište)
 • OBNOVLJENI ŽIVOT
 • OBOL: GLASILO HRVATSKOG NUMIZMATIČKOG DRUŠTVA( Z. s.)
 • OKNO ( Zatvoren spremište)
 • OKRUŽNICE: SLUŽBENO GLASILO BISKUPIJE ŠIBENSKE( Z.s.)
 • OPUSCULA ARCHEOLOGICA
 • OSJEČKI ZBORNIK
 • OSTVARENJA: LIST NADBISKUPSKE KLASIČNE GIMNAZIJE ( Z.s.) 
 • OTAC LEOPOLD MANDIĆ (Zatvoreno spremište)
 • OTOK KRK KOLIJEVKA GLAGOLJICE
 • OVDJE SMO: LIST ŽUPE BOŠNJACI (Zatvoreno spremište)
 • PILAR
 • PISMO IZ TAIZEA (Zatvoreno spremište)
 • PISMO SAVEZA (Zatvoreno spremište)
 • POČECI: (Zatvoreno spremište)
 • POGLED
 • POGLEDI: LIST STUDENATA TEOLOGIJE U RIJECI (Zatvoreno spremište)
 • POSLUŠNI DUHU
 • POSVEĆENI ŽIVOT
 • POZIV: LIST ĐAKOVAČKIH BOGOSLOVNA
 • PRAVNI VJESNIK
 • PRI BOLESNIČKOM KREVETU (Zatvoreno spremište)
 • PRIGODNIK HVARSKO - BRAČKO - VIŠKE BISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • PRIJATELJ MALENIH (Zatvoreno spremište)
 • PRILOZI
 • PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU ZAGREB
 • PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI U DALMACIJI(Zatvoreno spremište)
 • PRISUTNOST: GLASILO HRVATSKE ZAJEDNICE BRAČNIH SUSRETA (Z.s.)
 • PROLOGOMENA
 • PUT: GLASILO BOGOSLOVIJE U SPLITU (Zatvoreno spremište)
 • RADOSNA VIJEST
 • RADOST (Zatvoreno spremište) 
 • RADOVI CENTRA HAZ U U VINKOVCIMA
 • RADOVI INSTITUTA HAZU U ZADRU (Zatvoreno spremište)
 • RADOVI STAROSL A VENSKOG INSTITUTA
 • RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE
 • REVIJA: ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST, KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA OSIJEK (Zatvoreno spremište)
 • REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU
 • RHEMA: ČASOPIS ZA PROMICANJE DUHOVNE OBNOVE(Zatvoreno spremište)
 • RIJEČ BOŽJA(Zatvoreno spremište)
 • RIJEČ ŽIVOTA (Zatvoreno spremište)
 • RIJEČKI TEOLOŠKI ČASOPIS
 • SALEZIJANSKI VJENIK (Zatvoreno spremište)
 • SCRINI A SLAVONICA
 • SINODA: BILTEN UZ DRUGU BISKUPIJSKU SINODU ĐAKOVAČKU I SRIJEMSKU (Zatvoreno spremište)
 • SIVERIĆ (Zatvoreno spremište)
 • SLIVNO (Zatvoreno spremište)
 • SLOVO
 • SLUŽBA BOŽJA
 • SLUŽBA RIJEČI
 • SLUŽBENI VJESNIK NADBISKUPIJE ZAGREBAČKE (Zatvoreno spremište)
 • SLUŽBENI VJESNIK POREČKO - PULSKE BISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • SLUŽBENI VJESNIK POŽEŠKE BISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • SLUŽBENI VJESNIK RIJEČKE NADBISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • SOCIJALNA EKOLOGIJA
 • SPECTRUM 
 • STADLER: GLASILO CENTRA ZA PRIKUPLJANJE GRAĐE O NADBISKUPU STADLERU (Zatvoreno spremište)
 • STARI PISCI HRVATSKI (Zatvoreno spremište)
 • STARINE ( Zatvoreno spremište)
 • STATISTIČKI LJETOPSI
 • STAROHRVATSKA PROSVJETA (Zatvoreno spremište)
 • STEĆAK (Zatvoreno spremište)
 • STUDIA ETHNOLOGICA CROATICA (Zatvoreno spremište)
 • SUSRETI: MALI LITERALNI MAGAZIN (Zatvoreno spremište)
 • SVESCI
 • SVETA BAŠTINA (Zatvoreno spremište)
 • SVETA CECILIJA
 • SVEUČILIŠNI GODIŠNJAK/ OSIJEK
 • SVJEDOČENJE
 • SVJEDOK: JAVNO VJERNIČKO DRUŠTOV SVJETOVNIH VJEROUČITELJA SPLITSKO - MAKARSKE NADBISKUPIJE (Zatvoreno spremište)
 • SVJETLO RIJEČI
 • SYNTHESIS PHILOSOPHICA
 • TAU: LIST FRANJEVAČKE MLADEŽI (Zatvoreno spremište)
 • TAVELIĆ
 • TEBI MAJKO: GLASILO SVETIŠTE BL. MARIJE PROPETOG ISUSA PETKOVIĆ (Zatvoreno spremište)
 • TE O LO ŠKI POGLEDI
 • TEOFIL
 • TKALČIĆ
 • U SLUŽBI MALOG ISUSA 11
 • USKRSNUĆE: STRANICE SUSRETA SA ZAJEDNICOM CENACOLO(Zatvoreno spremište)
 • U ZNAKU KRIŽA
 • UČITELJ
 • VALPOVAČKI GODIŠNJAK
 • V ERBUM DEI (Zatvoreno spremište)
 • VERITAS
 • VIENAC / VIJENAC (Zatvoreno spremište)
 • VIJESTI HRVATSKE KONFERENCIJE VIŠIH REDOVNIČKIH POGLAVARA
 • VIJESTI MUZEALACA I KONZERVATORA HRVATSKE (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBU
 • VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE
 • VJESNIK BISKUPA LANGA (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK ĐAKOVAČKO-SRIJEMSKE BISKUPIJE
 • VJESNIK FRANJEVAČKE PROVINCIJE PRESVETOG OTKUPITELJA ( Z.s.)
 • VJESNIK HRVATSKE DOMINIKANSKE PROVINCIJE (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK HRVATSKE KAPUCINSKE PROVINCIJE SV. LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK KRIŽEVAČKE EPARHIJE (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK MUZEJA POŽEŠKE KOTLINE
 • VJESNIK SV. NIKOLE TAVELIĆA (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK ZA ARHEOLOGIJU I HISTORIJU DALMATINSKU (Zatvoreno spremište)
 • VJESNIK ZADARSKE NADBISKUPIJE (Zatvoreno spremište)

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.