Događanja

Nastupno predavanje dr. sc. Hrvoja Kalema

Autor:  Wednesday, 14 October 2020 |

U ponedjeljak 12. listopada u dvorani Josipa Jurja Strossmayera na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu održano nastupno predavanje dr. sc. Hrvoja Kalema u postupku njegova izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predavanje je bilo na temu Tri temeljna modela objave po Maxu Seckleru. U povjerenstvu su bili doc. dr. sc. Davor Vuković, doc. dr. sc. Boris Vulić te doc. dr. sc. Antun Japundžić. Dr. sc. Kalem je započeo predavanje definiranjem objave kao događaja Božjeg samopriopćenja čovjeku, čiji je vrhunac i punina u Isusu Kristu. Modeli objave su pak određene interpretacije, ali nijedan ne iscrpljuje cijelo otajstvo. Postoji mnogo modela tumačenja objave, ali se dr. Kalem bazirao na modelima Maxa Secklera koji navodi tri temeljna, a to su: epifanijski u kojem se Bog očituje kao prisutnost, a objava sama se shvaća kao povijesno očitovanje spasenja. Ona je prisutna kroz cijeli Stari zavjet u obliku Božje riječi, napose u Zakonu, dok se u Novom zavjetu konkretizira u osobi i nauku Isusa Krista. Drugi model je teorijsko-instruktivni koji je karakterističan za patrističko razdoblje i skolastiku. Karakterizira ga snažna intelektualizacija objave pri čemu ona postaje samo sredstvo Božjeg priopćavanja religijskih istina. U ovakvom pristupu je velika opasnost odvajanja povijesti i objave jer nema povijesno-spasenjski karakter. Treći model koji je postao dominantan nakon Drugog vatikanskog sabora jest autokomunikativni model koji objavu shvaća kao Božje samopriopćenje, samodarivanje čovjeku motivirano Božjom ljubavlju spram čovjeka. Bog se u svome Sinu daje apsolutno i bez zadrške te vodi punini života, tj. spasenju. Dr. Kalem je dao i analizu pojmova Bog, čovjek, spasenje i vjera kroz svaki od navedenih modela i pokazao kako su oni međusobno komplementarni. Nakon predavanja uslijedio je dijalog s prisutnim nastavnicima i studentima. Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo nastupno predavanje dr. Hrvoja Kalema.  

Image Gallery

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586

 

The website KBF in Đakovo uses cookies to ensure a better user experience and functionality of the site. By continuing to browse the website, you agree to the terms of use.