Događanja
Srijeda, 07 Prosinac 2022 08:32

Održano znanstveno predavanje dr. sc. Ilije Dogana

5. prosinca 2022. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu dr. sc. Ilija Dogan, profesor crkvenoga prava, održao je znanstveno predavanje na temu: "Korisnost pomoćnog biskupa u stvarnim pastoralnim potrebama". U samo predavanje uveo nas je izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević, v.d. prodekana za znanost, koji je ukratko predstavio predavača.

Ponedjeljak, 05 Prosinac 2022 12:39

Dr. sc. Vladimiru Dugaliću potvrđen izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora

Izvanredni profesor na Katedri moralne teologije, socijalnoga nauka Crkve i liturgike unutar Odsjeka za praktičnu teologiju i novu evangelizaciju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dr. sc. Vladimir Dugalić, nakon što je ispunio natječajne, odnosno zakonske uvjete za izbor prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete Rektorskog zbora, izabran je na sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 14. srpnja 2022. godine, u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje teologije i znanstvene grane moralne teologije. Sukladno članku 94. §2 Statuta Fakulteta Kongregacija za katolički odgoj je 21. rujna 2022. godine izdala Nihil obstat te je potom, 30. studenoga 2022. godine, Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku potvrdio izbor.

Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, rođen je u Osijeku 1965. godine. Osnovnu i prva dva razreda srednje škole završava u rodnome gradu, a treći i četvrti razred na Biskupijskoj gimnaziji "Josip Juraj Strossmayer" u Đakovu, gdje je maturirao 1983. godine. Iste godine upisao je filozofsko-teološki studij na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu te je diplomirao 1989. godine. Iste godine zaređen je za svećenika  te nakon jedne  godine pastoralnog rada odlazi u Hrvatski papinski zavod sv. Jeronima u Rimu na poslijediplomski studij iz moralne teologije. Specijalizaciju iz moralne teologije pohađao je na Papinskom lateranskom sveučilištu - Akademiji Alfonzijani, gdje je 1993. godine magistrirao, a 2001. godine i doktorirao obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom La religiosità popolare e la formazione della coscienza. L’analisi dei libri di preghiere in lingua croata nella Slavonia (Croazia) dal 1850 fino al 1918. (Pučka religioznost i formacija savjesti. Analiza molitvenika na hrvatskom jeziku objavljenih u Slavoniji (Hrvatska) od 1850. do 1918. godine).

Od ustroja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2005. godine pa do 2010. godine obnašao je službu prodekana za nastavu, a od 2010. do 2014. vršio je službu prodekana za znanost. Bio je dekan istoga fakulteta u mandatu 2018.-2022. Do akademske godine 2022./2023. bio je predsjednik Katedre moralne teologije i socijalnog nauka Crkve. Izvodi sljedeće obvezatne kolegije: Osnovna moralna teologija, Spolni i ženidbeni moral i Teološka socijalna etika. Kao vanjski suradnik izvodi kolegije na Medicinskom fakultetu te na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, te kao predavač i mentor na poslijediplomskom studiju moralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pod njegovim mentorskim vodstvom obranjena su dva doktorata i jedan magisterij te napisano šezdesetak diplomskih radova. Osim toga održao je niz predavanja na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim skupovima te prigodnim tribinama.

Član je Upravnog odbora Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije (HBK), potom Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju i Vijeća za katolički odgoj i obrazovanje, a obnaša i službu tajnika Komisije „Iustitia et pax“ HBK. Član je Društva socijalnih etičara Srednje Europe sa sjedištem u Beču, Mariološkog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost u području društvenih i humanističkih znanosti (2020.-2022.), a odnedavno je imenovan članom predsjedništva udruge Kluba dekana Hrvatske. Bio je član Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017.-2021. pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske (2016.-2019.). Od 2018. član je Upravnog vijeća te Uredničkog vijeća časopisa Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Đakovu. U Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji voditelj je Ureda za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja, a od 2015. do 2021. bio je predsjednik Instituta za novu evangelizaciju „Sv. Ivan Pavao II.“ sa sjedištem u Osijeku te obnašao i službu biskupskog vikara za pastoral grada Osijeka. Od 2000. do 2008. godine bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Diacovensia KBF-a u Đakovu, a od početka 2002. do konca 2013. obnašao je službu glavnog urednika stručnog pastoralnog mjesečnika Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije.

Do sada je objavio tri knjige te preko trideset znanstvenih i stručnih radova, a sudjelovao je i u dva znanstveno-istraživačka projekta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu (0203007) i Supsidijarnost u hrvatskom društvu (203-1941533-0732) te u znanstveno-istraživačkom projektu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života (282-0000000-0780). Urednik je dvaju zbornika i jedne monografije, Sabranih djela mons. dr. sc. Marina Srakića, nadbiskupa đakovačko-osječkog u miru, u 12 svezaka, potom četiri sveska korizmenih i prigodnih okružnica i poslanica te značajnijih govora i osvrta biskupa Strossmayera u prigodi obilježavanja njegove 200. obljetnice rođenja. Godine 2009. odlikovan je čašću kapelana Njegove Svetosti (monsinjor), a od 2010. imenovan je članom Prvostolnog kaptola Đakovačko-osječke nadbiskupije. Godine 2016. dobitnik je Godišnje nagrade Grada Đakova za osobit doprinos u području vjerskog i kulturnog života Grada Đakova.

Tekst: Antonija Pranjković

 

Ponedjeljak, 28 Studeni 2022 13:33

Paljenje prve adventske svijeće

28. studenog 2022. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu upriličeno je paljenje prve adventske svijeće. Program su predvodili izv. prof. dr. sc. Boris Vulić, v.d. prodekana za nastavu i studente zajedno sa studentima 5. godine. Program je započeo zajedničkom pjesmom: Padaj s neba.

Ponedjeljak, 28 Studeni 2022 12:50

Održan međunarodni znanstveni simpozij na KBF-u (VIDEO)

25. studenog 2022. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu održan je međunarodni znanstveni simpozij na temu: „Identitet muškarca u svjetlu suvremenih rasprava o spolu i rodu“ u suorganizaciji sa Katoličkim sveučilištem Péter Pázmány u Budimpešti. Na samome početku, prilikom otvorenja simpozija, obratili su nam se dr. sc. Stanislav Šota – predsjednik Programskog odbora skupa, dr. sc. Attila Puskás – dekan PPKE, voditelj odsjeka za dogmatiku te dr. sc. Ivica Raguž – v.d. dekana KBF-a.

Utorak, 15 Studeni 2022 13:43

Održano znanstveno predavanje dr. sc. Ivana Zubca

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu 14. studenog 2022. godine održano je znanstveno predavanje dr. sc. Ivana Zubca, profesora crkvene povijesti na temu: Katolička akcija u Hrvata, lekcije iz prošlosti, putokaz za budućnost.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.