Studijski program

Sveučilišni specijalistički studij Propedeutika psihoterapije i teoterapije 

Opis:

Suvremen način života, poteškoće s iseljavanjem, posljedice epidemije, otežano životno funkcioniranje, te osobni i društveni problemi, pred mnoge ljude danas stavljaju dodatne izazove, u čemu im pomoć stručnjaka može olakšati i pomoći.

Nakon što je Hrvatski sabor izglasao novi Zakon o djelatnosti psihoterapije (NN 18/22 na snazi od 17.02.2022.g.) postavljeno je jasnije tko može obavljati djelatnost psihoterapije, odnosno savjetodavni terapeuti i psihoterapeuti. U skladu s time, a svjesni potrebe položene propedeutike psihoterapije, želimo omogućiti svim osobama koje to žele i imaju preduvjete za isto, da pohađaju program iz propedeutike psihoterapije, pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, i stvoriti im mogućnosti da se, ukoliko žele, daljnje usavršavaju pri pojedinim psihoterapijskim školama. Osim toga stručnjaci iz prakse nam govore kako je tema religije i duhovnosti, te pogleda na čovjeka iz transcendentalne perspektive, jedna od važnih tema u procesu savjetovanja i psihoterapije što se posljedično odražava i u drugomu dijelu naziva studija pod imenom teoterapija.

Studijski kurikulum, sukladno programu i Pravilniku o studiju propedeutike iz psihoterapije, koji je izradio Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) donosi osnovno obrazovanje iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja obuhvaća skup znanja, vještina i praktičnog rada, potrebnih za obavljanje djelatnosti psihoterapije, u slučajevima kada polaznik psihoterapijske edukacije ne zadovoljava uvjetima potrebnog diplomskog obrazovanja. Na temelju prijedloga povjerenstva za pokretanje ovog studijskog programa, programu također uključuje obvezne teološke kolegije čiji doprinos programu bi bio u proučavanju antropologije iz religiozne i teološke perspektive odnosno važne uloge odnosa čovjeka prema Bogu u brizi oko duševnoga zdravlja. Program bi se odvijao kroz tri semestra i obuhvaćao bi: trinaest (13) obveznih kolegija s područja teologije, psihologije, psihopatologije i psihoterapije (540 sati nastave) i 180 sati stručne prakse.

Polaznici bi trebali i od tri (3) ponuđena izborna kolegija odabrati 2 (s predviđenom satnicom za svaki pojedini kolegij od trideset (35) sati nastave i deset (10) sati seminara te izraditi završni rad.

Cilj programa je omogućiti polaznicima potrebnu edukaciju iz propedeutike psihoterapije i proširiti znanje o važnosti odnosa čovjeka prema Bogu kako bi stekli dio potrebnih uvjeta za dobivanje titule „savjetodavni terapeut”, dio potrebnih uvjeta za dobivanje Europskog certifikata iz psihoterapije (European Certificate of Psychotherapy-ECP) kojega izdaje Europsko udruženje za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy - EAP), ali i znanja iz suvremenog razumijevanja čovjeka u kontekstu u kojem živi, s naglaskom na duhovna i religiozna kretanja.

Prednosti:

 • Jedini u Republici Hrvatskoj na razini poslijediplomskoga studija
 • Prvi takav program sa sjedištem izvan Zagreba, prvi na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
 • Dostupnost i financijska pristupačnost specijalističkog studija za polaznike s područja Slavonije;
 • Senzibiliziranje zajednice za potrebe preventivnog ulaganja u mentalno zdravlje osoba povezano s duhovnošću;
 • Odgovor na potrebu interdisciplinarnog pristupa u odgovaranju na potrebe pojedinaca u društvu;
 • Ostvarivanje preduvjeta za otvaranje mogućnosti samozapošljavanja (savjetodavni terapeut) uz dodatno završenu specijalizaciju iz pojedinog psihoterapijskog pravca;
 • Otvaranje novim potrebama i pristupima u suočavanju s psihičkim problemima;
 • Usavršavanje znanja i vještina osoba koje rade s ljudima kao i pastoralnih djelatnika te stjecanje kompetencija za vlastito osnaživanje i pomoć osobama s psihičkim poteškoćama i potrebama;
 • Preventivno ulaganje u mentalno zdravlje.
 • Upoznavanje osnovnih postavki teoterapije, psihičkog i duhovnog razvoja, bioloških teorija razvoja osobe, obilježja ličnosti, temeljnih psiholoških karakteristika osoba s različitim oštećenjima te duhovnih dinamika kao važnih čimbenika u cjelokupnom ljudskom razvoju
 • Osvijestiti važnost etičkog djelovanja na području pružanja psihološke pomoći ljudima.
 • Praksa u zdravstvenim i psihosocijalnim ustanovama, stjecanje znanja i vještina u području različitih preventivnih i kurativnih pristupa na području mentalnog zdravlja pojedinca i zajednice.
 • Kroz individualni i grupni supervizijski rad polaznici, dijeleći iskustva i znanja, uče načine pružanja psihološke i duhovne pomoći.
 • Individualne konzultacije s mentorom za izradu specijalističkoga rada
 • Znanja, spoznaje, stavovi i vještine stječu se u područjima kršćanske antropologije, psihologije i duhovnosti primjenjivih u različitim individualnim te društvenim i institucionalnim situacijama kao što su odgojno-obrazovne ustanove, župe i pastoralne zajednice, bračna i obiteljska savjetovališta, savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja i dr.
 • Uključivanje vanjskih dionika - Specifične kompetencije odnose se na razumijevanje psihičkih procesa pri poteškoćama u životu i radu, razlikovanje psihičkih od duhovnih bolesti, povezivanje civilnih i crkvenih stručnjaka u pružanju pomoći, suradnju s institucijama koje su okrenute prema brizi o duševnom zdravlju.

Trajanje: 3 semestra

Opterećenje: 90 ECTS

Akademski naziv: specijalist propedeutike psihoterapije i teoterapije

Kvalifikacija koja se stječe: spec. prop. psycht. et theot.

Razina studijskoga programa: poslijediplomska razina (HKO 7.2)

Broj slobodnih mjesta: 40

Školarina: 3.400,00 €

Voditelj programa: izv. prof. dr. sc. Josip Bošnjaković

Kontakt informacije: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

p = predavanja (radionički tip rada)
s = seminara
v = vježbe
k = koeficijent opterećenja prema ECTS-u

1. SEMESTAR

R. br. PREDMET PREDAVAČI p s v k
1. Relacijsko razumijevanje čovjeka u Biblijskoj perspektivi

izv. prof. dr. sc. Silvana Fužinato
dr. sc. Ivan Benaković

35  10   5
2. Opća psihologija

izv. prof. dr. sc. Josip Bošnjaković
doc. dr. sc. Marija Milić
dr. sc. Maja Brekalo, univ. mag. psych.

20 10   4
3. Teorije ličnosti

prof. dr. sc. Boris Mlačić

25 20   4
4. Biološka osnova psihičkih procesa

prof. dr. sc. Marija Heffer, dr. med.
prof. dr. sc. Dunja Degmečić, dr. med.

20 10   4

5.

Razvojna psihologija

izv. prof. dr. sc. Josip Bošnjaković
doc. dr. sc. Marija Milić
dr. sc. Sanda Smoljo - Dobrovoljski

35 10   4
6. Etika

prof. dr. sc. Stjepan Radić
Monika Ećimović, univ. mag. educ. psych.

25 5   4
7. Izborni predmet I.    35 10   5
UKUPNO 270 30

 

2. SEMESTAR

R. br. PREDMET PREDAVAČI p s v k
1. Teološko-pastoralna antropologija   

izv. prof. dr. sc. Boris Vulić
prof. dr. sc. Pero Aračić

35  10   5
2. Psihijatrija

prof. dr. sc. Dunja Degmečić, dr. med.
Božidar Popović, dr. med.
mr. sc. Jugoslav Gojković, dr. med
Marko Tomičević, spec. psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

60 30   8
3. Rehabilitacija

izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić-Mihić

25 20   4
4. Psihoterapijske teorije i škole

izv. prof. dr. sc. Josip Bošnjaković

20 10   4

5.

Specifičnosti znanstveno-istraživačkog rada u psihoterapiji

doc. dr. sc. Grgo Grbešić
prof. dr. sc. Silvija Ručević

20 10   4
6. Izborni predmet II.    30 10  5 5
UKUPNO 285 30

 

3. SEMESTAR

R. br. PREDMET PREDAVAČI p s v k
1. Suočavanje s boli i patnjom u svjetlu kršćanske antropologije i duhovnosti   

prof. dr. sc. Vladimir Dugalić
prof. dr. sc. Suzana Vuletić
Helena Johum, mag. med. techn.

30  10 5 5
2. Socio-kulturološki kontekst psihoterapije

izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin
dr. sc. Zoran Vargović
doc. dr. sc. Drago Jerebic

20 10   4
3.

Praksa zdravstvenih i psihosocijalnih institucija:

- minimalno 60 sati u psihijatrijskim ustanovama
- minimalno 100 sati u ostalim ustanovama (20 sati predškolske ustanove, 20 sati školske ustanove, 30 sati ustanove socijalne skrbi, 30 sati organizacije za izvanbolničku skrb o mentalnom zdravlju)

160 5+5
4.

Supervizija prakse - tutorske skupine – 20 sati

20 1

5.

Izrada i obrana završnoga rada   10
UKUPNO 255 30

 

PONUĐENI IZBORNI PREDMETI (student bira ukupno 2)

R. br. PREDMET PREDAVAČI p s v k
1. Poimanje čovjeka u religijskom dijalogu   

izv. prof. dr. sc. Davor Vuković

35 10   5
2. „Psihopatološke“ devijacije religioznosti i ekleziogene neuroze

prof. dr. sc. Suzana Vuletić

35 10   5
3. Granične situacije u duhovnosti i psihologiji

izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin,
doc. dr. sc. Josip Blažević,
mr. sc. Stjepan Matezović

35 10   5

 

Elaborat

 

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.