Događanja

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA STUDENTE LAIKE

Autor:  Thursday, 25 March 2021 |

24. ožujka 2021. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu u studentskoj kapelici Marije Majke Crkve je održana korizmena duhovna obnova za studente laike na temu „Kršćanstvo i krizne situacije. Kako se postaviti?“ koju je predvodio izv. prof. dr. sc. Davor Vuković.

Svoje razmatranje je temeljio na aktualnoj korona krizi koja traje više od godinu dana i još uvijek ne popušta pred invazijom novih sojeva. To je teška situacija u kojoj ljudi ostaju bez posla i na rubu su ekonomskog, psihičkog i duhovnog sloma. Na tu krizu se nude razni horizontalni odgovori u vidu epidemiologa, farmakologa i infektologa, a zanemaruje se vertikalna, duhovna, kršćanska dimenzija. Upravo je tu poziv kršćanima da ponude vjernički odgovor na ovu krizu.

Profesor Vuković je korona krizu predstavio u pet etapa. Prvenstveno je ona prilika za obraćenjem, da se obnovi kršćanska vjera i da se čovjek ponovno okrene Bogu. Drugi korak je borba protiv straha od virusa. Naglasio je kako je jedini strah kojeg vjernik treba imati strah Božji i strah od grijeha. Čovjek u kriznim situacijama treba biti ispunjen snagom vjere i Božjom ljubavlju i takav onda tješiti, hrabriti i oslobađati druge od pretjerane brige. Tu se pozvao na Johna C. Lennoxa i njegovo djelo Gdje je Bog u doba korona virusa u kojoj se poziva na C.S. Lewisa i da se treba ponašati razumno i ne pretjerivati u toj situaciji. Nadalje, duhovna dimenzija borbe protiv pandemije je i ljubav prema bližnjemu. Krist je ostavio zapovijedi ljubavi i primjere koje je potrebno nasljedovati. Snažno svjedočanstvo ljubavi i solidarnosti u ovom vremenu su liječnici i medicinske sestre kao i svećenici koji su dijelili sakramente. Kršćanski odgovor na ovu krizu ne smije biti socijalna distanca jer su ljudi jedni drugima potrebni već se kroz fizički razmak treba spriječiti širenje zaraze, u razboritoj mjeri. Ova kriza je podsjetila čovjeka kako je lomljiv i prolazan i da ne treba tražiti pomoć samo u medicini i tehnologiji nego i kod Boga, međutim taj dio je zaboravljen i došlo je do rastaka kršćanstva. Zaboravlja se kako najveće dobro nije zdravlje već sami Bog i vječno spasenje. I upravo je to zadnji korak, misao na vječnost i nada u vječni život. Nagovor je završen citatom Tina Ujevića iz Svakidašnjih jadikovki koji upravo govori o potrebi jake i moćne, Božje riječi u životu. 

Nakon razmatranja je uslijedila prilika za svetu ispovijed, a nakon nje križni put i sveta misa koju je predvodio vlč. Vuković u koncelebraciji s duhovnikom studentskog doma vlč. Antunom Japundžićem. U svojoj homiliji se dotaknuo razmatranja i rekao kako su krize uvijek dio života, ali da treba ostati ukorijenjen u Bogu jer tek utemeljeni u Kristu vjernici mogu donijeti plod, nadu i smisao. Za to im je potrebna redovita molitva, sakramenti i djelotvorna Božja Riječ.

Tekst / Fotografija: Matea Miličić / Marija Hardi

 

 

Image Gallery

Contact us

Catholic Faculty of Theology in Đakovo

IBAN account:
Faculty: HR4523900011100474440
Dorm: HR3123900011500027586

 

The website KBF in Đakovo uses cookies to ensure a better user experience and functionality of the site. By continuing to browse the website, you agree to the terms of use.