Događanja

Predavanja drugog dana Teološko-pastoralnog seminara u Đakovu

Autor:  Friday, 18 September 2020 |

Drugi dan Teološko-pastoralnog seminara za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije započeo je 16. rujna predavanjem doc. dr. sc. Stanislava Šote na temu “Perspektive pastorala mladih u svjetlu pobudnice Christus vivit”.

U sažetku izlaganja doc. dr. Šote istaknuto je kako Papa u svojoj pobudnici govori o današnjem svijetu mladih s posebnim naglaskom na religioznost mladih, okolnostima u kojima odrastaju, opasnostima s kojima se susreću te potrebu pastoralnog djelovanja u novonastalim okolnostima. Oblici, metode i načini dosadašnjeg pastorala mladih, zbog društvenih i kulturnih promjena, zahtijevaju napuštanje uvriježenih pastoralnih struktura, jer ne uspijevaju dati odgovor današnjim mladima na njihova traženja, potrebe, probleme te ih dovesti do osobnog iskustva s Kristom raspetim i uskrsnulim. Kriza pastorala mladih najlakše se prepoznaje u njihovom slabom prakticiranju vjere i napuštanju Crkve. Prema papi Franji, najučinkovitiji je sinodalni pastoral prožet dimenzijama suodgovornosti, zajedničkog hoda napose traženja mladih s mladima, rasta i sazrijevanja, praćenja i razlučivanja. Župe, škole i fakulteti su prioritetno prikladna okruženja za pastoralni rad s mladima. Prvi korak za uspješan sinodalni pastoral papa vidi u evangelizacijsko-pastoralnom obraćenju pastoralnih djelatnika. Paradigma pastoralnog djelovanja su događaji putovanja dvojice učenika u Emaus (usp. Lk 24, 13-35) te susret uskrsnulog Krista i Marije Magdalene (usp. Iv 20, 1-18). Pobudnica ne donosi konkretne planove i programe, nego temeljne smjernice i naglaske.

Izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin izlagao je na temu „Via pulchritudinis – neizostavni kontekst nove evangelizacije i kateheze mladih“. U sažetku izlaganja prof. dr. Pažin ističe kako je Papinsko vijeće za kulturu na Plenarnoj skupštini 2006. godine, kao jedan od mogućih odgovora Crkve na izazove našega vremena, ponudilo „put ljepote“ kao neizostavni dio evangelizacijskoga i katehetskog djelovanja. Kako se taj put ne može svesti samo na neki filozofski pristup, budući da je daleko više riječ o traženju mogućnosti dijaloga Crkve sa suvremenim kulturama, on u sebi nudi tri smjera dijaloga o ljepoti kao o mogućim dodirnim i polazišnim točkama za novu evangelizaciju suvremenih tražitelja smisla: ljepota stvaranja, ljepota umjetnosti i ljepota Krista kao prototipa kršćanske svetosti. Put ljepote najprije je namijenjen onima koji su u stalnom traženju odgovora na temeljna životna pitanja, te se u predavanju promišljalo o mladima i njihovu odnosu prema ljepoti, točnije o mladima kao naslovnicima djelovanja Crkve i njezinih evangelizacijskih nastojanja. Predavač podsjeća kako papa Franjo u pobudnici Christus vivit naglašava da pastoral mladih uključuje dvije glavne linije djelovanja: »Jedna je traženje, poziv, zov koji će privući nove mlade ljude prema iskustvu Gospodina. Druga je rast, razvijanje procesa sazrijevanja onih koji su već imali to iskustvo kako bi u njemu sazrijevali« (br. 209.).

O „Sinodalnom pastoralnu mladih – iskustvu u Vrhbosanskoj nadbiskupiji“ izlagao je izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić, koji je naglasio kako Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. od osnutka 2007. godine razvija upravo sinodalni pastoral mladih, a njegov je dugoročni cilj biti žarište različitih inicijativa u pastoralu mladih, osluškujući mlade, pružajući im prostor rasta u vjeri i razvoju vlastitih sposobnosti, upoznavanju drugih i drugačijih i preuzimajući aktivnu ulogu u pastoralu. Uz suradnike, Mariju Puljić, koordinatoricu projekata te Antonija Topalovića, asistenta, prikazan je rad Centra u kojemu se godišnje za mlade realizira 40-tak projekata u kojima sudjeluje oko 1.000 mladih iz cijele Vrhbosanske nadbiskupije, i šire. Bogatstvom projekata i njihovim specifičnim ciljevima, Crkva izražava svoju otvorenost i povjerenje u mlade na njihovom putu odrastanja i ohrabruje ih aktivno se uključiti u život Crkve i društva doprinoseći boljitku i napretku. NCM »Ivan Pavao II.« mjesto je koje mladima pomaže u njihovom rastu i razvoju na način da preuzimanjem zadataka i sudjelovanjem u njima preuzimaju odgovornost, susreću se s drugima, umrežavaju i kristaliziraju svoju poziciju i viziju u Crkvi i društvu. Mladi zajedničkim projektima stječu iskustvo da sa svojim snovima, strahovima, brigama, željama i vizijama nisu sami. Ova vrijedna zajednička iskustva daju im snagu i priliku da pokažu javnosti da je mladež miroljubiva i društveno odgovorna jer zajedničkim snagama mladi ljudi nadilaze predrasude o različitim vjerskim i nacionalnim pripadnostima, razvijaju prijateljstva, podupiru izmirenje i mir u zemlji, za zemlju i zajednicu u kojoj se razlike rijetko shvaćaju kao kvalitete i šanse.

Drugi dan Teološko-pastoralnog seminara završio je okruglim stolom na temu „Neposredna priprava za sakrament potvrde u sklopu pastorala mladih“. O iskustvima, poteškoćama i očekivanja govorili su prof. dr. Ivica Pažin, profesor KBF-a, vlč. Andrija Djaković, župnik Župe Bezgrešnog Srca Marijina u Slavonskom Brodu, vlč. Ante Lučić, župni vikar Župe sv. Petra i Pavla, apostola u Osijeku, prof. dr. Šimo Maršić iz Vrhbosanske nadbiskupije te predstavnica roditelja potvrđenika Josipa Hrehorović, dipl. teolog. 

Nadbiskupijski tiskovni ured

Image Gallery

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586

 

The website KBF in Đakovo uses cookies to ensure a better user experience and functionality of the site. By continuing to browse the website, you agree to the terms of use.