Mentorstvo

Mentorstvo

Ciljevi i ishodi mentorstva

Cilj mentorskog sustava podrške studentima je osigurati studentima informacije i savjetovanja u pitanjima vezanim uz studij i studiranje, ostvarivanje studentskih prava, te kako bi se poboljšalo iskustvo studiranja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Ustrojem mentorskog sustava podrške predviđeni su i njegovi ishodi: postupno i neusiljeno, bolje i neposrednije upoznavanje studenta; redovito studiranje i polaganje ispita; upućivanje u način studiranja; uvođenje u znanstveni rad; odgoj u odgovornosti prema sebi, sposobnostima, materijalnim ulaganjima; povezanost s fakultetom i aktivno sudjelovanje u njegovu životu; upućivanje na povezanost sa župom, župnikom; razgovori o različitim temama i dostupnost za osobni razgovor i pitanja; uočavati studentsku aktivnost s obzirom na sudjelovanja u liturgijskim i duhovnim ponudama fakulteta.

 

Razvoj mentorstva

Prvi model mentorskog sustava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu uspostavljen je u akademskoj godini 2009./2010. Mentorski sustav podrške studentima ustrojava se zahtjevom 5. ESG standarda (European StandardsandGuidelines for QualityAssuranceinHigherEducation) Obrazovni resursi i pomoć studentima, a koji su sastavni dio kriterija procjene u postupcima vanjskog vrednovanja i postupku reakreditacije visokoškolskih ustanova. U svojim počecima sustav je bio zamišljen na način da se studentima prve godine dodijeli mentor, a studenti viših godina studija svake godine biraju između četiri nova mentora imenovanih na razini godišta. Već akademske godine 2011./2012. mijenja se model ustroja mentorskih susreta na način da su imenovane dvije skupine mentora: za niže (I. i II.) i više (III., IV., i V.) godine studija. Ovim modelom studentima prve godine dodjeljuje se mentor, a novoga mentora izabiru sami u III. godini studija. Od akademske godine 2012./2013. studentima I. godine studija izbor mentora se odgađa za studeni kako bi imali priliku upoznati nastavnike te mogli sami izabrati svog mentora kroz prve dvije godine studija.

Prvotno su mentorski susreti bili zamišljeni kao oblik neformalnog susreta nastavnika i studenata u manjim skupinama (10-14 studenata po skupini) koji nisu bili strogo tematski definirani. Nastavnicima su bili ponuđeni okvirni prijedlozi tema, no oblik susreta dogovarali su studenti i mentori. Kroz nekoliko godina praćenja sustava podrške studentima, na temelju zapisnikâ s održanih susreta uočena je potreba za novim modelom i reorganizacijom zbog sljedećih problema:

– ne postoji oblik zahvale/pohvale izvrsnim mentorima

– ne postoji model sankcije za studente koji ne dolaze, kao ni za profesore koji ne održavaju susrete

– studenti ne žele sat razredne zajednice, već nekakav oblik tematskog druženja

– nedostatno uokviren program mentorstva (nedostaju konkretne informacije)

 

Novi model mentorstva

Novi model ustroja Mentorstva usvojen je na 3. sjednici Fakultetskoga vijeća 1. prosinca 2014. godine. S obzirom na prethodno definirane ciljeve i ishode mentorskog sustava novim oblikom mentorstva definirane su teme susreta, a mentorske skupine formiraju se na razini godišta studija. Tijekom akademske godine u studenom i svibnju predviđeni su zajednički susreti svih mentora, studenata i Uprave fakulteta u sklopu hodočašća, te u travnju u sklopu studijskih putovanja. Izrađen je i vodič mentorskih susreta za studente i nastavnike kojim se željelo nastavnicima i studentima olakšati rad u skupinama, u smislu pružanja osnovnih smjernica, uputa, pravila i informacija o važnim temama organizacije studija i studiranja koje će se prema novomu ustroju mentorskih susreta predstavljati u listopadu, siječnju i ožujku.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.