Vizija

Vizija

 

  • U viziji nastave kroz naredno razdoblje planira se uvođenje stalnih inovacija novih znanstvenih spoznaja u osuvremenjivanje postojećih kroz razvoj novih studijskih programa, promoviranje koncepta cjeloživotnog obrazovanja te permanentnu edukaciju kroz različite oblike formalnog i neformalnog učenja, poticanje kreativnosti te produbljivanje i održavanje suradnje sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.
  • Namjera nam je razviti djelotvorne strategije i ishode učenja za razvoj i unaprjeđenje studijskih programa, uključujući prostor za veću interdisciplinarnost i pokrivenost programa suvremenim teološkim i filozofskim raspravama, usklađeni s međunarodno priznatim standardima u nastavi i znanstvenim istraživanjima.
  • Katolički bogoslovni fakultet kao Strateški cilj ima cjeloživotnu formaciju svojih polaznika, nudeći im različite oblike stručnih i znanstvenih specijalizacija kao i mnogovrsne oblike usavršavanja putem stručnih teološko-pastoralnih seminara i organizacije poslijediplomskih specijalističkih studija i doktorskih programa. Kako bi permanentna edukacija bila ostvarivana na što kvalitetnijoj razini stručnih eminentnih predavača za određena znanstvena područja, namjera nam je pokrenuti zajedničke i/li združene programe postdiplomskih doktorskih studija, u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetima, Crkvenim učilištima i  ostalim visokoobrazovnim institucijama humanističkog usmjerenja.
  • Dugoročni ciljevi nastavne vizije pratit će se kroz trajnu verifikaciju postignutih rezultata te kontinuirano nastojanje oko poboljšanja kvalitete nastave i znanstveno-istraživačkog rada. Oni bi se trebali provoditi otvorenošću javnosti, tj. transparentnošću sustava studija i jačanjem svijesti o važnosti kvalitete studija, te promicanjem interne kvalitete koja podrazumijeva praćenje i refleksiju o postignutim rezultatima sa svrhom trajnog poboljšanja. Ono se odnosi na potrebu jasnijeg sustava praćenja i kontinuiranog vrednovanja zacrtanih i realiziranih kompetencija kurikuluma programa, podrobnije zacrtanih dosega očekivanog znanja, vještina, samostalnosti i odgovornosti koju pokušavamo osigurati svojim polaznicima.
  • U našem Strateškom dokumentu razvoja, postavlja se za institucionalnu obvezu stalni rast u kvaliteti studiranja, u opće ljudskoj i kršćanskoj formaciji studenata, u što boljem funkcioniranju svih tijela i službi unutar fakulteta i njihova povezivanja na nacionalnoj razini, boljom koordinacijom religioznih obrazovnih institucija s najvišim tijelom nacionalne razine u zajedničkoj intenciji poboljšavanja kvalifikacijskog okvira, standarda zanimanja i kreiranju bolje politike zapošljavanja. (Ostvarenjem višesmjerne prohodnosti omogućilo bi se optimalno korištenje svih resursa u stjecanju potrebnih kompetencija za potrebe tržišta rada, pojedinca i društva općenito.)
  • Namjera nam je stvoriti povoljnije uvjete za studentsku razmjenu s europskim i ostalim sveučilištima u okviru programa Erasmus+, interinstitucionalnih sporazuma i bilateralnih ugovora  o razmjeni studenata i (ne)nastavnog osoblja sa jasno određenim parametrima prohodne ekvivalencije ECTS bodova i komparacije srodnih studijskih programa uklapanjem u Hrvatski kvalifikacijski okvir i Europski kvalifikacijski okvir.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.